auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 5

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 5

#1. İstifleme bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Okul dönüşünde arkadaşının trafik kazası geçirmesine şahit olan ve kazada arkadaşını kaybeden 14 yaşındaki kız hasta psikiyatri kliniğine kazayla ilgili düşünceleri kafasından atamama, olayın olduğu caddeden geçememe, kazayla ilgili kabuslar görme, kendini suçlama, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama gibi şikayetlerle başvurmuştur. Şikayetlerinin kaza sonrası başladığı ve 3 aydır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

#4. Ailesinin işleri dolayısıyla yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 8 yaşında kız hastanın son günlerde hiçbir şeyden keyif alamadığı, kendini mutsuz hissettiği, uyku sorunları yaşadığı öğrenilmiştir. Aynı zamanda hastada herhangi bir tıbbı hastalık teşhisi konulamayan karın ağrısı şikayetleri mevcuttur. Şikayetlerinin taşınma sonrası başladığı ve iki aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Davranım bozukluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#6. I-Çabuk öfkelenme II-Fiziksel saldırganlık III-Hatalarından dolayı başkalarını suçlama IV-Başkalarının malına zarar verme Yukarıdakilerden belirtilerden hangileri karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların davranım bozukluğu olan çocuklardan ayırt edilmesinde önemlidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar’dan biri değildir?

#8. Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#9. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, neredeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda anlatılan olguda bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#10. En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

#11. Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi akut stres bozukluğu tanı kriterlerinden değildir?

#13. Deri yolma bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtilerinden biri olarak kabul edilmez?

#16. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi davranım bozukluğunun tedavi ve yönetimindekullanılan yöntemlerdendir?

#17. 8 yaşındaki Zeynep, üzerine su damladığı zaman belirgin bir huzursuzluk duyma ve günde 4-5 kez kıyafet değiştirme, aynı şeyleri tekrar tekrar sorma, sınavda çözdüğü soruları silip tekrar tekrar çözme ve sınavını yetiştirememe şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor. Bu vakayla ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin araştırılması diğerlerine göre öncelikli değildir?

#18. Herhangi bir travmatik olaya maruz kalan bir çocukta, travmayla ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesinde bir takım bireysel veya çevresel faktörler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireysel faktörlerden birisi değildir?

#19. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

#20. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 5

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 5

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre beslenme/yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?
a) Pika
b) Geviş getirme bozukluğu
c) Obezite
d) Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
e) Tıkanırcasına yeme bozukluğu

Cevap : c) Obezite

Aşağıdaki davranışlardan hangisi pika tanısı düşündürmez?
a) 4 yaşındaki çocuğun boya yemesi
b) 3 yaşındaki çocuğun kum yemesi
c) 22 aylık çocuğun saç yemesi
d) 14 aylık çocuğun mercimek yemesi
e) 5 yaşındaki çocuğun kumaş yemesi

Cevap : d) 14 aylık çocuğun mercimek yemesi

I-Pika
II-Geviş getirme bozukluğu
III-Kaçıngan kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu
IV-Anoreksiya nervoza
Yetersiz/kötü ebeveyn-çocuk ilişkisi yukarıdaki beslenme/yeme bozuklukların hangilerinin etiyolojisinde rol oynayabilir?
a) I, III
b) I, III, IV
c) II , III, IV
d) I, II, III
e) I, II, III,IV

Cevap : e) I, II, III,IV

Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun klinik tablolarından biri değildir?
a) İnfantil anoreksiya
b) Anoreksiya nevroza
c) Travma sonrası beslenme bozukluğu
d) Duyusal nedenlere bağlı beslenme bozukluğu
e) Bakımveren-bebek etkileşiminde karşılılık ile ilişkili beslenme bozukluğu

Cevap : b) Anoreksiya nevroza

Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı beslenme davranışları gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Çocuğa öğün aralarında tok kalması için bol bol kuruyemiş yiyecekler verilmelidir.
b) Öğün saatleri 3-4 saat aralıklarla düzenlenmelidir.
c) Ebeveynler çocuğun önüne yemekleri küçük porsiyonlarda koymalıdır.
d) Öğünler 20-30 dakikadan fazla sürmemelidir.
e) Yemek sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak oyuncaklar ya da televizyon olmamalıdır.

Cevap : a) Çocuğa öğün aralarında tok kalması için bol bol kuruyemiş yiyecekler verilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bulimiya nervoza tanı kriterleri arasında yer almaz?
a) Vücut kitle indeksinin 15’in altında olması
b) Kişinin beden algısını aşırı anlam yüklemesi
c) Yeme ataklarının varlığı
d) Yemek yemekle ilgili kontrol kaybı hissedilmesi
e) Uygunsuz telafi edici davranışların görülmesi

Cevap : a) Vücut kitle indeksinin 15’in altında olması

I-Pika
II-Geviş Getirme Bozukluğu
III-Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu
IV-Anoreksiya Nervoza
Yukardaki beslenme/yeme bozukluklarının hangisinde beden ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk olması tanı kriterleri arasında yer almaz?
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III, IV

Cevap : c) I, II ve III

I- Enkoprezis tanı ve tedavi sürecinde kabızlığın eşlik edip etmemesi önemli rol oynamaktadır.
II- 7 yaşındaki çocuklarda enkoprezis görülme sıklığı 4 yaşındaki çocuklardan daha fazladır.
III- Enkoprezis tanısı istemdışı dışkı kaçıran çocuklara konulamaz.
Enkoprezis ile ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : a) Yalnız I

I- Gece bağırsak kontrolü becerisi
II- Gündüz bağırsak kontrolü becerisi
III- Gece mesane kontrolü becerisi
IV- Gündüz mesane kontrolü becerisi
Normal gelişim gösteren çocuklarda tuvalet kontrol becerileri hangi sırayla gelişmesi en muhtemeldir?
a) I, II, III, IV
b) I, II, IV, III
c) I, III, II, IV
d) II, I, III, IV
e) II, I, IV, III

Cevap : b) I, II, IV, III

Enürezis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Primer enürezis oluşumunda uyanma ile ilgili sorunlar, düşük mesane kapasitesi, ailesel yatkınlık gibi etkenler ön plandadır
b) Enürezisi olan çocukların %80’i sekonder enürez tanısı alır.
c) Enürezis tanısı konulabilmesi için çocuğun 5 yaşından küçük olması gerekir.
d) İdrar kaçırma davranışı çocuğun isteği dışında ortaya çıkmalıdır.
e) Hepsi

Cevap : a) Primer enürezis oluşumunda uyanma ile ilgili sorunlar, düşük mesane kapasitesi, ailesel yatkınlık gibi etkenler ön plandadır

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!