auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 6

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 6

#1. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

#2. Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

#4. Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir. II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir. III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir. IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir. V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?


#6. Bu okuma biçeminde belirli bilgi parçalarının bulunması amaçlanmaktadır. Sözgelimi bir tiyatro ilanında tiyatronun gününü ve saatin öğrenmek için hızlıca bu bilgiye ulaşmaya çalışırız ve diğer bilgi birimlerini atlarız. Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil, doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#8. Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi metin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisi değildir?

#10. Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?


#11. Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

#12. Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#13. • Gözler metne odaklanır. • Harfler tanımlanır/ sesletilir. • Sözcükler tanımlanır. • Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır. • Tümceler anlamlandırılır. • Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir. Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?

#14. Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

#15. Aşağıdaki okuma biçemlerinden hangisi okumanın fiziksel yönüne vurgu yapmaktadır?


#16. Roman, hikaye gibi türler aşağıdaki metin türleri sınıfından hangisine dahildir?

#17. Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?

#18. Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 6

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 6

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Türk Dili 2

Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Eski Türk edebiyatı
b) Klasik Türk edebiyatı
c) Osmanlı edebiyatı
d) Genel Türk edebiyatı
e) Yüksek Zümre Edebiyatı

Cevap : d) Genel Türk edebiyatı

Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli bir edebiyat olduğu için
b) Geniş bir coğrafyada yayıldığı için
c) Türkçe yazıldığı için
d) Kendine özgü kuralları olduğu için
e) Fars edebiyatından çok etkilendiği için

Cevap : d) Kendine özgü kuralları olduğu için

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

a) Askeriye
b) Esnaf
c) İlmiye
d) Hukuk
e) Seyfiye

Cevap : c) İlmiye

Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Tabiat tasviri
b) Ruhun çeşitli halleri
c) Nefsin yüksek mertebeleri
d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.
e) Ahiret âlemine varış

Cevap : d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.

Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Tanrı’nın yüceliği
b) Hz. Peygamber’e övgü
c) Tanrı’ya yalvarma
d) Padişahın övgüsü
e) Tanrı’nın birliği

Cevap : b) Hz. Peygamber’e övgü

Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

a) kılavuz
b) yıldız
c) ay
d) yol
e) yön

Cevap : a) kılavuz

Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

a) 13. yüzyıl
b) 15. yüzyıl
c) 14. yüzyıl
d) 16. yüzyıl
e) 18. yüzyıl

Cevap : c) 14. yüzyıl

Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) bahçe
b) ay
c) yaprak
d) yıldız
e) ağaç

Cevap : b) ay

Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun
Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarar, ziyan
b) güzellik
c) fayda, kazanç
d) arzu
e) dert

Cevap : a) Zarar, ziyan

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun
Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) Yaş
b) kirpik
c) alın
d) perde
e) kumaş

Cevap : d) perde

Klasik Edebiyat

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 6
LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!