Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 1

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 1

#1. Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Transaksiyonel modelde sözü edilen birincil değerlendirmelere ilişkin ifadelerden biri değildir?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#5. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#6. Babasından sürekli fiziksel ceza alan bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşma-kaçınma çatışmasını tanımlamaktadır?

#8. Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

#9. Yukarıdaki duruma göre koşulsuz tepki aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#11. Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

#12. Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanmaya örnektir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi işbirliğinin yüksek girişkenliğin düşük olduğu çatışma ile başa çıkma biçimidir?

#16. İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmaları ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#18. Çocuk “lütfen” dediğinde istediği daha kolay yapılıyorsa “lütfen” kelimesini daha sık kullanacaktır. Bu durumu en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ruminasyon (zihinsel geviş getirme) ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#20. Yukarıdaki duruma göre koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 1

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 5
Öğrenme Psikolojisi

“Ağzınıza bir parça turşu aldığınızda ağzınız sulanır. Turşu”sözcüğünü duyduğunuzda da ağzınız sulanır.”
Yukarıdaki duruma göre koşullu tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağızda bulunan turşu parçası
B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Turşu
D. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
E. Turşu sözcüğü

Cevap : B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması

Yukarıdaki duruma göre koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Turşu sözcüğü
B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
D. Turşunun kendisi
E. Ağızda bulunan turşu parçası

Cevap : A. Turşu sözcüğü

Bu duruma göre koşulsuz uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağzın sulanması
B. Turşu parçası
C. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
D. Ağızda bulunan turşu parçası
E. Tükürük salgısı

Cevap : D. Ağızda bulunan turşu parçası

Yukarıdaki duruma göre koşulsuz tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağızda bulunan turşu parçası
B. “Turşu” sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
D. Turşu sözcüğü
E. Turşunun kendisi

Cevap : C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?

A. Çocuğun sınavda karşılaştığı bir matematik problemini çözmesi
B. Çocuğun ezberlediği şiiri yıl sonu müsameresinde okuması
C. Ahmet’in boş vakitlerinde kitap okuması
D. Ali’nin arkadaşlarının yanında sigara içmesi
E. Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

Cevap : E. Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

Çocuk “lütfen” dediğinde istediği daha kolay yapılıyorsa “lütfen” kelimesini daha sık kullanacaktır. Bu durumu en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Klasik koşullanma kuramı
B. Edimsel koşullanma kuramı
C. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenme kuramı
D. Bilişsel öğrenme kuramı
E. Bitişiklik kuramı

Cevap : B. Edimsel koşullanma kuramı

Bir davranışın sıklığını azaltmak için hoş olmayan bir uyarıcının verilmesine ne isim verilir?

A. Olumlu pekiştirme
B. Olumsuz pekiştirme
C. I. Tip ceza
D. II. Tip ceza
E. Sürekli pekiştirme

Cevap : C. I. Tip ceza

Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanmaya örnektir?

A. Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması
B. Derse zamanında gelme
C. Ödevlerini sadece öğretmenin kontrol ettiği günlerde yapma
D. Matematik problemi çözme
E. Haritaya bakarak yol bulma

Cevap : A. Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işleme kuramının temel görüşlerinden birisi değildir?

A. Öğrenmeyi anlamak için incelenmesi gereken bilişsel süreçlerdir.
B. Bilgi organize biçimde saklanır.
C. İnsanlar diğer canlılardan daha üst düzeyde öğrenirler.
D. İnsanlar öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar.
E. Öğrenme davranış aracılığıyla gözleniyorsa gerçekleşmiştir.

Cevap : E. Öğrenme davranış aracılığıyla gözleniyorsa gerçekleşmiştir.

Babasından sürekli fiziksel ceza alan bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir?

A. Bitişiklik öğrenmesi
B. Modelden öğrenme
C. Gizil öğrenme
D. Klasik koşullanma
E. Edimsel koşullanma

Cevap : B. Modelden öğrenme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!