auzefKültürel Miras Ve TurizmTurizm ve Çevre

Turizm ve Çevre Final Deneme-3

Turizm ve Çevre Final Deneme-3

#1. Coğrafi ekolojinin, ortamla ilgili sorunların tespitinde ve çözüm üretilmesinde eskiden beri hangi bilim dalının yakın ilgisini zorunlu kılmıştır?

#2. Günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu planlama modeli aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Akdeniz çanağında Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına yüksek talep olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Turizm nedeniyle aşağıdaki hangi ilde Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus artış hızı vardır?

#5. Düzensiz gelişen ve büyüyen şehirlerde ......... hem can hem de mal kaybına neden olmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#6. Aşağıdaki sahaların hangisinde ekoturizm için çevresel şartların kötüleşmediği söylenemez?

#7. “Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut kentlerin nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim birimlerinin giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklaması yapılan tanımın terimidir?

#8. Deniz çevresinin kirlenmesi ile ilgili hükümleri uygulaması için çevresel standartlar ile ilişkili tüm kurallar dahil, deniz ve okyanuslar için ayrıntılı yeni bir resmi yönetim hazırlamak amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Ekolojik modernleşme düşüncesinin öncülerine göre,……………. , ………………… , ……………….. gibi ülkeler, bazı ekolojik ilkeleri ekonomik ilkeler olarak kabul etmişlerdir. Yukarıda noktalı yerlere uygun olan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

#10. Denizlerde yaşayan canlıların korunması ve avlanması üzerine yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında sürdürülebilir turizm imkanı sunmaz?

#12. Türkiye’nin ilk kez UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine başvuru yapması kaç yılında olmuştur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Yunancada kent teriminin karşılığıdır?

#15. Aşağıdaki turizm türlerinin hangisinde başarılı olmak gelişmişliğin sonucu olarak kabul edilmektedir?

#16. ...........’da doğal parkların, biyolojik rezervlerin oluşturulması ile doğal mirasın doğrudan korunmasını sağlayacak bir ekoturizm endüstrisi gelişmektedir. Bugün ülkenin toplam arazilerinin 32,5'ini oluşturan bu alanlar dünyadaki toplam flora ve fauna türlerinin 34'ünü barındırmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#17. Nitrojen oksitlerin ve onların sınır ötesi sürekli değişkenliğini azaltmak veya kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#18. İnsanlar aşağıdakilerden hangisini gidermek için turizm yapmazlar?

#19. Kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan ........ sayısı artmıştır. . Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#20. İlk milli parkımız aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Turizm ve Çevre Final Deneme-3

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Turizm ve Çevre Final Deneme-3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!