auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 7

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında sayılamaz?

#2. (I) Köpekbalıkları et yemeleriyle bilinir. (II) Ancak bilim insanları yakın bir zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpekbalığı türü keşfetti. (III) Bilim insanları 2007’de bu türün yavrusunun bağırsağında deniz yosununa rastlayınca bu konuya merak arttı. (IV) Bu köpekbalığı türü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda üç haftalık %90’ı deniz yosunu ağırlıklı beslenme diyeti ile balıkların kilo kaybetmek yerine kilo aldıkları görüldü. (V) Bitkilerle de beslenebilen bir köpekbalığı türünün bağırsakları bitkilerle beslenen hayvanlarınkinden farklı olarak uzun değil kısadır. (VI) Araştırmacılar bu köpekbalıklarının bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar sayesinde bitkilerin sindirimini gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Çekiç başlı köpekbalığı ailesinden olan bu köpekbalığı türü sığ sularda avlanıyor ve genellikle küçük yengeçler, karides ve küçük balıklarla besleniyor.” cümlesi getirilmelidir?

#3. Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?

#4. Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?

#5. *Bin bir ismin birinden tut - *Senlik benlik nedir sil at - *Tuttuğun yola doğru git - *Yoldan çıkıp olma asi - Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?


#6. Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

#7. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük hayatta bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite oranlarında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olarak bulunmuştur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#8. İzmir’de bulunan Dede Dağı’nın zirvesi cennet gibi bir yer. Alanın bir yüzü baraj gölüne bakıyor. Dağın zirvesindeki bu su kütlesi ormanla birlikte insanın içini rahatlatan bir ruh güzelliği sunuyor. Havanın açık olduğu vakitlerde Dede Dağı’ndan bütün İzmir’i seyretmek insana tadına doyulmaz bir keyif veriyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#9. İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?


#11. Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

#12. Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

#14. * Bursa’da bir eski cami avlusu - * Küçük şadırvanda şakırdayan su - * Orhan zamanından kalma bir duvar - * Onunla her yaşta ihtiyar çınar - Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

#15. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?


#16. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?

#18. I. Tarihî camilerle karşılaştırıldığında onlardan hiçbir eksiği yoktur. II. Ayrıca caminin alt kısmında kütüphane, ticarethane ve bir de otopark vardır. III. Kocatepe Cami, Ankara’nın en büyük camilerinden biridir. IV. Mimarisi etkileyicidir. V. 1967 yılında inşasına başlanan cami, 1987 yılında tamamlanmıştır. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 7

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 7

Türk Dili 2

Sarı turnam tel tel olmuş kanadın

Veysel’in dilinde tespihtir adın

Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)

Ahu gözle sümbül saçlı maralım

Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Lirik bir şiirdir.
b) Şiirin son dörtlüğüdür.
c) Ölçülü bir şiirdir.
d) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
e) Anonim bir türküdür.

Cevap : e) Anonim bir türküdür.

Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

a) Cinaslı kafiye
b) Zengin kafiye
c) Yarım kafiye
d) Redif
e) Tam kafiye

Cevap : b) Zengin kafiye

Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

a) Çın çın on iki hece
On ikide her gece

b) Takınsam kanat manat
Bomboş vatana inat

c) İsyan şiirleri bilirim sonra
Harfler harp düzeni almıştır mısralarda

d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

e) Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedim niçün dersin benüm sultanım

Cevap : d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

a) Asonans
b) Redif
c) Aliterasyon
d) Vezin
e) Nakarat

Cevap : c) Aliterasyon

Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

a) Pastoral
b) Lirik
c) Dramatik
d) Epik
e) Didaktik

Cevap : b) Lirik

Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

a) Lirik şiir
b) Didaktik şiir
c) Pastoral şiir
d) Epik şiir
e) Dramatik şiir

Cevap : a) Lirik şiir

Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) kafiye – redif
b) redif – aliterasyon
c) kafiye-cinas
d) redif-ölçü
e) aliterasyon – kapalı hece

Cevap : b) redif – aliterasyon

Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

a) Didaktik şiir
b) Lirik şiir
c) Epik şiir
d) Pastoral şiir
e) Satirik şiir

Cevap : a) Didaktik şiir

Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

a) Asonans
b) Aliterasyon
c) Mensur şiir
d) Manzum
e) Lirik şiir

Cevap : c) Mensur şiir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

a) Redif, yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan ek veya sözcüklerdir.
b) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
c) Redif olmadan da uyak bulunabilir.
d) Redif, uyaktan önce bulunur.
e) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir.

Cevap : d) Redif, uyaktan önce bulunur.

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 7

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!