Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?

#2. Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?

#4. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#5. I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


#6. “Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma türünün sunum süresi genellikle 45 dakika-1 saat olarak tercih edilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?

#7. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?

#8. Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidoğrudur?

#9. “Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?


#11. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

#17. ‘..........’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?

#19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Konuşma
d. Dinleme
e. Görme

Cevap : e. Görme

‘……….’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Dinleme
d. Konuşma
e. Duyma

Cevap : a. Okuma

“Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?

a. Sesli okuma
b. Eşli okuma
c. Sessiz okuma
d. İşaretleyerek okuma
e. Göz atarak okuma

Cevap : c. Sessiz okuma

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?

a. Anlama
b. Etkin bir süreç
c. Ön bilgiler
d. Yazma süreci
e. Düşünme

Cevap : d. Yazma süreci

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?

a. Bireysel etkenler
b. Akraba ilişkileri
c. Okul
d. Aile
e. Çevre

Cevap : b. Akraba ilişkileri

 ‘………………………….’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?

a. Eleştirel okuma
b. Sesli okuma
c. Tartışarak okuma
d. Özetleme
e. Yazma

Cevap : a. Eleştirel okuma

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?

a. Konuşmacı
b. Dinleyici
c. Geri bildirim
d. Mesaj
e. Yazar

Cevap : e. Yazar

 Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

a. Konuşma hızı
b. Isı
c. Ses tonu
d. Jest ve mimikler
e. Bilgi birikimi

Cevap : b. Isı

“Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?

a. Not alarak dinleme
b. Aktif dinleme
c. Pasif dinleme
d. Empatik dinleme
e. Amaçlı dinleme

Cevap : a. Not alarak dinleme

 Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?

a. Aktif dinleme
b. Pasif dinleme
c. Tutarlı dinleme
d. Not alarak dinleme
e. Eleştirel dinleme

Cevap : c. Tutarlı dinleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!