Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 1

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

#2. Yukarıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

E. Bağlam

#3. Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

#4. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

#5. Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

#7. I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar. II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar. Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

#8. Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Yukarıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

A. Örtüşme

#10. Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

#11. Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?

#13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?

#16. Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?

#19. Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 1-min

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 1
Psikoloji Bilim

Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A. Çocukların alay etme davranışları
B. Oyuncakların hareket prensipleri
C. Şempanzelerin sembolleri öğrenme becerileri
D. Farelerin korku tepkileri
E. Yaşlıların hatırlama süreçleri

Cevap : B. Oyuncakların hareket prensipleri

Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Watson
B. Skinner
C. James
D. Pavlov
E. Wundt

Cevap : E. Wundt

Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Zihinsel yapı ve aktivitelerin temel bileşenlerini inceler.
B. James tarafından ortaya konulmuştur.
C. Wundt ve takipçilerinin bakış açısıdır.
D. İçebakış yöntemi kullanmaktadır.
E. Duyum zihnin temel yapısını oluşturmaktadır.

Cevap : B. James tarafından ortaya konulmuştur.

Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. İşlevselcilik- James
B. Yapısalcılık- Weber
C. İşlevselcilik-Wundt
D. Yapısalcılık-Wundt
E. Davranışçılık-Watson

Cevap : D. Yapısalcılık-Wundt

Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Evrimsel
E. Bilişsel

Cevap : A. Psikodinamik

Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Biyolojik
E. Yapısalcı

Cevap : C. Davranışçı

İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kişilik Psikolojisi
B. Endüstri Psikolojisi
C. Gelişim Psikolojisi
D. Sosyal Psikoloji
E. Klinik Psikolojisi

Cevap : C. Gelişim Psikolojisi

Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Standart testler
C. Görüşme ve anket
D. Deney
E. Olay incelemesi

Cevap : E. Olay incelemesi

Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.
B. Yaş değişkeni deneyde dikkate alınmalıdır.
C. Deneklere standart testler uygulanmalıdır.
D. Doğal ortamda davranış gözlenmelidir.
E. Bağımsız değişken yeniden düzenlenmelidir.

Cevap : A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.

Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

A. Doğal gözlem
B. Deneysel
C. Kesitsel
D. Boylamsal
E. Kesitsel-boylamsal

Cevap : E. Kesitsel-boylamsal

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!