auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

#1. Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisinde tonlama ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

#5. “20.01.2020 Pazartesi günü saat 12.00’de nöbetçi olduğum ikinci katta 7-A öğrencilerinden Muhammet Emin ve Seyit Akın’ın kavga ettiğine şahit olunmuştur. Öğrenciler katta bulunan diğer öğretmenlerin yardımıyla ayrılmıştır.” Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?


#6. “Kalfalık belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.” Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

#7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sebebiyle kalınlık incelik uyumuna uymamaktadır?

#8. Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi oluşum noktasına göre diğerlerinden farklıdır?

#9. Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın sağlanması gerekmektedir?

#10. Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir. Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür. Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi kişinin konuşmaya ihtiyaç duymasının sebeplerinden biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi diksiyon eğitiminin kişiye kazandırdıklarından biri değildir?

#13. Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

#14. Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilmesi söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır. Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?


#16. Aşağıdakilerden hangisi raporda bulunması gereken başlıklardan biri değildir?

#17. Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?

#18. “Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası olarak bilinir.” Tanımı verilen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir öz geçmişte bulunması zorunlu başlıklardan biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisinde konuşma ya da yazma eyleminin özelliği doğru verilmemiştir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi “Sözcüklerin ses yolunda herhangi bir engele takılmadan anlaşılır bir şekilde çıkarılması.” anlamında kullanılan kavramdır?

a) boğumlama
b) vurgu
c) durak
d) nefes
e) ezgi

Cevap : a) boğumlama

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, yer tamlayıcısı üzerindedir?

a) Dün akşam çocukları bana getirdi.
b) Yağmurda oynadığı için hasta oldu.
c) Ayşe yemek yapmayı çok severdi.
d) Bu sabah da kahvaltı yapmadım.
e) Yıldızlar bu gece beni selamladı.

Cevap : a) Dün akşam çocukları bana getirdi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

a) Neyleyim baharı yanımda sen olmayınca.
b) Bütün gece öksürmekten uyuyamadım.
c) Çocukların oyununa Ahmet de dâhil oldu.
d) Bu konu ile ilgili fikirlerimi söylemeliyim.
e) Çıkmadık candan umut kesilmez.

Cevap : d) Bu konu ile ilgili fikirlerimi söylemeliyim.

“Bir tümce veya sözce içindeki birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa aralara ………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) ezgi
b) durak
c) ton
d) ulama
e) nefes

Cevap : b) durak

Öğrenci: Sınavın bitmesine kaç dakka kaldı?
Görevli: Sınavın bitmesine bir saat on dakika kaldı.
Bu diyalogda yer alan konuşma bozukluğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ıslıklama
b) değiştirme
c) afazi
d) dizartri
e) ses atlaması

Cevap : e) ses atlaması

Aşağıdakilerden hangisi diksiyon eğitiminin kişiye kazandırdıklarından biri değildir?

a) Öz güveni sağlama ve pekiştirme
b) Vurgu, tonlama, durak gibi unsura dikkat etme
c) Amaca uygun seçilen dil unsurlarını doğru telaffuz etme
d) Topluluk karşısında konuşmaktan hoşlanma
e) Konuşmalarında ikna yöntemlerini kullanma

Cevap : d) Topluluk karşısında konuşmaktan hoşlanma

Aşağıdaki konuşma bozukluklarından hangisi nörolojik temellere dayanmaktadır?

a) dizartri
b) gevşeklik
c) ses atlama
d) ıslıklama
e) tutukluk

Cevap : a) dizartri

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sebebiyle kalınlık incelik uyumuna uymamaktadır?

a) okulda
b) geziyor
c) gözlükçü
d) vazonun
e) sucu

Cevap : b) geziyor

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi oluşum noktasına göre diğerlerinden farklıdır?

a) n
b) r
c) m
d) z
e) t

Cevap : c) m

Auzef Türk Dili 2 Ünite 11 Soru 10

Yukarıdaki tabloda yer alan hatanın giderilmesi için hangi harflerin yerleri değiştirilmelidir?

a) ı-u
b) a-o
c) ö-e
d) i-ü
e) a-e

Cevap : c) ö-e

Konuşma Bozuklukları Ve Diksiyon

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!