auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-2

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-2

#1. I. Nüfus yoğunluğu II. Doğal kaynaklar III. Nüfusun yapısı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri coğrafik bölümlendirme unsurlarındandır?

#2. I. Rakip işletmenin ürününden üstün ürün üretmek II. Rakibin zayıf olduğu alanlarda yeni ürünler üretmek III. Yoğun reklam kampanyaları yapmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cepheden saldırı uygulamalarındandır?

#3. I. Saldırıyı uygulamak isteyen işletme güçlü olmalıdır. II. Rakibe birçok alandan saldırmayı amaçlar. III. Rakibin dış çevreyle irtibatının kesilmesine sebep olur. Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

#4. I. Toplam pazarı büyütmek II. Mevcut pazar payını korumak III. Pazar payını arttırmak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazar liderinin izleyeceği stratejilerdendir?

#5. I. İşletme, ürün ve hizmetleri rakiplere kıyasla farklılaştırıp müşteri beğenisine sunar. II. Farklılaştırılmış ürünler genelde fiyat duyarlılığı yüksek olan müşterilere çekici gelir. III. Farklılaştırma stratejisi ile işletme, en yakın rakiplerini de belirlemiş olur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırma stratejisi için doğrudur?


#6. İzleyici işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. I. Talep tahmini sadece pazarın o anki büyüklüğü göz önünde bulundurularak yapılır. II. Satış tahmini, talep tahmininin bir sonucudur. III. Talep tahmini pazarın fırsatlarını gözler önüne serer. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#8. I. Genel konumlandırma stratejisinin belirlenmesi II. Uygun rekabet avantajının seçilmesi III. Rekabet avantajı noktalarının tanımlanması Yukarıda yer alan konumlandırma süreci aşamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#9. ........., rakiplerin belirli tüketici gruplarının ihtiyaçlarını göremediği ve onları tatmin edemediği durumlarda ve saldıran işletmenin rakibe cepheden saldıracak güce ve kaynağa sahip olmadığı durumlarda uygulanabilen bir saldırı stratejisidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#11. Müşterileri; kullanmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel kullanıcılar, ilk kez kullananlar ve düzenli kullananlar diye ayıran pazar bölümlendirme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmenin arz kaynaklarına ulaşarak bütünleşmesini ifade eder?

#13. Rakip işletmenin zayıf olduğu alanlara odaklanarak ortaya çıkan pazar fırsatlarının değerlendirilmesi rakip üzerinde baskı oluşturmanın ve kontrolü sağlamanın en iyi yoludur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen saldırıya yönelik pazarlama stratejilerinin temel amaçlarından biridir?

#14. Pazar lideri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#15. Maliyet liderliği stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#16. ............. izleyiciler, liderin ürününe, ambalajına küçük düzenlemelerle benzemeye çalışmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar tayin edilirken yapılacak işlemlerden biri değildir?

#18. I. Müşterinin farklılığı algılayamaması II. Farklılığın fiyatının yüksek görülmesi III. Rakiplerin farklılığı taklit etmesi IV. Farklılığın maliyetleri arttırması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırma stratejisinin risklerindendir?

#19. ............., tüketicilerin mensup oldukları sosyal sınıfa veya kişiliklerine ve hayat tarzlarına göre yapılabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Aşağıdaki ikililerden hangisi yoğun büyüme stratejilerindendir?


#21. ..........; değer disiplini, ham madde ve diğer ihtiyaçların tedariki, ürünlerin üretimi ve müşterilere ulaştırılması (dağıtımı) süreçlerine özel ilgi gerektiren stratejik bir yaklaşımı ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iletişim içerisinde olduğu mevcut ya da potansiyel gruplardandır?

#23. Kıyaslama yoluyla sektörde en yüksek performansı gösteren işletmelerin uygulamalarını, süreçlerini, stratejilerini temel alarak bunları geliştirmek ve işletmelerine uygulamaktır. Yukarıda belirtilen büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-2

1- …………., tüketicilerin mensup oldukları sosyal sınıfa veya kişiliklerine ve hayat tarzlarına göre yapılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonomik bölümlendirme
B) Coğrafik bölümlendirme
C) Demografik bölümlendirme
D) Psikografik bölümlendirme
E) Davranışsal bölümlendirme

Cevap : D) Psikografik bölümlendirme

2- I. Talep tahmini sadece pazarın o anki büyüklüğü göz önünde bulundurularak yapılır.
II. Satış tahmini, talep tahmininin bir sonucudur.
III. Talep tahmini pazarın fırsatlarını gözler önüne serer.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız I

Cevap : B) Yalnız II

3- I. Genel konumlandırma stratejisinin belirlenmesi
II. Uygun rekabet avantajının seçilmesi
III. Rekabet avantajı noktalarının tanımlanması
Yukarıda yer alan konumlandırma süreci aşamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) III-II-I
B) II-I-III
C) I-II-III
D) I-III-II
E) III-I-II

Cevap : A) III-II-I

4- I. Müşterinin farklılığı algılayamaması
II. Farklılığın fiyatının yüksek görülmesi
III. Rakiplerin farklılığı taklit etmesi
IV. Farklılığın maliyetleri arttırması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırma stratejisinin risklerindendir?

A) I, II, III ve IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) I ve II

Cevap : A) I, II, III ve IV

5- Maliyet liderliği stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkame mallara karşı güç elde etmeyi sağlar.
B) Pazara yeni giren işletmelere karşı savunma sağlar.
C) Bu stratejiye sahip işletmeler ortalama kâr elde eder.
D) İşletmeye deneyim ve öğrenme avantajı sağlar.
E) İşletmeler güçlü alıcılara karşı pazarlık gücü elde ederek satışlarını arttırır.

Cevap : C) Bu stratejiye sahip işletmeler ortalama kâr elde eder.

6- I. Rakip işletmenin ürününden üstün ürün üretmek
II. Rakibin zayıf olduğu alanlarda yeni ürünler üretmek
III. Yoğun reklam kampanyaları yapmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cepheden saldırı uygulamalarındandır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

7- Müşterileri; kullanmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel kullanıcılar, ilk kez kullananlar ve düzenli kullananlar diye ayıran pazar bölümlendirme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikografik bölümlendirme
B) İmaj bölümlendirmesi
C) Coğrafik bölümlendirme
D) Davranışsal bölümlendirme
E) Demografik bölümlendirme

Cevap : D) Davranışsal bölümlendirme

8- I. İşletme, ürün ve hizmetleri rakiplere kıyasla farklılaştırıp müşteri beğenisine sunar.
II. Farklılaştırılmış ürünler genelde fiyat duyarlılığı yüksek olan müşterilere çekici gelir.
III. Farklılaştırma stratejisi ile işletme, en yakın rakiplerini de belirlemiş olur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırma stratejisi için doğrudur?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : A) I ve III

9- Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmenin arz kaynaklarına ulaşarak bütünleşmesini ifade eder?

A) Toplayıcı büyüme
B) İleriye doğru yatay bütünleşme
C) İleriye doğru dikey bütünleşme
D) Geriye doğru dikey bütünleşme
E) Geriye doğru yatay bütünleşme

Cevap : D) Geriye doğru dikey bütünleşme

10- I. Nüfus yoğunluğu
II. Doğal kaynaklar
III. Nüfusun yapısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri coğrafik bölümlendirme unsurlarındandır?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : B) I ve II

11- Pazar lideri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazar payını arttırmak için yeni pazarlama karması geliştirmelidir.
B) Pazar payını arttırmak için çeşitli büyüme stratejilerinden faydalanabilir.
C) Pazarın büyümesi, liderin pazar payını diğer işletmelerle paylaşmasıyla sağlanabilir.
D) Pazar payını koruması için sürekli yenilik yapması gerekmektedir.
E) Pazar payını koruması için müşterilerle kârlı ilişkilerini sürdürmesi gerekmektedir.

Cevap : C) Pazarın büyümesi, liderin pazar payını diğer işletmelerle paylaşmasıyla sağlanabilir.

12- Kıyaslama yoluyla sektörde en yüksek performansı gösteren işletmelerin uygulamalarını, süreçlerini, stratejilerini temel alarak bunları geliştirmek ve işletmelerine uygulamaktır.
Yukarıda belirtilen büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünleşme stratejisi
B) Ortak girişim stratejisi
C) İçsel geliştirme stratejisi
D) Toplayıcı büyüme stratejisi
E) Giriş stratejisi

Cevap : C) İçsel geliştirme stratejisi

13- Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar tayin edilirken yapılacak işlemlerden biri değildir?

A) Pazar bölümlerini büyüklük ve değer olarak ölçmek
B) Rakiplerin pazar bölümlerindeki güçlerini değerlendirmek
C) Pazarı belli ölçütlere göre bölümlere ayırmak
D) Çekici gözüken pazar bölümlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemek
E) Hizmet edilmeyen ya da yeterince hizmet götürülmeyen pazar bölümlerini ortadan kaldırmak

Cevap : E) Hizmet edilmeyen ya da yeterince hizmet götürülmeyen pazar bölümlerini ortadan kaldırmak

14- Aşağıdaki ikililerden hangisi yoğun büyüme stratejilerindendir?

A) Pazara nüfuz etme / Ürün geliştirme
B) Ürün geliştirme / Yatay bütünleme
C) Geriye bütünleme / İleriye bütünleme
D) Pazar geliştirme / İleriye bütünleme
E) Yatay bütünleme / Pazara nüfuz etme

Cevap : A) Pazara nüfuz etme / Ürün geliştirme

15- …………. izleyiciler, liderin ürününe, ambalajına küçük düzenlemelerle benzemeye çalışmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıyaslamacı
B) Kopyacı
C) Uyarlamacı
D) Sahteci
E) Taklitçi

Cevap : B) Kopyacı

16- I. Toplam pazarı büyütmek
II. Mevcut pazar payını korumak
III. Pazar payını arttırmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazar liderinin izleyeceği stratejilerdendir?

A) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız I

Cevap : C) I, II ve III

17- ……….; değer disiplini, ham madde ve diğer ihtiyaçların tedariki, ürünlerin üretimi ve müşterilere ulaştırılması (dağıtımı) süreçlerine özel ilgi gerektiren stratejik bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İşlevsel mükemmellik
B) Müşterilere yakınlık
C) Odaklanma
D) Farklılaşma
E) Ürün liderliği

Cevap : A) İşlevsel mükemmellik

18-………, rakiplerin belirli tüketici gruplarının ihtiyaçlarını göremediği ve onları tatmin edemediği durumlarda ve saldıran işletmenin rakibe cepheden saldıracak güce ve kaynağa sahip olmadığı durumlarda uygulanabilen bir saldırı stratejisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kuşatma saldırısı
B) Atlatma saldırısı
C) Cepheden saldırı
D) Gerilla saldırısı
E) Kanattan saldırı

Cevap : E) Kanattan saldırı

19- Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Müşteri potansiyelinin olması önemli bir durumdur.
B) Bölümsel pazarlama stratejisi olarak da adlandırılır.
C) Pazara, tek ürün tek pazarlama karması ile hitap eder.
D) Tüketicinin ani değişimlerine karşı hazırlıklıdır.
E) Maliyetli bir yöntemdir.

Cevap : C) Pazara, tek ürün tek pazarlama karması ile hitap eder.

20- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iletişim içerisinde olduğu mevcut ya da potansiyel gruplardandır?

A) Medya – Hükûmet
B) Üretici – Sivil toplum kuruluşları
C) Bankalar – Lojistik firmaları
D) Üretici – Lojistik firmaları
E) Üretici – Medya

Cevap : A) Medya – Hükûmet

21- I. Saldırıyı uygulamak isteyen işletme güçlü olmalıdır.
II. Rakibe birçok alandan saldırmayı amaçlar.
III. Rakibin dış çevreyle irtibatının kesilmesine sebep olur.
Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

A) Gerilla saldırısı
B) Cepheden saldırı
C) Kuşatma saldırısı
D) Kanattan saldırı
E) Atlatma saldırısı

Cevap : C) Kuşatma saldırısı

22- İzleyici işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taklitçi işletmeler olarak da bilinir.
B) İzleme, benzetme, taklit, uyarlama ve örnek alma-kıyaslama yollarını izler.
C) Pazarın ilk sıralarında yer almaz.
D) Bazı durumlarda, taklit stratejilerinin de yenilikçi stratejiler gibi başarılı olabileceğini düşünmektedir.
E) Riskli ve saldırgan davranışlarda bulunarak lideri takip eder

Cevap : E) Riskli ve saldırgan davranışlarda bulunarak lideri takip eder

23- Rakip işletmenin zayıf olduğu alanlara odaklanarak ortaya çıkan pazar fırsatlarının değerlendirilmesi rakip üzerinde baskı oluşturmanın ve kontrolü sağlamanın en iyi yoludur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen saldırıya yönelik pazarlama stratejilerinin temel amaçlarından biridir?

A) Sürpriz ilkesi
B) Güç ilkesi
C) Liderlik ilkesi
D) Saldırganlık ilkesi
E) Konumlandırma ilkesi

Cevap : D) Saldırganlık ilkesi

24- İzleyici işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İzleme, benzetme, taklit, uyarlama ve örnek alma-kıyaslama yollarını izler.
B) Riskli ve saldırgan davranışlarda bulunarak lideri takip eder.
C) Taklitçi işletmeler olarak da bilinir.
D) Bazı durumlarda, taklit stratejilerinin de yenilikçi stratejiler gibi başarılı olabileceğini düşünmektedir.
E) Pazarın ilk sıralarında yer almaz.

Cevap : B) Riskli ve saldırgan davranışlarda bulunarak lideri takip eder.

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-2

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!