Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 5

Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 5

#1. Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar. II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar. Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

#3. Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Kalıpyargı tehdidine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tutum ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

#6. Beş Büyük Kişilik Modeli’ne göre hangisi uyumlu kişiliğin özelliğidir?

#7. Tutum ve davranış ilişkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#8. Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#9. Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

#11. Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#12. Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

#14. Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Her bireyin doğuştan iyi olduğunu ve potansiyelini tam kullanabilmesi durumunda mutlu olabileceğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

#16. Mischel’in Bilişsel-Duyusal Kişilik kuramına göre şemaların işlevi nedir?

#17. Olumlu bir özgürlüğe sahip olmak için içimizden geldiği gibi davranmamız ve gerçek arzularımızı yaşamamız gerektiğini savunan bilim insanı kimdir?

#18. Tutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hTutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?angisi doğru değildir?

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve karakter ilişkisini doğru açıklar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 5

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 5
Öğrenme Psikolojisi

“Ağzınıza bir parça turşu aldığınızda ağzınız sulanır. Turşu”sözcüğünü duyduğunuzda da ağzınız sulanır.”
Yukarıdaki duruma göre koşullu tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağızda bulunan turşu parçası
B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Turşu
D. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
E. Turşu sözcüğü

Cevap : B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması

Yukarıdaki duruma göre koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Turşu sözcüğü
B. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
D. Turşunun kendisi
E. Ağızda bulunan turşu parçası

Cevap : A. Turşu sözcüğü

Bu duruma göre koşulsuz uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağzın sulanması
B. Turşu parçası
C. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
D. Ağızda bulunan turşu parçası
E. Tükürük salgısı

Cevap : D. Ağızda bulunan turşu parçası

Yukarıdaki duruma göre koşulsuz tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağızda bulunan turşu parçası
B. “Turşu” sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması
D. Turşu sözcüğü
E. Turşunun kendisi

Cevap : C. Ağızda turşu varken ağzın sulanması

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?

A. Çocuğun sınavda karşılaştığı bir matematik problemini çözmesi
B. Çocuğun ezberlediği şiiri yıl sonu müsameresinde okuması
C. Ahmet’in boş vakitlerinde kitap okuması
D. Ali’nin arkadaşlarının yanında sigara içmesi
E. Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

Cevap : E. Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

Çocuk “lütfen” dediğinde istediği daha kolay yapılıyorsa “lütfen” kelimesini daha sık kullanacaktır. Bu durumu en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Klasik koşullanma kuramı
B. Edimsel koşullanma kuramı
C. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenme kuramı
D. Bilişsel öğrenme kuramı
E. Bitişiklik kuramı

Cevap : B. Edimsel koşullanma kuramı

Bir davranışın sıklığını azaltmak için hoş olmayan bir uyarıcının verilmesine ne isim verilir?

A. Olumlu pekiştirme
B. Olumsuz pekiştirme
C. I. Tip ceza
D. II. Tip ceza
E. Sürekli pekiştirme

Cevap : C. I. Tip ceza

Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanmaya örnektir?

A. Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması
B. Derse zamanında gelme
C. Ödevlerini sadece öğretmenin kontrol ettiği günlerde yapma
D. Matematik problemi çözme
E. Haritaya bakarak yol bulma

Cevap : A. Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işleme kuramının temel görüşlerinden birisi değildir?

A. Öğrenmeyi anlamak için incelenmesi gereken bilişsel süreçlerdir.
B. Bilgi organize biçimde saklanır.
C. İnsanlar diğer canlılardan daha üst düzeyde öğrenirler.
D. İnsanlar öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar.
E. Öğrenme davranış aracılığıyla gözleniyorsa gerçekleşmiştir.

Cevap : E. Öğrenme davranış aracılığıyla gözleniyorsa gerçekleşmiştir.

Babasından sürekli fiziksel ceza alan bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir?

A. Bitişiklik öğrenmesi
B. Modelden öğrenme
C. Gizil öğrenme
D. Klasik koşullanma
E. Edimsel koşullanma

Cevap : B. Modelden öğrenme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!