auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

#1. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı etkili kılan hususlardan biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

#3. “Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası olarak bilinir.” Tanımı verilen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin tanımlarından biri olamaz?

#5. Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir öz geçmişte bulunması zorunlu başlıklardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi raporda bulunması gereken başlıklardan biri değildir?

#9. Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisinde güzel, etkileyici ve doğru konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmiştir?


#11. Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

#12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sebebiyle kalınlık incelik uyumuna uymamaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisinde vurgu ile ilgili yargı doğru verilmemiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

#15. “Kalfalık belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.” Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin temel ögelerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi diksiyon eğitiminin kişiye kazandırdıklarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

#19. “20.01.2020 Pazartesi günü saat 12.00’de nöbetçi olduğum ikinci katta 7-A öğrencilerinden Muhammet Emin ve Seyit Akın’ın kavga ettiğine şahit olunmuştur. Öğrenciler katta bulunan diğer öğretmenlerin yardımıyla ayrılmıştır.” Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 5

Türk Dili 2

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen türle uyuşmamaktadır?

a) Bir isteği veya şikâyeti bildirmek için yazılan bir çeşit mektuptur. (Dilekçe)
b) Bir konu veya olay hakkında yapılan araştırma sonuçları yazılır. (Rapor)
c) Alınan kararlar, yaşanan olaylar objektif bir şekilde ele alınır. (Tutanak)
d) Oy birliği ya da oy çokluğu ile ulaşılan sonuçlar anlatılır. (Duyuru)
e) Kişinin kendisini ve kariyer hedeflerini anlattığı türdür. (Öz geçmiş)

Cevap : d) Oy birliği ya da oy çokluğu ile ulaşılan sonuçlar anlatılır. (Duyuru)

“20.01.2020 Pazartesi günü saat 12.00’de nöbetçi olduğum ikinci katta 7-A öğrencilerinden Muhammet Emin ve Seyit Akın’ın kavga ettiğine şahit olunmuştur. Öğrenciler katta bulunan diğer öğretmenlerin yardımıyla ayrılmıştır.”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

a) rapor
b) tutanak
c) karar
d) dilekçe
e) duyuru

Cevap : b) tutanak

Bir olayın meydana geliş sebebini, sonuçlarını anlatmak için yazılır. Öznel değerlendirmelere yer verilmez ve olaylar olduğu gibi aktarılır.
Bu parçada bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

a) tutanak
b) öz geçmiş
c) dilekçe
d) ilan
e) karar

Cevap : a) tutanak

Aşağıdakilerden hangisi raporda bulunması gereken başlıklardan biri değildir?

a) raporun sunulduğu makam
b) gerekçe
c) sonuç
d) ekler
e) bilgi alınan kişiler

Cevap : e) bilgi alınan kişiler

“Konuların televizyon, radyo, internet vb. iletişim araçları ile insanlara ulaştırılmasına …………. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) ilan
b) öz geçmiş
c) dilekçe
d) rapor
e) karar

Cevap : a) ilan

Aşağıdakilerden hangisi bir öz geçmişte bulunması zorunlu başlıklardan biri değildir?

a) kişisel bilgiler
b) eğitim bilgileri
c) deneyim
d) referans
e) hobiler

Cevap : e) hobiler

Aşağıdakilerden hangisi karar yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

a) Kararın alındığı tarih ve saat belirtilmelidir.
b) Yazının okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
c) Toplantıya katılanların ad soyadları yazılmalıdır.
d) Alınan kararların yazılma zorunluluğu yoktur.
e) Kararların geçerli olması için imza atılmalıdır.

Cevap : d) Alınan kararların yazılma zorunluluğu yoktur.

“Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası olarak bilinir.”
Tanımı verilen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) öz geçmiş
b) tutanak
c) rapor
d) dilekçe
e) karar

Cevap : b) tutanak

Uluslararası bilimsel terimlerde “currıculum vitae ” olarak bilinen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) tutanak
b) karar
c) öz geçmiş
d) dilekçe
e) ilan

Cevap : c) öz geçmiş

“Kalfalık belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.”
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

a) tutanak
b) dilekçe
c) rapor
d) duyuru
e) karar

Cevap : d) duyuru

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!