Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

#3. Islahat hangi anlama gelmektedir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?


#6. Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?

#8. İhtilal ne demektir?

#9. Modernite, hangi coğrafyaların ürünüdür?

#10. Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

#12. II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

#14. Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?

#17. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

#18. İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

#19. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?

#20. Mustafa Kemal Atatürk hangi mektepten mezun olmuştur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme 5

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ SORULARI

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme 5

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ SORULARI

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) II. Abdülhamit
b) VI. Mehmet Vahdettin
c) V. Murat
d) V. Mehmet Reşat
e) II. Mahmut

Cevap : e) II. Mahmut

“Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kanun halka maddi yük getirmemiştir.
b) Mevcut dikimhaneler şapka ihtiyacını karşılayabilmiştir.
c) Kanun bütün devlet memurlarının şapka giymesini zorunlu hale getirmiştir.
d) Kanuna toplumsal bir mukavemet olmamıştır.
e) Kanunla ilgili muhtemel şikayetlerle halihazırda mevcut mahkemeler ilgilenmiştir.

Cevap : c) Kanun bütün devlet memurlarının şapka giymesini zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nezihe Muhittin
b) Sabiha Görkey
c) Seniha Hızal
d) Gül Esin
e) Benal Nevzat İstar

Cevap : d) Gül Esin

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

a) Tek eşlilik kabul edilmiştir.
b) Resmî nikâh zorunlu hale getirilmiştir.
c) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
d) Mahkemelerde şahitlik yapma, miras ve boşanma konularında eşitlik getirilmiştir.
e) Kadınlara istedikleri işte çalışma hakkı verilmiştir.

Cevap : c) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

a) 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle
b) 12 Kasım 1933’te Köy Kanunu’nda yapılan değişiklikle
c) 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun’da yapılan değişiklikle
d) 11 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle
e) 8 Şubat 1935’te Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle

Cevap : d) 11 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle

Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?

a) Halktan haksız kazanç sağlamaları
b) Halkı hurafelerden kurtaracağının düşünülmesi
c) Yeni eğitim kurumlarının çalışmasına engel olmaları
d) Şifacıların halkı tekkelere bağlamasının engellenmesi
e) İdarecileri belirleme eğiliminde olmaları

Cevap : b) Halkı hurafelerden kurtaracağının düşünülmesi

26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

a) Ölçüler
b) Takvim
c) Anayasa
d) Vatandaşlığa kabul şartları
e) Cumhur reisi seçimi şartları

Cevap : a) Ölçüler

Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

a) Vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak
b) Gülünç ve komik adlarla anılmanın engellenmesi
c) Öz Türkçe isimler kullanmak
d) Ata ve dededen gelen adları korumak
e) Resmî işlerde kargaşanın engellenmesi

Cevap : d) Ata ve dededen gelen adları korumak

“Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?

a) 1935
b) 1934
c) 1936
d) 1940
e) 1933

Cevap : a) 1935

Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

a) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
b) Hicri/Kamerî Takvim
c) Germanik Takvim
d) Rumi Takvim
e) Celali Takvim

Cevap : c) Germanik Takvim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!