Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

#2. “Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

#5. İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidoğrudur?

#7. “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?


#11. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#12.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

#14. Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

#15. Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?


#16. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır. II. Kişi, zaman, yer ögelerini içerir. III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır. Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

#18. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?

#20. Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak anlatılmasına ne denir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a. Boğumlanma, ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır.
b. Vurgu, sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.
c. Durak, özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessizliktir.
d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.
e. Tını, bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir.

Cevap : d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmayla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?

a. Esneklik
b. Tını
c. Açıklık
d. İşitilebilirlik
e. Sıklık

Cevap : c. Açıklık

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

a. Beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekilde abartılı ne de konuşmanın gerektirdiği vücut hareketlerinden yoksun olmalı.
b. Konuşmacı, bedenin hareketleri ile bu hareketlerin anlamı, dinleyici üzerinde oluşturduğu algı arasındaki ilişkiyi tanımalı.
c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı.
d. Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortamlarında sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri göremeyebileceği dikkate alınmalı, dolayısıyla konuşma öncesinde dinleyici bu özellikleri ile de tanınmalı.
e. Konuşmacı, bakımı, giyimi, genel tavırları kısacası görünüşü ile dinleyici üzerinde olumlu bir algı oluşturmalı.

Cevap : c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?

a. Selamlaşma
b. Tanışma ve tanıştırma
c. Özür dileme
d. Adres sorma ve söyleme
e. Bilimsel bilgi aktarma

Cevap : e. Bilimsel bilgi aktarma

Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.
b. Görüşme için randevu veren kişi veya kurum, görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebileceği yer ve saat aralığını belirleyerek randevu vermeli.
c. Görüşme, her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli.
d. Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalı.
e. Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında hassas olmalı.

Cevap : a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.

“Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma türünün sunum süresi genellikle 45 dakika-1 saat olarak tercih edilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?

a. Açık Oturum
b. Panel
c. Konferans
d. Nutuk
e. Sempozyum

Cevap : c. Konferans

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?

a. Bilimsel bilgi gerektiren konularda konuşmak
b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak
c. Konuşmayı basılı, işitsel ve görsel yardımcılarla desteklemek
d. Konu ile ilgili bilgi almak üzere orada bulunan dinleyiciye yönelik konuşmak
e. Belirli bir plan ve yöntem çerçevesinde konuşmak

Cevap : b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak

Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidoğrudur?

a. Bir konu, konunun uzmanı olan 3 ile 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alınır.
b. Açık oturumlarda konuşmaları bir düzenlemekurulu seçer.
c. Açık oturumlarda temel olarak soru cevap tekniğinden yararlanılır.
d. Açık oturumlarda amaç, herhangi bir görüşün doğruluğunu ortaya çıkarmaktır.
e. Açık oturumlar dinleyici kitlesinin olmadığı or tamlarda düzenlenir.

Cevap : a. Bir konu, konunun uzmanı olan 3 ile 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alınır.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden biri olamaz?

a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması
b. Sunulan önerilerin dinleyicilere nasıl avantajlar sağladığına değinilmesi
c. Dinleyicilere sunumla ilgili soruların sorulması
d. Beden dilinin anlaşılırlığa hizmet edecek şekil de etkin kullanılması
e. Anlatılanların sözlü resimlere çevrilerek ifade edilmeye çalışılması

Cevap : a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?

a. Gönül
b. Şura
c. Engin
d. Sahip
e. Öykü

Cevap : b. Şura

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları-min Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!