Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 3

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 3

#1. Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Çevrenin birey üzerinde, bireyin de çevre üzerinde etkili olduğunu savunan bilim adamı hangisidir?

#3. Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

#4. Yukarıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

C. Şekil benzerliği

#5. Yukarıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

E. Şekil-zemin

#6. Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi ruminasyon (zihinsel geviş getirme) ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

#9. I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar. II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar. Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Transaksiyonel modelde sözü edilen birincil değerlendirmelere ilişkin ifadelerden biri değildir?

#12. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. Freud’un yaklaşımında ego’nun işlevi hangisidir?

#14. Erikson’un gelişim aşamasına göre ilk bir ya da iki sene bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması onlarda hangi duygunun gelişmesini sağlar?

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

#16. Bandura’nın Bilişsel-Sosyal Öğrenme kuramının temel varsayımı nedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi içsel denetimi yüksek olan bir kişinin düşüncelerinden biridir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmaları ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi işbirliğinin yüksek girişkenliğin düşük olduğu çatışma ile başa çıkma biçimidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşma-kaçınma çatışmasını tanımlamaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 3

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 7
Stres ve Çatışma

Aşağıdakilerden hangisi strese ilişkin organizmanın verdiği tepkiler temel alınarak yapılan açıklamalara bir örnektir?

A. Transaksiyonel model
B. Genel adaptasyon sendromu
C. Büyük yaşam olayları
D. Günlük sıkıntılar
E. Dirençlilik

Cevap : B. Genel adaptasyon sendromu

Aşağıdakilerden hangisi Transaksiyonel modelde sözü edilen birincil değerlendirmelere ilişkin ifadelerden biri değildir?

A. Bu değerlendirmeler, bir stresörle karşılaşan bireyin bu duruma verdiği anlamla ilgilidir.
B. Stresli bir durumda kalan kişi, bu duruma ilişkin üç farklı yorumlama yapabilir: zarar-kayıp, tehlike, meydan okuma-mücadele.
C. Strese ilişkin bilişsel değerlendirmelerdir.
D. Stresle başa çıkma ile ilgili değerlendirmelerdir.
E. Zarar-kayıp değerlendirmesi kişinin hali hazırda bir zarar ya da kayıp yaşamasına ilişkin bir değerlendirmedir.

Cevap : D. Stresle başa çıkma ile ilgili değerlendirmelerdir.

Aşağıdakilerden hangisi dirençlilik ile ilişkilidir?

A. İyi şeylerin olacağına inanma ve beklemedir.
B. Olumsuz olayları dışsal, geçici ve duruma özgü olarak açıklamadır.
C. Sorunları tekrar tekrar düşünmedir.
D. Dirençlilik kontrol, bağlılık ve meydan okuma özelliklerini içerir.
E. Dirençlilik maddi kaynakları içerir.

Cevap : D. Dirençlilik kontrol, bağlılık ve meydan okuma özelliklerini içerir.

Aşağıdakilerden hangisi ruminasyon (zihinsel geviş getirme) ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Ruminasyon, stresi daha ağır bir hale getirir.
B. Kalıcı, yineleyen, kişinin kendine odaklandığı bir durumdur.
C. Dirençlilik ve iyimserlikle beraber stresle başa çıkma ile olumlu ilişkilidir.
D. Kişi içi stresle başa çıkma kaynaklarından biridir.
E. “Neden başarısızım, çok kötü hissediyorum, neden o kadar olumsuz davrandım?” Gibi düşünceleri tekrar tekrar düşünmek tipik ruminasyon örnekleridir.

Cevap : C. Dirençlilik ve iyimserlikle beraber stresle başa çıkma ile olumlu ilişkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal destek ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Stres üzerinde koruyucu etkisi vardır.
B. Kişi içi başa çıkma kaynaklarından biridir.
C. Duygusal destek sağlar.
D. Maddi destek sağlar.
E. Benlik saygısını güçlendirir.

Cevap : B. Kişi içi başa çıkma kaynaklarından biridir.

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmaları ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Savunma mekanizmaları patoloji ile ilişkilendirilir.
B. Savunma mekanizmaları bilinçli kullandığımız stratejilerdir.
C. Savunma mekanizmaları kalıcı eğilimlerdir.
D. Savuma mekanizmaları hiyerarşiktir.
E. Savunma mekanizmalarının temelinde psikanalitik kuram vardır.

Cevap : B. Savunma mekanizmaları bilinçli kullandığımız stratejilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yansıtmanın tanımıdır?

A. Acı verici ya da tehdit edici realiteyi reddetmektir.
B. İstenmeyen duyguları, düşünceleri, istekleri bilinçten uzaklaştırmadır.
C. Kişinin bastırdığı güdüleri, duyguları, istekleri diğer kişiye atfetmesidir.
D. Kişinin yetersizlik duygusundan kaçmak için başkasının özellikleri ile özdeşleşmesidir.
E. Stresli problemlerle karşılaşıldığında kişinin kendisini onlardan uzaklaştırabilmek için soyut bir biçimde problemleri ele almasıdır.

Cevap : C. Kişinin bastırdığı güdüleri, duyguları, istekleri diğer kişiye atfetmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi yaklaşma-kaçınma çatışmasını tanımlamaktadır?

A. Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri içeren tek bir durumla başa çıkmak durumunda kalmasıdır.
B. İki çekici alternatif içeren bir durumda seçim yapmak durumunda kalınırsa yaşanır.
C. İki itici alternatif içeren bir durumda seçim yapmak durumunda kalınırsa yaşanır.
D. Kişinin seçim yapmaktan vazgeçmesidir.
E. Kişinin rekabet hissetmesidir.

Cevap : A. Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri içeren tek bir durumla başa çıkmak durumunda kalmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışma ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Kişinin zihnindeki bilişler arasında uyumsuzluk ya da tutarsızlık olduğunda yaşanır.
B. Bir kişinin diğer kişiyi kendi çıkarlarına ters ya da çıkarlarını olumsuz etkileyen biri olarak algıladığında ortaya çıkan kişiler arası süreçtir.
C. Rekabetin bir biçimi olarak da tanımlanabilir.
D. Öfke ve düşmanlık duyguları yaratır.
E. Zihin sağlık ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Cevap : A. Kişinin zihnindeki bilişler arasında uyumsuzluk ya da tutarsızlık olduğunda yaşanır.

Aşağıdakilerden hangisi işbirliğinin yüksek girişkenliğin düşük olduğu çatışma ile başa çıkma biçimidir?

A. Rekabet
B. Kaçınma
C. Ortak çalışma
D. Uyum sağlama
E. Uzlaş

Cevap : D. Uyum sağlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!