Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı bulunmaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

#3. “Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam anlamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks biçiminde yapılmaya başlar.” Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraçla ( ) gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?

#5. Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir?


#6. “Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?

#7. İnsan bir tabure üzerinde, adeta tünercesine, saatlerce bekledi mi beli öyle bir tutuluyor ki sorma gitsin() Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden biri olamaz?

#9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanmıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?


#11.  ‘...............................’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?

#12. “Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ......... denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?

#15. “Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?


#16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?

#17. “Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin yapılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratıcısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözümlenmesi elbette zordur.” Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

#18.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

a. Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
c. Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
d. Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
e. Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kullanılabilir.

Cevap : b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.

“Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?

a. Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
b. Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
c. Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.
e. Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.

Cevap : d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.

“Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ……… denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Lirik şiir
b. Pastoral şiir
c. Satirik şiir
d. Didaktik şiir
e. Dramatik şiir

Cevap : c. Satirik şiir

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
d. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Cevap : e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?
a. Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır.
b. Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal gerçeklerden alır.
c. Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün niteliklidir.
d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.
e. Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır.

Cevap : d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.

I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır.
II. Kişi, zaman, yer ögelerini içerir.
III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.
Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

a. Şiir
b. Roman
c. Tiyatro
d. Dram
e. Masal

Cevap : b. Roman

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?

a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
b. Karabibik
c. Aşk-ı Memnu
d. Sergüzeşt
e. Eylül

Cevap : a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

8. Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?
a. Roman
b. Öykü
c. Anı
d. Tiyatro
e. Günlük

Cevap : d. Tiyatro

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?
a. Ziya Paşa
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. Tevfik Fikret
e. Muallim Naci

Cevap : c. Şinasi

10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?
a. Orta oyunu
b. Meddah
c. Köy seyirlik oyunu
d. Bağ bozumu şenlikleri
e. Karagöz

Cevap : d. Bağ bozumu şenlikleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!