auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 10

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 10

#1. Aşağidakilerden hangisiçocuklarda manik epizodda en az görülmesi beklenir?

#2. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

#3. Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?

#4. Psikiyatrik bozukluklar ve DSM-5 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

#5. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin savunduğu temel görüşler arasında yer almaz?

#6. Aşağidakilerden hangisi davranım bozukluğunun tanı kriterlerinden değildir?

#7. Pediyatrik bipolar bozukluğun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ayırıcı tanısında hangi belirti kullanılmamaktadır?

#8. Davranım bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtilerinden biri olarak kabul edilmez?

#10. Ailesinin işleri dolayısıyla yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 8 yaşında kız hastanın son günlerde hiçbir şeyden keyif alamadığı, kendini mutsuz hissettiği, uyku sorunları yaşadığı öğrenilmiştir. Aynı zamanda hastada herhangi bir tıbbı hastalık teşhisi konulamayan karın ağrısı şikayetleri mevcuttur. Şikayetlerinin taşınma sonrası başladığı ve iki aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

#12. Duygudurum bozukluğu (depresyon veya bipolar bozukluk) olan çocuk veya ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olamaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sıklıkla görülen depresyon belirtilerinden değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi akut stres bozukluğu tanı kriterlerinden değildir?

#15. Herhangi bir travmatik olaya maruz kalan bir çocukta, travmayla ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesinde bir takım bireysel veya çevresel faktörler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireysel faktörlerden birisi değildir?

#16. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, nerdeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak bu çocukta en olası tanı ve tanılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#17. I-Koruyucu ruh sağlığı bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılması II-Gelişimsel zorlukları olan çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve desteklenmesi III-Psikiyatrik bozukluğu olan çocukların tanı ve tedavisi IV-Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve baş etme becerileri konusunda eğitilmesi V-Risk altındaki çocukların belirlenmesi, gereğinde tedavi için yönlendirilmesi Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarının yönetiminde çocuk gelişim uzmanlarının görev ve sorumluluklar arasında yer alır?

#18. Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi bir özelliği yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır?

#19. Okul dönüşünde arkadaşının trafik kazası geçirmesine şahit olan ve kazada arkadaşını kaybeden 14 yaşındaki kız hasta psikiyatri kliniğine kazayla ilgili düşünceleri kafasından atamama, olayın olduğu caddeden geçememe, kazayla ilgili kabuslar görme, kendini suçlama, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama gibi şikayetlerle başvurmuştur. Şikayetlerinin kaza sonrası başladığı ve 3 aydır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Karşı olma karşı gelme bozukluğuna en sık eşlik eden bozukluk hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 10

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 10

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Agorafobi
c) Selektif mutizm
d) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : a) Obsesif kompulsif bozukluk

I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması
II- Süreklilik göstermesi
III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması
IV-Uyuma yönelik olması
Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

a) I ve II
b) III ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, III ve IV

Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

a) Agarafobi
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Yaygın anksiyete bozukluğu
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Güvensiz bağlanma özelliği gösteren çocuklarda daha sık görülür.
b) Yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir.
c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.
d) Tanı konulabilmesi için çocuğun ayrılmaya dair gösterdiği tepkilerin bir aydan uzun sürmesi gerekir.
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu varlığında sosyal fobi ortaya çıkabilir.

Cevap : c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.

8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

a) Yaygın anksiyete bozukluğu
b) Major depresif bozukluk
c) Uyum bozukluğu
d) Sosyal anksiyete bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : d) Sosyal anksiyete bozukluğu

8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Yaygın anksiyete bozukluğu
c) Sosyal anksiyete bozukluğu
d) Panik bozukluk
e) Travma sonrası stres bozukluğu

Cevap : b) Yaygın anksiyete bozukluğu

I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması.
II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi.
III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali.
IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması.
Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

a) Sosyal anksiyete bozukluğu
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Selektif mutizm
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : c) Panik bozukluk

Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Panik ataklar, herhangi bir tetikleyici etkene yanıt olarak ortaya çıkabilir
b) Panik atak birçok ruhsa lve tıbbı bozukluğun seyri sırasında görülebilir.
c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.
d) Hastalığın sıklıkla ergenlik döneminin sonlarında başladığı bilinmektedir.
e) Panik bozukluğuna en sık anksiyete bozuklukları ve majör depresif bozukluk eşlik eder.

Cevap : c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.

I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar
II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar
III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar
Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi
b) Panik bozukluk, ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu,
c) Ayrılık kaygısı bozukluğu, panik bozukluk, selektif mutizm
d) Selektif mutizm, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk
e) Ayrılık kaygısı bozukluğu, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu

Cevap : a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi

Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

a) Psikoeğitim
b) Farmakoterapi
c) Kademeli yüzleştirme
d) Vaka formülasyonu
e) Bilişsel güçlendirme

Cevap : b) Farmakoterapi

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!