auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 7

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 7

#1. I- Enkoprezis tanı ve tedavi sürecinde kabızlığın eşlik edip etmemesi önemli rol oynamaktadır. II- 7 yaşındaki çocuklarda enkoprezis görülme sıklığı 4 yaşındaki çocuklardan daha fazladır. III- Enkoprezis tanısı istemdışı dışkı kaçıran çocuklara konulamaz. Enkoprezis ile ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#2. Cinsiyetinden yakınmanın tedavi ve gidişatıyla ilgili hangisi söylenmez?

#3. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#4. I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

#5. Parasomnilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması. II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi. III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali. IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması. Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

#7. Zihinsel Yetersizliğin ortalama prevalansı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#8. Enürezis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun klinik tablolarından biri değildir?

#10. 8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda davranış problemlerine sebep olan etkenlerden değildir?

#12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi pika tanısı düşündürmez?

#13. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı çocuklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14. Ülkemizde sebebi bilinen farklı zihinsel yetersizlik tanılı çocuklar arasında en sık görülen sendrom hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi uykusuzluk bozukluğunun (insomnia) yol açabileceği durumlardan biri değildir?

#16. Cinsiyetinden yakınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#17. Zihinsel yetersizlikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#18. İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi bulimiya nervoza tanı kriterleri arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 7

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir uyku düzeninin faydalarından değildir?

a) İnsülin direnci ve obeziteye karşı koruyucudur.
b) Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.
c) Hafızayı güçlendirerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırır.
d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna karşı koruyucudur.
e) Beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Cevap : d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna karşı koruyucudur.

İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Erişkinler uykuya NREM dönemiyle başlar ve REM dönemiyle devam ederler.
b) NREM yüzeyel bir uykuyla başlar, ardından derin bir uyku evresine girilir.
c) REM uykusu fizyolojik aktivitelerin yavaşladığı tam derin olan uykudur.
d) Bir uyku sırasında NREM ve REM dönemleri bir döngü halinde ortalama 4-6 kez tekrarlar.
e) REM ve NREM dönemlerinin ağırlığı gelişimsel dönemlere göre farklılık gösterir.

Cevap : c) REM uykusu fizyolojik aktivitelerin yavaşladığı tam derin olan uykudur.

Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Ebeveynlerin uykuyla ilişkili tutumları
b) Beslenme düzeni
c) Tıbbi öykü
d) Günlük stres verici olaylar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi uykusuzluk bozukluğunun (insomnia) yol açabileceği durumlardan biri değildir?

a) Dikkat ve öğrenme sorunları
b) Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
c) Aşırı internet kullanımı
d) Enürezis nokturna
e) Kolay sinirlenme ve agresyon

Cevap : d) Enürezis nokturna

Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni önerilerinden değildir?

a) Belirli bir yatma zamanı ve sabah uyanma saati rutini oluşturmak
b) Uykudan önce ılık duş, masaj gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmak
c) Elektronik cihazların yatak odasında olmamasına dikkat etmek
d) Yatağı sadece uyku amacıyla kullanmak
e) Çocuğa uyumadan önce enerjisini atabileceği aktiviteler yaptırmak

Cevap : e) Çocuğa uyumadan önce enerjisini atabileceği aktiviteler yaptırmak

Parasomnilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uyku sırasında sergilenen istenmeyen hareketler, rüyalar ve bedensel belirtileri kapsar.
b) Sıklıkla ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam etme eğilimdedirler.
c) NREM uykusundan uyanma bozuklukları (uyurgezerlik ve uyku terörü) bu gruptadır.
d) REM uykusu davranış bozukluğunda kişi rüya içeriğini canlandırır.
e) Uyku hijyeni önerileri hafif şiddetteki vakalarda oldukça etkilidir.

Cevap : b) Sıklıkla ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam etme eğilimdedirler.

Cinsiyet ve ilişkili tanımlarla ilgili hangisi doğru değildir?

a) Cinsiyet, insanın biyolojik olarak belirlenmiş cinsiyetini tanımlar.
b) Cinsiyet rolü kültürel kodlardan etkilenir.
c) Cinsiyet kimliği kişinin hangi cinsiyete ait olduğunu duyumsamasıdır.
d) 5 yaş sonrasında cinsiyet kimliğine ilişkin süreklilik algısı gelişir.
e) Cinsel yönelim 4-5 yaşlarında şekillenmeye başlar.

Cevap : e) Cinsel yönelim 4-5 yaşlarında şekillenmeye başlar.

Cinsiyetinden yakınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklara sıklıkla eşlik eder.
b) Biyolojik cinsiyet ile cinsiyet kimliği arasında süreğen bir uyumsuzluk vardır.
c) Çocuklar cinsiyetleriyle uyumsuz çeşitli düşünce, davranış ve ilgi alanlarına sahiptir.
d) Etiyolojide biyolojik ve psiko-sosyal faktörler etkilidir.
e) Erkeklerde kızlara göre daha erken yaşlarda fark edilir.

Cevap : a) Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklara sıklıkla eşlik eder.

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sağlıklı bir cinsel gelişim için ebeveynlere yönelik önerilerden biri olamaz?

a) Çocuğu cinsiyetine uygun rollere ve ilgi alanlarına yönlendirmek
b) Çocukların cinsiyetlerine uygun olmayan kıyafet, oyun, oyuncak vb. seçimlerini kesinlikle yasaklamak
c) Kız çocukların anneyle, erkeklerin de babayla daha fazla vakit geçirmesine fırsat sağlamak
d) Çocukların oyunlar sırasında kendi cinsiyetlerine ait rolleri sergileyebilecekleri davranışları pekiştirmek
e) Çocuğun kendisine rol model olarak örnek alabilecekleri insanlarla vakit geçirmelerini sağlamak

Cevap : b) Çocukların cinsiyetlerine uygun olmayan kıyafet, oyun, oyuncak vb. seçimlerini kesinlikle yasaklamak

Cinsiyetinden yakınmanın tedavi ve gidişatıyla ilgili hangisi söylenmez?

a) Tedavi yaklaşımlarıyla ilgili net bir görüş birliği yoktur.
b) Ergenlik ve erişkinlik döneminde devam etme oranları cinsiyetler arasında farklılık gösterir.
c) Çocuğun stres düzeyini ve diğer psikolojik zorluklarını azaltmak temel amaçtır.
d) Çocukların büyük bir bölümünde erişkinlik döneminde de devam eder.
e) Çocukluktaki belirtilerin şiddeti gidişatın en güçlü belirleyicilerinden biridir.

Cevap : d) Çocukların büyük bir bölümünde erişkinlik döneminde de devam eder.

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 7

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!