Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

#4. “Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.” 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

#5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?


#6. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?

#8. Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

#9. “Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?


#11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

#12. Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

#14. “Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?


#16. “Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ......... denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

#18. “Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ..................... “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır. II. Kişi, zaman, yer ögelerini içerir. III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır. Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TÜR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -1-min

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

a. Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
c. Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
d. Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
e. Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kullanılabilir.

Cevap : b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.

“Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?

a. Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
b. Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
c. Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.
e. Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.

Cevap : d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.

“Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ……… denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Lirik şiir
b. Pastoral şiir
c. Satirik şiir
d. Didaktik şiir
e. Dramatik şiir

Cevap : c. Satirik şiir

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
d. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Cevap : e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?
a. Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır.
b. Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal gerçeklerden alır.
c. Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün niteliklidir.
d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.
e. Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır.

Cevap : d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.

I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır.
II. Kişi, zaman, yer ögelerini içerir.
III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.
Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

a. Şiir
b. Roman
c. Tiyatro
d. Dram
e. Masal

Cevap : b. Roman

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?

a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
b. Karabibik
c. Aşk-ı Memnu
d. Sergüzeşt
e. Eylül

Cevap : a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?

a. Roman
b. Öykü
c. Anı
d. Tiyatro
e. Günlük

Cevap : d. Tiyatro

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?

a. Ziya Paşa
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. Tevfik Fikret
e. Muallim Naci

Cevap : c. Şinasi

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?

a. Orta oyunu
b. Meddah
c. Köy seyirlik oyunu
d. Bağ bozumu şenlikleri
e. Karagöz

Cevap : d. Bağ bozumu şenlikleri

LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları-min Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!