Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

#1. Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

#3. ‘..........’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

#5. I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


#6. Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

#7. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

#9. I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi. II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi. III.Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması. Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?


#11. Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

#13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

#14. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?

#15. “Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?


#16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

#18. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#19. “Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.” 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

#20. Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

“Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.” 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

Cevap : c. Makale

Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

a. Deneme-makale
b. Tutanak-hikâye
c. Roman-makale
d. Makale-dilekçe
e. Karar-köşe yazısı

Cevap : d. Makale-dilekçe

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

a. Konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- sonuca ulaşmak- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak.
b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- yazının yöntemini ifade etmeksonuca ulaşmak.
e. Yazının yöntemini ifade etmek- konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Cevap : b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir.

Cevap : b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Okur, hızlı ve kolay bilgi akışı sağlar.
e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Cevap : e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA
d. AMA-MLA

e. CHICAGO-MLA

Cevap : a. APA-MLA

Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması

Cevap : c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

Cevap : c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

Cevap : b. Edebi mektup

I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü
II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup
III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a. Dilekçe-öz geçmiş-tutanak
b. Karar-tutanak-dilekçe
c. Öz geçmiş-iş mektubu-karar
d. Karar-dilekçe-tutanak
e. Rapor-tutanak-dilekçe

Cevap : d. Karar-dilekçe-tutanak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final SorularıTÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları-min Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!