auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 3

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte OSB açısından riskli kabul edilen özelliklerden değildir?

#2. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. I- Enkoprezis tanı ve tedavi sürecinde kabızlığın eşlik edip etmemesi önemli rol oynamaktadır. II- 7 yaşındaki çocuklarda enkoprezis görülme sıklığı 4 yaşındaki çocuklardan daha fazladır. III- Enkoprezis tanısı istemdışı dışkı kaçıran çocuklara konulamaz. Enkoprezis ile ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bulimiya nervoza tanı kriterleri arasında yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisinin tik bozukluklarının etiyolojisinde yeri olduğu söylenemez?

#8. Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

#9. Duyusal fenomenle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur. II. Tiklerin ortaya çıktığı yaşlarda kişi tarafından fark edilir. III. Tikler yapıldıktan sonra azalarak yerini rahatlama hissine bırakır. IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır.

#10. Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

#11. 2 yaşındaki Emre, yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından bir çocuk gelişim uzmanına getiriliyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riskli olduğunun en belirgin göstergesidir?

#12. I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması II- Süreklilik göstermesi III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması IV-Uyuma yönelik olması Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

#13. 4 yaşındaki Mehmet, konuşma gecikmesi ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle babası ve babaannesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine getiriliyor. Aileden alınan öyküden, annesinin Mehmet 6 aylıkken vefat ettiği, bu süreçte baba ve babaannenin Mehmet’le fazla ilgilenemediği, Mehmet’in gün boyunca ortalama 4-5 saat televizyon izlediği öğreniliyor. Yapılan değerlendirmede Mehmet’in göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara yeterince ilgi duymadığı, 2 kelimelik cümlelerle konuşabildiği, kısıtlı bir olumlu duygulanım gösterdiği, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, sıklıkla öne arkaya sallandığı görülüyor. Ayırıcı tanıda Mehmet’le ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin düşünülmesi diğerlerine göre öncelikli değildir?

#14. Otizm Spektrum Bozukluğuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

#15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi pika tanısı düşündürmez?

#16. Enürezis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#17. 8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

#18. Tiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve ekran maruziyeti ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun klinik tablolarından biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 3

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 3

Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Obsesyonlar kişinin zihnine zorla ve istemsizce gelen düşünce ya da görüntülerdir.
b) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek dışı ya da mantıksız olarak algılanır.
c) OKB tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı aranır.
d) Kompulsiyonlar obsesyonların kişide oluşturduğu kaygıyı azaltmaya hizmet eder.
e) Girici düşünceler OKB’ye özgü olmayıp, hemen her insanda görülür.

Cevap : c) OKB tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı aranır.

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar’dan biri değildir?

a) Beden algısı Bbozukluğu
b) Kronik tik bozukluğu
c) Biriktiricilik bozukluğu
d) Trikotilomani
e) Deri yolma bozukluğu

Cevap : b) Kronik tik bozukluğu

Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Çocuk ve ergenlerdeki sıklığı %0.25-4 civarındadır.
b) Çocuk yaş grubunda kızlarda daha sık görülür.
c) OKB olan çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmında belirtiler erişkinlikte de devam eder.
d) OKB sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden bağımsızdır.
e) OKB, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve engellilik oluşturan psikiyatrik bozukluklardan biridir.

Cevap : b) Çocuk yaş grubunda kızlarda daha sık görülür.

Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Simetri ve düzenleme
b) Kuşku ve kontrol
c) Bulaşma ve temizleme
d) Kesinlik ve sayma
e) kuşku ve tekrarlama

Cevap : c) Bulaşma ve temizleme

Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Okul öncesi dönemde birçok çocukta görülür.
b) 2-3 yaş civarında başlayıp, 6-8 yaşlarına doğru azalma eğilimi gösterirler.
c) Yatmadan önce hep aynı masalı dinlemek istemek, masalın aynı yerinde benzer soruları tekrar tekrar sormak vb. davranışlardır.
d) Bu tür davranışların engellenmesi çocukta ciddi bir huzursuzluk ve kaygıyı beraberinde getirir.
e) Bu tür davranışlar çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet eder.

Cevap : d) Bu tür davranışların engellenmesi çocukta ciddi bir huzursuzluk ve kaygıyı beraberinde getirir.

8 yaşındaki Zeynep, üzerine su damladığı zaman belirgin bir huzursuzluk duyma ve günde 4-5 kez kıyafet değiştirme, aynı şeyleri tekrar tekrar sorma, sınavda çözdüğü soruları silip tekrar tekrar çözme ve sınavını yetiştirememe şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor. Bu vakayla ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin araştırılması diğerlerine göre öncelikli değildir?

a) Tik bozuklukları
b) Anksiyete bozuklukları
c) Yeme bozuklukları
d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
e) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : c) Yeme bozuklukları

Aşağıdakilerden hangisi obsesif kompulsif bozukluk için olumsuz gidişatı öngören belirleyicilerden değildir?

a) İç görünün eksikliği
b) Eşlik eden tik bozukluğu
c) Eşlik eden biriktiricilik bozukluğu
d) Ailenin kompulsif davranışları pekiştirici tutumu
e) Ailenin eğitim seviyesinin düşük olması

Cevap : e) Ailenin eğitim seviyesinin düşük olması

İstifleme bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sahip olunan nesneleri elden çıkarmakta belirgin bir güçlük yaşanır.
b) Ek tıbbi ve fiziksel hastalıklara neden olabilir.
c) Belirtiler ilk olarak çocukluk ya da ergenlik döneminde başlar.
d) Yaşam alanıyla ilişkili zorluklar hastaları tedavi arayışına yönlendirir.
e) Kronik bir gidişat gösterir.

Cevap : d) Yaşam alanıyla ilişkili zorluklar hastaları tedavi arayışına yönlendirir.

Trikotillomaniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sıklıkla tercih edilen hedef bölge saçlı deridir.
b) Çocukluk ve ergenlik döneminin sık görülen bozukluklarından biridir.
c) Benlik saygısında düşüklük ve sosyal ilişkilerde kısıtlılıkla ilişkilidir.
d) Anemi, ülser, mide ve bağırsaklarda tıkanıklık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
e) Çocukluk döneminde başlayan olgularda tedavi yanıtı daha iyidir.

Cevap : b) Çocukluk ve ergenlik döneminin sık görülen bozukluklarından biridir.

Deri yolma bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atak öncesi ve sırasındaki düşünce içeriği trikotilomaniyle benzerlik taşır.
b) Kişiler, tedaviye gereksinim olmayacağı düşüncesi ile tedavi arayışlarında bulunmazlar.
c) Kadınlarda daha sık görülür.
d) Erişkinlikte nadirdir, daha çok çocuk ve ergenlerde görülür.
e) Ek psikiyatrik tanıların varlığı sık görülen bir durumdur.

Cevap : d) Erişkinlikte nadirdir, daha çok çocuk ve ergenlerde görülür.

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!