auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 9

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 9

#1. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerinde yer almaz?

#2. DSM-5’te aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

#3. Deprem sonrası yaralanan 10 yaşındaki erkek hasta depremi takip eden günlerde başlayan yüksek katlı binalara girememe, deprem ile ilgili kabuslar görme, depremin yaşandığı anların bir kısmını hatırlayamama gibi şikayetlerle çocuk psikiyatri kliniğine başvurmuştur. Şikayetlerinin deprem sonrası başladığı ve 2 haftadır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, neredeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda anlatılan olguda bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#5. Davranım bozukluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerine uygun bir travma olarak nitelendirilemez?

#7. I-Ebeveynlerden birisinde bipolar bozukluk öyküsünün olması II-Boşanmış anne-baba çocuğu olmak III-Kız cinsiyet IV-Çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalmak Yukarıdakilerden hangileri çocuk veya ergenlerde depresyon gelişmesinde risk faktörü olarak düşünülebilir?

#8. Gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#9. Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin tedavisiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

#10. I- Travmatik olayların etkileri her zaman olaydan hemen sonra ortaya çıkar. II-Travmatik olaylar sadece travmayla ilişkili psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkilidir. III-Travmatik olaylar yaşam boyu etkiler bırakabilir. IV-Travmatik olayın nasıl bir etkisi olacağında aile veya çevrenin tutumu veya tepkisinin fazla bir önemi yoktur. V-Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkilere veya sonuçlara yol açabilir. Travmatik olayların etkileri ve sonuçlarıyla ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

#11. Duygudurum bozukluklarıyla ilgili tanım veya ifadelerden hangisi doğru değildir?

#12. I-Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler II-Ebeveyndeki psikiyatrik bozukluklar çocuklar için de risk oluşturur III-Aile ortamından ve çocuk yetiştirme şeklinden etkilenir IV-Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez V-Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarıyla ilgili söylenemez?

#13. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi davranım bozukluğunun tedavi ve yönetimindekullanılan yöntemlerdendir?

#14. I-Çabuk öfkelenme II-Fiziksel saldırganlık III-Hatalarından dolayı başkalarını suçlama IV-Başkalarının malına zarar verme Yukarıdakilerden belirtilerden hangileri karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların davranım bozukluğu olan çocuklardan ayırt edilmesinde önemlidir?

#15. Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon hangidir?

#16. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

#17. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

#18. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

#19. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi major depresif bozukluğu olan birisinde bipolar bozukluk gelişmesindeki risk faktörlerinden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 9

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 9

Duygudurum bozukluklarıyla ilgili tanım veya ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Duygulanım; kişinin yüzüne yansıyan o anki ruhsal halidir.
b) Duygudurum; kişinin uzunca bir süredir var olan ruhsal durumudur.
c) Epizod; atak veya nöbetler halinde ortaya çıkan anormal duygudurum dönemleridir.
d) Manik epizod tanısı koymak için belirtiler en az dört gün süreyle var olmalıdır.
e) Major depresif bozukluk tanısı koymak için belirtiler en az iki hafta süreyle var olmalıdır.

Cevap : d) Manik epizod tanısı koymak için belirtiler en az dört gün süreyle var olmalıdır.

Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?

a) Erişkinlerden farklı belirtilerle ortaya çıkabilir.
b) Belirtilerin fark edilmesi ve tanı konması çocuklarda daha zordur.
c) Erken tanı ve müdahale önemlidir.
d) Psikososyal müdahaleler her olguda düşünülmelidir.
e) İlaç tedavisi her olguda düşünülmelidir.

Cevap : e) İlaç tedavisi her olguda düşünülmelidir.

Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon hangidir?

a) Distimik bozukluk
b) Major depresif bozukluk
c) Siklotimik bozukluk
d) Anaklitik depresyon
e) Hafif depresyon

Cevap : d) Anaklitik depresyon

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sıklıkla görülen depresyon belirtilerinden değildir?

a) Çabuk sinirlenme ve öfkelenme
b) İntihar düşünceleri
c) Baş ve/ya karın ağrısı
d) Sosyal geri çekilme
e) Dikkatini toparlamada zorluk

Cevap : b) İntihar düşünceleri

Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin tedavisiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

a) Depresyonun şiddeti tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir
b) Ağır depresyonu olan olgularda ilaç tedavisi önemlidir
c) Hafif depresyonu olan olgularda psikososyal müdahaleler genellikle yeterlidir
d) Depresyonun şiddetinden bağımsız olarak hastaneye yatırmadan tedavi etmek gerekir
e) Tedavinin her aşamasında aileyle işbirliği yapmak önemlidir

Cevap : d) Depresyonun şiddetinden bağımsız olarak hastaneye yatırmadan tedavi etmek gerekir

Duygudurum bozukluğu (depresyon veya bipolar bozukluk) olan çocuk veya ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olamaz?

a) Okullarda depresyon taraması yaparak riskli çocukları belirlemek
b) Bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen bir ergene yaşıt ilişkileri ve okul sorunları hakkında destek olmak
c) Manik epizodda olan bir ergende kendine zarar verme davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olmak
d) Depresyondan korunma yolları hakkında ailelere yönelik psikoeğitim vermek
e) Hafif depresyonu olan bir çocuğa terapi yapmak

Cevap : c) Manik epizodda olan bir ergende kendine zarar verme davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olmak

Aşağıdakilerden hangisi major depresif bozukluğu olan birisinde bipolar bozukluk gelişmesindeki risk faktörlerinden değildir?

a) Psikotik özelliklerin bulunması
b) Ailede bipolar bozukluk öyküsü
c) Psikomotor retardasyon (yavaşlık)
d) Depresyonun erken yaşta başlaması
e) Antidepresan tedavi ile hipomani tetiklenmesi

Cevap : e) Antidepresan tedavi ile hipomani tetiklenmesi

Aşağidakilerden hangisiçocuklarda manik epizodda en az görülmesi beklenir?
a) Cinsel ilgi ve davranışlarda artış
b) Kendine olan güvende artış
c) Öforik/yükselmiş duygudurum
d) Uyku ihtiyacında azalma
e) Konuşma miktarında artış

Cevap : a) Cinsel ilgi ve davranışlarda artış

I-Ebeveynlerden birisinde bipolar bozukluk öyküsünün olması
II-Boşanmış anne-baba çocuğu olmak
III-Kız cinsiyet
IV-Çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalmak
Yukarıdakilerden hangileri çocuk veya ergenlerde depresyon gelişmesinde risk faktörü olarak düşünülebilir?

a) I,III
b) II,III,IV
c) I,II,IV
d) II,IV
e) I,II,III,IV

Cevap : e) I,II,III,IV

Pediyatrik bipolar bozukluğun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ayırıcı tanısında hangi belirti kullanılmamaktadır?

a) Artmış duygudurum/Öfori
b) Grandiyözite
c) Çok konuşma
d) Azalmış uyku ihtiyacı
e) Psikotik belirtilerin bulunması

Cevap : c) Çok konuşma

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!