Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 8

Tutumlar ve Kalıp Yargılar

#1. Kalıpyargı tehdidine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. Sosyal tutumların ölçülmesinde kullanılan ve bir tutum objesine ilişkin birbirine eşit uzaklıktaki özelliklerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesini amaçlayan doğrudan tutum ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tutum ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

#4. Ön yargı ve ayrımcılığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#5. Tutumların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#7. Tutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hTutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?angisi doğru değildir?

#8. Bilişsel karmaşa kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#9. Tutum ve davranış ilişkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#10. Kalıpyargılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tutumlar ve Kalıp Yargılar

 

Tutumlar ve Kalıp Yargılar

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 8
Tutumlar ve Kalıp Yargılar

Tutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Tutum, kişinin belli objelere karşı belli davranışlarda bulunma eğilimidir.
B. Tutumlar kişinin değerleri, duygu durumu ve duyguları ile yakından ilişkilidir
C. Tutum bileşenlerinden duygu önce gelir, düşünce ve davranış niyeti ise duyguları takip ederek gelişir.
D. Tutumların oluşumunda öğrenmenin etkisi büyüktür.
E. Tutumlar sabit olmayıp değişkendirler.

Cevap : C. Tutum bileşenlerinden duygu önce gelir, düşünce ve davranış niyeti ise duyguları takip ederek gelişir.

Tutumların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Okul öğretmenlerimiz ile olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
B. Arkadaş çevremizle olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
C. Okuduğumuz bir kitap neticesinde öğrenilebilir.
D. Anne babamız ile olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
E. Tutumlar doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizdir.

Cevap : E. Tutumlar doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizdir.

Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Kişinin sahip olduğu inanışların gücü ve bu inanışların gerçekleşme olasılığına ilişkin beklentisi ile kişinin inanışın gerçekleşmesine verdiği değer o objeye yönelik tutumunu belirler.
B. Değerler doğrudan gözlenebilen unsurlardır.
C. Değerler uç ve aracı değerler olarak iki çeşittir.
D. Aracı değerler kişinin uç değerlere ulaşmasına yardım eden değerlerdir.
E. Değerler kişinin hayatta ne için çabalamak gerektiğine ve nasıl davranmasının doğru olacağına ilişkin inanışlarıdır.

Cevap : B. Değerler doğrudan gözlenebilen unsurlardır.

Sosyal tutumların ölçülmesinde kullanılan ve bir tutum objesine ilişkin birbirine eşit uzaklıktaki özelliklerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesini amaçlayan doğrudan tutum ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Duygusal anlam ölçeği
C. Thurstone ölçeği
D. Likert tipi ölçek
E. Guttman ölçeği

Cevap : C. Thurstone ölçeği

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tutum ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A. Yöneltilen sorularda birden çok ifadenin veya iki negatif ifadenin yer almaması gerekmektedir.
B. Cevap seçenekleri kapsamlı olmalıdır.
C. Tutumlar tek bir ifade/soru ile değil, birbirine benzer birkaç ifade/soru ile ölçülmelidir.
D. Birbiri ile ilişkili konulara dair tutum ölçümlerinin ard arda yapılması gerekmektedir.
E. Cevap seçeneklerinin rakamsal değerlerinin neyi ifade ettiği belirtilmelidir.

Cevap : D. Birbiri ile ilişkili konulara dair tutum ölçümlerinin ard arda yapılması gerekmektedir.

Bilişsel karmaşa kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Bilişsel karmaşa, kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar içinde olması durumudur.
B. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi karşı tarafı eğilimi olan davranışı yapmak konusunda ikna etmeye çalışabilir.
C. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi kendisinden tutumlarına aykırı davranışlar bekleyen kişilerden uzaklaşabilir.
D. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi tutumları sebebiyle eğilimli oldukları davranışlar arasındaki farkın çok da önemli olmadığını düşünebilir.
E. Bilişsel karmaşa kişinin tutumu ile kendisinden beklenen davranışın birbirlerinden farklı olması durumudur. Tutumlar ve Kalıp Yargılar 170 neler öğrendik?

Cevap : A. Bilişsel karmaşa, kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar içinde olması durumudur.

Tutum ve davranış ilişkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Tutum kişinin ilgi duyduğu bir şeyle alakalı olduğunda tutum ile davranış arasındaki ilişki daha güçlü olacaktır.
B. Öz denetimi yüksek olan bireylerin tutumlarına uygun davranışlar sergilemesi beklenir.
C. Kişinin hayatında önemi olan şeylere ilişkin tutumlarının davranışa dönüşme ihtimali daha yüksektir.
D. Kişinin tutumu ile kendisinden beklenen davranışın birbirlerinden farklı olması durumunda kişide bilişsel karmaşa ortaya çıkabilir.
E. Belli bir şeye özgü olan (spesifik) tutumların davranışa dönüşme ihtimali daha yüksektir.

Cevap : B. Öz denetimi yüksek olan bireylerin tutumlarına uygun davranışlar sergilemesi beklenir.

Kalıpyargılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kalıpyargılar, belirli gruplara ve bu gruplara dahil olan bireylere ilişkin genellemeleri ifade eder.
B. Kalıpyargılar bireylerin sosyal olguları anlamlandırmasına yardımcı olur.
C. Kalıpyargılar bireylere algılama süreçlerinde kolay hatırlanan, özet bilgiler sunarak enerji tasarrufu sağlar.
D. Kalıpyargılar negatif duygu, ve düşüncelerdir.
E. Kalıpyargılar mevcut durumu muhafaza etmeye ve haklı çıkarmaya yarayan açıklamalar sunar.

Cevap : D. Kalıpyargılar negatif duygu, ve düşüncelerdir.

Kalıpyargı tehdidine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.
B. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumlu yargılar neticesinde ortaya çıkan olumlu durumları ifade eder.
C. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik nötr yargıları ifade eder.
D. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumlu durumları ifade eder.
E. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumlu yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.

Cevap : A. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.

Ön yargı ve ayrımcılığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Ön yargılar bir kişi veya gruba yönelik olumsuz tutumları ifade eder.
B. Ayrımcılık ön yargıların davranışa dönüşmüş halidir.
C. Ön yargılar kişisel ve sosyo-kültürel faktörlerden etkilenebilmektedir.
D. Ön yargılar doğrudan deneyimlerle veya çevreden aktarılan bilgilerle oluşabilir.
E. Ön yargılar değiştirilemez.

Cevap : E. Ön yargılar değiştirilemez.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!