auzefKültürel Miras Ve TurizmTurizmde Etik

Turizmde Etik Final Deneme-3

Turizmde Etik Final Deneme-3

#1. Çok sayıda turizm işletmesi çevreyi iyileştirmek, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak veya kendi çalışanlarının refah düzeyini artırmak amacıyla ………………………….faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#2. ……………..karşı sosyal sorumlulukta işletmenin toplumsal refahı ve mutluluğu için kaliteli ve güvenilir ürünler sunması, gerçekçi tutundurma faaliyetlerinde bulunması, istihdam sağlamaya katkıda bulunması gibi faaliyetlerden söz etmek mümkündür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Hangisi Etik Sorunların Kaynaklarından biri değildir?

#4. Sosyal sorumluluk; “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, ……………, hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde kullanarak toplumun istek ve beklentilerine uygun üretimde bulunmasıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#5. Hangisi konaklama işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

#6. Tutundurma faaliyetlerinde gerçekçi olmak, sağlıklı hizmetler sunmak, işletmenin sunduğu hizmetlerine ilişkin şikâyetler ve eleştirilere karşı açık olmak gibi faaliyetler ………… karşı sosyal sorumluluklarından bazılarıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

#7. Hangisi turizm işletmelerinde çalışan işgörenlerin sorumluluk alanlarından biri değildir?

#8. Hangisi yöneticilerin finans kuruluşlarına karsı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yapmaları gereken işlerden biri değildir?

#9. Eğitim düzeyi yükseldikçe, etik davranışa olan duyarlılığın ……… söylenebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#10. Hangisi firma ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?

#11. Hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

#12. Hangisi yönetici ilintili ve çalışan ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?

#13. Hangisi Yöneticilerin Etik Sorumluluk alanları içinde yer almaz?

#14. …………….. “Çevreye karşı sorumlu olduğunu gösteren yanıltıcı bir tavırla toplumsal bir imaj çizmek amacıyla kurumun müşterilerini yanlış bilgilendirmesi” olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#15. İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramı …….yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış olmasına rağmen, sosyal sorumluluk anlayışı insanların beraber yaşayamaya başladıkları tarihin ilk dönemlerine dayanmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#16. Hangisi seyahat işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

#17. Hangisi yeme-içme işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

#18. İşletmelerin ………….duyarlı politikalar uygulaması ve doğal kaynakları kullanırken sorumlu ve rasyonel olması gerekmektedir. İşletmenin …………karşı sorumlulukları enerji tasarrufu, su, hava ve toprak kirliği sınırlandırmaya ve atık yönetimini içermektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#19. Sosyal sorumluluk piramidine göre işletmelerin sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve ………………….. olmak üzere ele alınmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#20. Hangisi etik dışı davranışı etkileyen çevreye ilişkin etmenlerden biri değildir?

#21. Gerek örgütler arası, gerekse de örgüt içi rekabetin keskinleştiği durumlarda etik dışı eylem potansiyelinin ……….ileri sürülebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#22. Çiftçi ve Yücel (2012),’e göre hangisi yöneticilerin sahip olması gereken etik tutumlar arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Turizmde Etik Final Deneme-3

1. Hangisi etik dışı davranışı etkileyen çevreye ilişkin etmenlerden biri değildir?

a) sosyal – kültürel çevre
b) siyasal çevre (devlet ve özel sektörün karşılıklı konumları)
c) teknolojik çevre
d) ekonomik çevre (belirginlik düzeyi)

Cevap : c)teknolojik çevre

2. Gerek örgütler arası, gerekse de örgüt içi rekabetin keskinleştiği durumlarda etik dışı eylem potansiyelinin ……….ileri sürülebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) azalacağı
b) artacağı
c) değişmeyeceği
d) hep artıp hem de azalacağı

Cevap : b)artacağı

3. Eğitim düzeyi yükseldikçe, etik davranışa olan duyarlılığın ……… söylenebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) artacağı
b) azalacağı
c) değişmeyeceği
d) hep artıp hem de azalacağı

Cevap : a)artacağı

4. Hangisi yönetici ilintili ve çalışan ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?

a) Yazılı kuralları ihlal etmek
b) Rüşvet vermek/almak
c) Yönetim kuruluna doğru bilgi vermemek
d) Fikri mülkiyeti ihlal etmek, rakip firmaların ürünlerini taklit etmek

Cevap : d)Fikri mülkiyeti ihlal etmek, rakip firmaların ürünlerini taklit etmek

5. Hangisi firma ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?

a) Çalışanları sürekli olarak özel işlerinde kullanmak
b) Finansal raporlarda tahrifat yapmak
c) Sigortasız eleman çalıştırmak
d) Haksız rekabet

Cevap : a)Çalışanları sürekli olarak özel işlerinde kullanmak

6. Hangisi Yöneticilerin Etik Sorumluluk alanları içinde yer almaz?

a) çalışanlar
b) devlet
c) hissedarlar
d) müşteriler

Cevap : b)devlet

7. Hangisi Etik Sorunların Kaynaklarından biri değildir?

a) kişisel-örgütsel düzeyde yaşanan çatışmalardan kaynaklanan etik sorunlar
b) kişisel-toplumsal düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar
c) işletme içi- işletme dışı düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar
d) örgütsel-toplumsal düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar

Cevap : c)işletme içi- işletme dışı düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar

8. Hangisi konaklama işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

a) Fazladan rezervasyon almak
b) tam doluluğa ulaşmaya çalışmak
c) 24 saat faaliyet göstermek
d) emek yoğun olmak

Cevap : a)Fazladan rezervasyon almak

9. Hangisi yeme-içme işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

a) porsiyon büyüklüklerinin standart olmaması,
b) hijyen koşullarına dikkat edilmemesi
c) imalat fazlasının her zaman değerlendirilmesi
d) aşçıların standart reçeteleri kullanmaması,

Cevap : c)imalat fazlasının her zaman değerlendirilmesi

10. Hangisi seyahat işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?

a) kokartlı rehber kullanmak
b) vaad edilen otel hizmetlerini karşılamamak
c) müşteri şikayetleriyle muhatap olmamak
d) ses düzeni kötü klimasız taşıma aracı kullanmak

Cevap : a)kokartlı rehber kullanmak

11. Çiftçi ve Yücel (2012),’e göre hangisi yöneticilerin sahip olması gereken etik tutumlar arasında yer almaz?

a) iş güvenliği sağlamak
b) sendikal faaliyetlere karşı hoşgörülü olmak
c) tatminkar bir ücret politikası izlemek
d) gizli yöntemlerle gözetlemek

Cevap : d)gizli yöntemlerle gözetlemek

12. Hangisi yöneticilerin finans kuruluşlarına karsı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yapmaları gereken işlerden biri değildir?

a) mali tahminler yapmalıdırlar
b) yönetici alacak devir hızını arttırmalıdır
c) harcamalarını sınırlandırmalıdırlar. İsraftan kaçınmalıdırlar
d) mevcut çalışanların yerine yeni istihdamla verimliliğini arttırma yoluna gidilmelidir

Cevap : d)mevcut çalışanların yerine yeni istihdamla verimliliğini arttırma yoluna gidilmelidir

13. Hangisi turizm işletmelerinde çalışan işgörenlerin sorumluluk alanlarından biri değildir?

a) müşteriye karşı sorumluluk
b) meslektaşlarına karşı sorumluluk
c) rakip işletmelere karşı sorumluluk
d) topluma karşı duyulan sorumluluk

Cevap : c)rakip işletmelere karşı sorumluluk

14. Hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

a) küreselleşme, liberalleşme ve artan doğrudan yatırımlar,
b) sosyal baskılar,
c) iklim değişikliği gibi çevresel değişimler
d) teknolojik gelişmeler

Cevap : d)teknolojik gelişmeler

15. Sosyal sorumluluk; “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, ……………, hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde kullanarak toplumun istek ve beklentilerine uygun üretimde bulunmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) yöneticiler
b) yerel yönetimler
c) çalışanlar
d) sivil toplum örgütleri

Cevap : c)çalışanlar

16. …………….. “Çevreye karşı sorumlu olduğunu gösteren yanıltıcı bir tavırla toplumsal bir imaj çizmek amacıyla kurumun müşterilerini yanlış bilgilendirmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) yeşil aklama
b) etik ikilem
c) yeşil çevre
d) kurumsal sosyal sorumluluk

Cevap : a)yeşil aklama

17. Çok sayıda turizm işletmesi çevreyi iyileştirmek, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak veya kendi çalışanlarının refah düzeyini artırmak amacıyla ………………………….faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) yeşil aklama
b) etik ikilem
c) yeşil çevre
d) kurumsal sosyal sorumluluk

Cevap : d)kurumsal sosyal sorumluluk

18. İşletmelerin ………….duyarlı politikalar uygulaması ve doğal kaynakları kullanırken sorumlu ve rasyonel olması gerekmektedir. İşletmenin …………karşı sorumlulukları enerji tasarrufu, su, hava ve toprak kirliği sınırlandırmaya ve atık yönetimini içermektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara

Cevap : c)çevreye

19. Tutundurma faaliyetlerinde gerçekçi olmak, sağlıklı hizmetler sunmak, işletmenin sunduğu hizmetlerine ilişkin şikâyetler ve eleştirilere karşı açık olmak gibi faaliyetler ………… karşı sosyal sorumluluklarından bazılarıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara

Cevap : b)tüketicilere

20. ……………..karşı sosyal sorumlulukta işletmenin toplumsal refahı ve mutluluğu için kaliteli ve güvenilir ürünler sunması, gerçekçi tutundurma faaliyetlerinde bulunması, istihdam sağlamaya katkıda bulunması gibi faaliyetlerden söz etmek mümkündür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara

Cevap : a)topluma

21. Sosyal sorumluluk piramidine göre işletmelerin sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve ………………….. olmak üzere ele alınmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) çevreye duyarlı olma
b) hayırseverlik
c) çalışan yönelimli olma
d) sorumluluk sahibi olma

Cevap : b)hayırseverlik

22. İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramı …….yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış olmasına rağmen, sosyal sorumluluk anlayışı insanların beraber yaşayamaya başladıkları tarihin ilk dönemlerine dayanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 18’inci
b) 19’uncu
c) 20’inci
d) 17’inci

Cevap : c)20’inci

Turizmde Etik Final Deneme-3

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!