Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

#9. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

#12. ….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#13. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

#15. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#17. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#19. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

#20. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

#21. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

#22. Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

#23. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

#24. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

#25. Karz ne demektir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

#27. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#30. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

#31. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

#32. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

#34. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

#36. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#37. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

#38. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

#39. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#40. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

#41. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

#43. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#44. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

#45. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

#46. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

#47. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

#48. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

#49. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

#50. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

#51. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Karz ne demektir?

a) Borç

b) Ortaklık

c) Kar

d) Zarar

Cevap : a) Borç

Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

a) Selem

b) İstisna

c) Sarf

d) Karz

Cevap : c) Sarf

Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

a) Kefalet

b) Vekalet

c) İcare (Kira)

d) Rehin

Cevap : c) İcare (Kira)

Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

a) İcare (kira)

b) Kefalet

c) İstisna

d) Muşareke

Cevap :a) İcare (kira)

56 Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

a) Vekalet

b) Kefalet

c) Karz

d) Havale

Cevap : b) Kefalet

57 Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Selem

c) İcare

d) Sarf

Cevap : b) Selem

Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

a) İmalat

b) Nakliye

c) Tarım

d) Turizm

Cevap : c) Tarım

Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

Cevap : a) İstisna

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Rehin

c) Hibe

d) Karz

Cevap : c) Hibe

Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Havale

b) Rehin

c) Karz

d) Hibe

Cevap : b) Rehin

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Hibe

c) Rehin

d) Sarf

Cevap : c) Rehin

Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

a) Kar

b) Kira

c) Ücret

d) Faiz

Cevap : d) Faiz

Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : c) Fazlalık Faizi

Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : d) Veresiye Faizi

Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

“Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

a) Bazı durumlarda kazanç sağlaması

b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

c) Tarafların birbirine karşı getirmesi

d) Emeksiz zenginleşmeyi aşılaması

Cevap : b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

a) Domuz çiftliği

b) Bira fabrikası

c) Alkollü içecek fabrikası

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Cevap : d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

a) Tahvil

b) Bono

c) Vadeli mevduat hesabı

d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Cevap : d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Kanaatkâr olmak

b) Her şartta kar hırsı taşımak

c) Sözleşme ilkelerine sadık olmak

d) Aldatmamak

Cevap : b) Her şartta kar hırsı taşımak

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

a) Her şartta yüksek kar hırsı taşımak

b) Sözleşme feshetmek isteyen müşteriyi oyalamak

c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

d) Müşteriye ürünlerin kusurlarını anlatmamak

Cevap : c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

a) Kanaatkâr olmak

b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

c) İhsan ve nasihat sahibi olmak

d) Borcunu zamanında ödemek

Cevap : b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Ürün hakkında yanıltıcı bilgi vermemek

b) Müşteriye ihtiyacı olacak ürünleri tavsiye etmek

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

d) Müşteriye poliçe ile birlikte elde edeceği haklarını anlatmak

Cevap : c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı
yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Ortaklık modeli

b) Tekâfül modeli

c) Sermayedar modeli

d) Faizsiz emeklilik modeli

Cevap : b) Tekâfül modeli

Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

a) Limited Şirket

b) Anonim Şirket

c) Kooperatif

d) Şahıs Şirketi

Cevap : c) Kooperatif

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta  Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: