auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin temel ögelerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisinde güzel, etkileyici ve doğru konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmiştir?

#4. Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?


#6. “Bir tümce veya sözce içindeki birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa aralara ………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisinde vurgu ile ilgili yargı doğru verilmemiştir?

#8. Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#9. Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, yer tamlayıcısı üzerindedir?


#11. Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

#12. Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

#13. İzmir’de bulunan Dede Dağı’nın zirvesi cennet gibi bir yer. Alanın bir yüzü baraj gölüne bakıyor. Dağın zirvesindeki bu su kütlesi ormanla birlikte insanın içini rahatlatan bir ruh güzelliği sunuyor. Havanın açık olduğu vakitlerde Dede Dağı’ndan bütün İzmir’i seyretmek insana tadına doyulmaz bir keyif veriyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#14. Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

#15. I. Tarihî camilerle karşılaştırıldığında onlardan hiçbir eksiği yoktur. II. Ayrıca caminin alt kısmında kütüphane, ticarethane ve bir de otopark vardır. III. Kocatepe Cami, Ankara’nın en büyük camilerinden biridir. IV. Mimarisi etkileyicidir. V. 1967 yılında inşasına başlanan cami, 1987 yılında tamamlanmıştır. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?


#16. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük hayatta bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite oranlarında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olarak bulunmuştur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#17. (I) Köpekbalıkları et yemeleriyle bilinir. (II) Ancak bilim insanları yakın bir zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpekbalığı türü keşfetti. (III) Bilim insanları 2007’de bu türün yavrusunun bağırsağında deniz yosununa rastlayınca bu konuya merak arttı. (IV) Bu köpekbalığı türü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda üç haftalık %90’ı deniz yosunu ağırlıklı beslenme diyeti ile balıkların kilo kaybetmek yerine kilo aldıkları görüldü. (V) Bitkilerle de beslenebilen bir köpekbalığı türünün bağırsakları bitkilerle beslenen hayvanlarınkinden farklı olarak uzun değil kısadır. (VI) Araştırmacılar bu köpekbalıklarının bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar sayesinde bitkilerin sindirimini gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Çekiç başlı köpekbalığı ailesinden olan bu köpekbalığı türü sığ sularda avlanıyor ve genellikle küçük yengeçler, karides ve küçük balıklarla besleniyor.” cümlesi getirilmelidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin tanımlarından biri olamaz?

#19. İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#20. Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?


#21. Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı etkili kılan hususlardan biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 1

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Türk Dili 2

Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Eski Türk edebiyatı
b) Klasik Türk edebiyatı
c) Osmanlı edebiyatı
d) Genel Türk edebiyatı
e) Yüksek Zümre Edebiyatı

Cevap : d) Genel Türk edebiyatı

Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli bir edebiyat olduğu için
b) Geniş bir coğrafyada yayıldığı için
c) Türkçe yazıldığı için
d) Kendine özgü kuralları olduğu için
e) Fars edebiyatından çok etkilendiği için

Cevap : d) Kendine özgü kuralları olduğu için

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

a) Askeriye
b) Esnaf
c) İlmiye
d) Hukuk
e) Seyfiye

Cevap : c) İlmiye

Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Tabiat tasviri
b) Ruhun çeşitli halleri
c) Nefsin yüksek mertebeleri
d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.
e) Ahiret âlemine varış

Cevap : d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.

Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Tanrı’nın yüceliği
b) Hz. Peygamber’e övgü
c) Tanrı’ya yalvarma
d) Padişahın övgüsü
e) Tanrı’nın birliği

Cevap : b) Hz. Peygamber’e övgü

Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

a) kılavuz
b) yıldız
c) ay
d) yol
e) yön

Cevap : a) kılavuz

Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

a) 13. yüzyıl
b) 15. yüzyıl
c) 14. yüzyıl
d) 16. yüzyıl
e) 18. yüzyıl

Cevap : c) 14. yüzyıl

Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) bahçe
b) ay
c) yaprak
d) yıldız
e) ağaç

Cevap : b) ay

Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun
Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarar, ziyan
b) güzellik
c) fayda, kazanç
d) arzu
e) dert

Cevap : a) Zarar, ziyan

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun
Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) Yaş
b) kirpik
c) alın
d) perde
e) kumaş

Cevap : d) perde

Klasik Edebiyat

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!