auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 6

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi obsesif kompulsif bozukluk için olumsuz gidişatı öngören belirleyicilerden değildir?

#2. Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#3. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

#4. Trikotillomaniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5. Karşı olma karşı gelme bozukluğuna en sık eşlik eden bozukluk hangisidir?

#6. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, nerdeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak bu çocukta en olası tanı ve tanılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

#8. Aşağidakilerden hangisi davranım bozukluğunun tanı kriterlerinden değildir?

#9. Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır. II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar. III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler. IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir. V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir. Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

#12. Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Davranım bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#14. 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

#15. Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 6

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 6

Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

a) Kleptomani
b) Aralıklı patlayıcı bozukluk
c) Yıkıcı duygu durumu düzenleyememe bozukluğu
d) Karşı olma karşı gelme bozukluğu
e) Davranım bozukluğu

Cevap : c) Yıkıcı duygu durumu düzenleyememe bozukluğu

Davranım bozukluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Davranım bozukluğunun gelişmesinde genetik faktörler çevresel faktörlerden daha etkili bulunmuştur.
b) Gebelikte sigara veya alkol kullanımı davranım bozukluğun ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörüdür.
c) Davranım bozukluğu olan bireylerde merhamet, empati ve pişmanlık gelişmemiştir.
d) Davranım bozukluğu tanısı alan çocuklarda yetişkinlikte antisosyal kişilik bozukluğu olma riski yüksektir.
e) Davranım bozukluğunun özgül bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

Cevap : a) Davranım bozukluğunun gelişmesinde genetik faktörler çevresel faktörlerden daha etkili bulunmuştur.

Aşağidakilerden hangisi davranım bozukluğunun tanı kriterlerinden değildir?

a) Fiziksel saldırganlık
b) Mala zarar verme
c) Hiperaktivite
d) Yalancılık veya hırsızlık
e) Kuralların ciddi biçimde ihlali

Cevap : c) Hiperaktivite

I-Çabuk öfkelenme
II-Fiziksel saldırganlık
III-Hatalarından dolayı başkalarını suçlama
IV-Başkalarının malına zarar verme
Yukarıdakilerden belirtilerden hangileri karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların davranım bozukluğu olan çocuklardan ayırt edilmesinde önemlidir?

a) II,III
b) I,II,III
c) II,IV
d) II,III,IV
e) I,II,III,IV

Cevap : c) II,IV

Davranım bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Davranım bozukluğu erkek ve kızlarda aynı sıklıkta görülür.
b) Yoksulluk ve düşük sosyoekonomik durum davranım bozukluğu sıklığı ile ilişkili bulunmamıştır.
c) Davranım bozukluğu olan çocuklar hatalarından dolayı sıklıkla pişmanlık duyarlar.
d) Davranım bozukluğu olan bireylerde empati yoksunluğu ve pişman olmama kötü gidişatla ilişkilidir.
e) Davranım bozukluğu tanısı alan çocuklarda bu durum zaman içinde sıklıkla kendiliğinden düzelmektedir.

Cevap : d) Davranım bozukluğu olan bireylerde empati yoksunluğu ve pişman olmama kötü gidişatla ilişkilidir.

Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi davranım bozukluğunun tedavi ve yönetimindekullanılan yöntemlerdendir?

a) Bireysel psikoterapi
b) Psikofarmakoloji
c) Aile terapisi
d) Anne-baba eğitimi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Karşı olma karşı gelme bozukluğuna en sık eşlik eden bozukluk hangisidir?

a) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
b) Davranım bozukluğu
c) Anksiyete bozuklukları
d) Piromani
e) Major depresyon

Cevap : a) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) Katı ve tutarsız ebeveyn tutumları önemli bir risk faktörüdür.
b) Erkeklerde kızlara göre daha sık görülmektedir.
c) KOKGB tanısı olan bir ergene aynı zamanda davranım bozukluğu tanısı konulabilir.
d) Büyük ölçüde fiziksel agresyonla karakterizedir.
e) Tanısı için belirtilerin çocuğun işlevselliği bozması gerekmektedir.

Cevap : d) Büyük ölçüde fiziksel agresyonla karakterizedir.

8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, nerdeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak bu çocukta en olası tanı ve tanılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Davranım bozukluğu
b) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
c) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu
d) Aralıkı patlayıcı bozukluk
e) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu ve aralıklı patlayıcı bozukluk

Cevap : c) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu

8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, neredeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda anlatılan olguda bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olması beklenmez?

a) Sorunlu davranışlarla baş edebilmesi için anneye yardımcı olmak
b) Çocuğun akademik zorluklarına destek olmak
c) Çocukla öfke ve dürtü kontrol becerileri üzerinde çalışmak
d) Gerektiğinde çocuğa gelişimsel veya psikometrik testler uygulamak
e) Gerektiğinde öfke kontrolü ilaç önermek

Cevap : e) Gerektiğinde öfke kontrolü ilaç önermek

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 6

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!