Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Simon-Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?

#2. Çevrenin birey üzerinde, bireyin de çevre üzerinde etkili olduğunu savunan bilim adamı hangisidir?

#3. Yukarıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

E. Bağlam

#4. Aşağıdakilerden hangisi yansıtmanın tanımıdır?

#5. Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?

#6. Freud’un yaklaşımında ego’nun işlevi hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal destek ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?

#11. Erikson’un gelişim aşamasına göre ilk bir ya da iki sene bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması onlarda hangi duygunun gelişmesini sağlar?

#12. Yukarıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

A. Örtüşme

#13. Aşağıdakilerden hangisi strese ilişkin organizmanın verdiği tepkiler temel alınarak yapılan açıklamalara bir örnektir?

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi içsel denetimi yüksek olan bir kişinin düşüncelerinden biridir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi dirençlilik ile ilişkilidir?

#18. Bandura’nın Bilişsel-Sosyal Öğrenme kuramının temel varsayımı nedir?

#19. Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışma ile ilgili doğru bir ifade değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 6
Kişilik

Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve karakter ilişkisini doğru açıklar?

A. Karakter, bireyin belli bir biçimde vaziyet almasını sağlayarak, kişiliğinin bütünlük kazanmasını sağlar.
B. Kişilik, çeşitli karakteristik özelliklerin bir araya gelmesinden oluşur.
C. Kişilik, karaktere göre daha uzun süreli ve daha tutarlıdır.
D. Karakter, kalıtımsalıdır ve kişiliğin bir uzantısıdır.
E. Kişilik, karakterin toplamıdır ve karakteri yansıtır.

Cevap : A. Karakter, bireyin belli bir biçimde vaziyet almasını sağlayarak, kişiliğinin bütünlük kazanmasını sağlar.

Freud’un yaklaşımında ego’nun işlevi hangisidir?

A. Süperego’nun istekleri yerine getirmek
B. Bastırılmış duyguları düzenlemek
C. İd’in süperego’nun hakimiyetine girmesini sağlamak
D. İd’e ahlaki kuralları öğretmek
E. İd ve süperego arasında dengeleyici olmak

Cevap : E. İd ve süperego arasında dengeleyici olmak

Olumlu bir özgürlüğe sahip olmak için içimizden geldiği gibi davranmamız ve gerçek arzularımızı yaşamamız gerektiğini savunan bilim insanı kimdir?

A. Jung
B. Kelly
C. Fromm
D. Bandura
E. Allport

Cevap : C. Fromm

Erikson’un gelişim aşamasına göre ilk bir ya da iki sene bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması onlarda hangi duygunun gelişmesini sağlar?

A. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
B. Bağımsızlık
C. Üretkenlik
D. Güven
E. Girişkenlik

Cevap : D. Güven

Beş Büyük Kişilik Modeli’ne göre hangisi uyumlu kişiliğin özelliğidir?

A. Meraklı olması
B. Kibar olması
C. Kararsız olması
D. Rekabeti sevmesi
E. Lider olması

Cevap : B. Kibar olması

Bandura’nın Bilişsel-Sosyal Öğrenme kuramının temel varsayımı nedir?

A. Bireyin öz-yeterlilik algısı ve çevrenin tepkileri bireyin davranışları üzerinde etkilidir.
B. Ödül ile gelen pekiştirme bireyin kişiliğini olumlu etkiler.
C. Koşulsuz olumlu kabul olmadığında aşağılık duygusu artar.
D. Saldırganlık, öğrenilen bir davranıştır.
E. Bireylerin bilgi işleme süreçlerindeki farklılık, tepkilerin değişmesine neden olur.

Cevap : A. Bireyin öz-yeterlilik algısı ve çevrenin tepkileri bireyin davranışları üzerinde etkilidir.

Her bireyin doğuştan iyi olduğunu ve potansiyelini tam kullanabilmesi durumunda mutlu olabileceğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

A. Özellikler kuramı
B. Bilişsel kuram
C. Psikodinamik kuram
D. Sosyal öğrenme kuramı
E. İnsancıl kuram

Cevap : E. İnsancıl kuram

Aşağıdakilerden hangisi içsel denetimi yüksek olan bir kişinin düşüncelerinden biridir?

A. Başarılı olmam tamamen şans eseridir.
B. Başıma gelen olayları kontrol edemem.
C. Hayatta istediklerimi elde etmemin en büyük sebebi çok çalışıyor olmam.
D. Kader bana hangi yolu seçeceğimi gösterir.
E. Kendime değil, şansa inanıyorum.

Cevap : C. Hayatta istediklerimi elde etmemin en büyük sebebi çok çalışıyor olmam.

Mischel’in Bilişsel-Duyusal Kişilik kuramına göre şemaların işlevi nedir?

A. Bireylerin kişiliklerini birbirinden ayırır.
B. Uyarıcıları bir düzen içine sokar.
C. Tepkileri düzenler.
D. Belleği güçlendirir.
E. Davranışların çevrenin beklentilerine göre
oluşmasını sağlar.

Cevap : B. Uyarıcıları bir düzen içine sokar.

Çevrenin birey üzerinde, bireyin de çevre üzerinde etkili olduğunu savunan bilim adamı hangisidir?

A. Fromm
B. Rotter
C. Jung
D. Bandura
E. Kelly

Cevap : D. Bandura

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!