Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan iktisadi mirasa yönelik doğru bir bilgidir?

#2. İki Meclisli Yasama isteği aşağıdaki hangi belgede talep edilmiştir?

#3. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. 1982 Anayasası ile getirilen siyaset yasakları hangi tarihli halkoylamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır?


#6. Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

#7. Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

#8. 1960 Darbesini yapan askerlerden oluşan grubun adı nedir?

#9. 1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?


#11. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde tarım sektörüne yönelik düzenlemeler arasında değildir?

#12. İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

#13. 1923-1929 döneminde ……………………… şeker fabrikası açılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#14. Aşağıdaki maddelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndaki ekonomik hükümler arasında yer almaz?

#15. Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulmasına izin verilen ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Milli Bakiye sistemi Türkiye’de hangi seçimlerde uygulanmıştır?

#17. I. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi önemli bir etken olmuştur. II. Devletçilik, özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır. III. Devletçilik, öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır. IV. Devletçilik döneminde kurulan en önemli banka Türkiye İş Bankası’dır. Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#18. Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

#20. 1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1
LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1 LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 2

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıbrıs
b) Kırım
c) Musul
d) Filistin
e) Süveyş

Cevap : a) Kıbrıs

“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

a) 1945 sonrası
b) 1960 sonrası
c) 1970 sonrası
d) 1990 sonrası
e) 2000 sonrası

Cevap : d) 1990 sonrası

1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Süveyş krizi
b) Kıbrıs sorunu
c) Sovyet tehdidi
d) Suriye krizi
e) Filistin meselesi

Cevap : b) Kıbrıs sorunu

Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

a) İngiltere
b) Mısır
c) Türkiye
d) Pakistan
e) Irak

Cevap : b) Mısır

1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?

a) Bulgaristan
b) Arnavutluk
c) Romanya
d) Yugoslavya
e) Yunanistan

Cevap : e) Yunanistan

Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

a) NATO
b) Bağdat Paktı
c) Varşova Paktı
d) Balkan Paktı
e) CENTO

Cevap : c) Varşova Paktı

Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

a) Rum/Yunan darbesi
b) Erenköy olayları
c) Geçitkale olayları
d) Kumsal olayları
e) Enosis isyanı

Cevap : a) Rum/Yunan darbesi

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

a) NATO
b) Avrupa Konseyi
c) Birleşmiş Milletler
d) Avrupa Birliği
e) İslam İşbirliği Teşkilatı

Cevap : d) Avrupa Birliği

Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

a) 2000
b) 2003
c) 2005
d) 2008
e) 2015

Cevap : c) 2005

Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?

a) Batı Trakya Türklerinin hakları
b) Karasuları
c) Kıta sahanlığı
d) Egemenliği tartışmalı adalar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 2

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!