auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 8

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni önerilerinden değildir?

#2. I-Pika II-Geviş getirme bozukluğu III-Kaçıngan kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu IV-Anoreksiya nervoza Yetersiz/kötü ebeveyn-çocuk ilişkisi yukarıdaki beslenme/yeme bozuklukların hangilerinin etiyolojisinde rol oynayabilir?

#3. Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

#4. Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir uyku düzeninin faydalarından değildir?

#6. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7. Zeka ve Zihinsel Yetersizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

#8. 8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

#9. Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı beslenme davranışları gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

#10. Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen 4 yaşında erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir? I. Dil Bozukluğu II. İşitme Bozukluğu III. Otizm Spektrum Bozukluğu IV. Zihinsel Yetersizlik

#11. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sağlıklı bir cinsel gelişim için ebeveynlere yönelik önerilerden biri olamaz?

#12. I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması II- Süreklilik göstermesi III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması IV-Uyuma yönelik olması Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

#13. I- Gece bağırsak kontrolü becerisi II- Gündüz bağırsak kontrolü becerisi III- Gece mesane kontrolü becerisi IV- Gündüz mesane kontrolü becerisi Normal gelişim gösteren çocuklarda tuvalet kontrol becerileri hangi sırayla gelişmesi en muhtemeldir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik eştanı riskini artıran faktörlerden değildir?

#15. Cinsiyet ve ilişkili tanımlarla ilgili hangisi doğru değildir?

#16. Zihinsel yetersizliğin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

#18. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre beslenme/yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#20. I-Pika II-Geviş Getirme Bozukluğu III-Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu IV-Anoreksiya Nervoza Yukardaki beslenme/yeme bozukluklarının hangisinde beden ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk olması tanı kriterleri arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 8

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 8

Tiklerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

a) Sıklık ve yoğunluk açısından artış ve azalışlar gösterirler.
b) Aniden ortaya çıkar ve tekrarlayıcı bir örüntü izlerler.
c) Ritmik ve düzenlidirler, dışarıdan amaçlıymış izlenimi verirler.
d) Sıklıkla çocukluk çağında başlayıp ergenlik dönemine doğru kötüleşme gösterirler.
e) Stereotipi, kompulsiyon, epileptik nöbet gibi diğer hastalık ya da bozukluklarla karışabilirler.

Cevap : c) Ritmik ve düzenlidirler, dışarıdan amaçlıymış izlenimi verirler.

Tiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vokal tikler motor tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
b) Motor tikler ilk olarak sıklıkla baş-boyun bölgesinde başlarlar.
c) Mevsim geçişleri, stres, geçirilen enfeksiyonlar, kaygı ve yorgunluk gibi durumlar tiklerin seyrini değiştirebilir.
d) Tikler, dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında artma eğilimi gösterir, bu sebepten önemli işlev kaybına neden olurlar.
e) Tikler istemli ve iradi bir biçimde, belirli bir süre için bastırılabilirler.

Cevap : d) Tikler, dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında artma eğilimi gösterir, bu sebepten önemli işlev kaybına neden olurlar.

Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

a) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
b) Obsesif kompulsif bozukluk
c) Yeme bozuklukları
d) Major depresif bozukluk
e) Anksiyete bozuklukları

Cevap : c) Yeme bozuklukları

Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

a) Göz kırpma
b) Yere çömelme-kalkma
c) Parmak tıklatma
d) Kafa sallama
e) Omuz silkme

Cevap : b) Yere çömelme-kalkma

9 yaşındaki Ahmet, omuz silkme, ağzını açıp kapama, bir yerlere dokunma gibi hareketler yapmak ve son zamanlarda başlayan garip sesler çıkarmak şikayetleriyle annesi ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatristine başvuruyor. Ahmet ve annesinden alınan bilgilerden Ahmet’in bu hareket ve sesleri, 7 yaşından beri yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Ahmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Ahmet’in durumunu en iyi açıklar?

a) Geçici tik bozukluğu
b) Kronik motor bozukluğu
c) Kronik vokal tik bozukluğu
d) Tourette bozukluğu
e) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : d) Tourette bozukluğu

Duyusal fenomenle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur.
II. Tiklerin ortaya çıktığı yaşlarda kişi tarafından fark edilir.
III. Tikler yapıldıktan sonra azalarak yerini rahatlama hissine bırakır.
IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır.

a) I ve III
b) b) I, III ve IV
c) Hepsi
d) I ve II
e) e) I, II ve III

Cevap : b) b) I, III ve IV

Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Belirtiler geç ergenlik ve erken erişkinlik döneminde büyük ölçüde kaybolur.
b) Kız çocuklarında erkek çocuklardan daha sık görülür ve daha erken başlar.
c) Ortalama başlangıç yaşı 4-6 civarıdır.
d) Bazı bireylerde belirtiler tedaviye rağmen erişkinlik döneminde de devam edebilir.
e) Dalgalı seyir göstermesi tanı koymada zorluk oluşturabilir.

Cevap : b) Kız çocuklarında erkek çocuklardan daha sık görülür ve daha erken başlar.

Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

a) Dikkat sorunları
b) Etiketlenme ve akran zorbalığı
c) Motor koordinasyon güçlükleri
d) Olumsuz kendilik algısı
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tikler çocuk ve ergenlerde etiketlenme ve akran zorbalığına maruz kalma riski taşıdığından tanı konulan her olguya ilaç tedavisi başlanmalıdır.
b) Tik bozukluğu tedavisindeki ilk adım, çocuk ve aileyi bozukluğa ilişkin uygun şekilde bilgilendirmektir.
c) Alışkanlığı tersine çevirme, duyusal fenomenin farkına varma ve bu farkındalık sayesinde tik davranışlarını kontrol edebilme esasına dayanır.
d) İlaç tedavileri tikleri kalıcı olarak ortadan kaldırmak yerine belirtilerin kontrol altına alınmasında etkili olmaktadır.
e) İlaç tedavileri davranışsal girişimlerin yeterli etkinlik sağlayamadığı durumlarda sıkça kullanılmaktadır.

Cevap : a) Tikler çocuk ve ergenlerde etiketlenme ve akran zorbalığına maruz kalma riski taşıdığından tanı konulan her olguya ilaç tedavisi başlanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisinin tik bozukluklarının etiyolojisinde yeri olduğu söylenemez?

a) Genetik faktörler
b) Gebelikte annenin sigara kullanması
c) Erkek cinsiyet
d) İleri baba yaşı
e) Düşük sosyoekonomik düzey

Cevap : e) Düşük sosyoekonomik düzey

Tik Bozuklukları
Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!