Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

#2. Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

#4. Yukarıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

E. Şekil-zemin

#5. İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?

#7. Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

#9. Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

#10. Yukarıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

C. Şekil benzerliği

#11. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Simon-Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?

#13. I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar. II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar. Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?

#15. Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

#17. Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?

#18. Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 2
Algılama

Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.
B. Dikkat tamamıyla uyarıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
C. Dikkat edilmeyen uyarıcılar algısal sisteme giremez.
D. Dikkat tamamıyla algılayıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
E. Dikkat edilmeyen uyarıcılar bilişsel işlemden geçirilmez.

Cevap : A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.

Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

A. Bir kuş bilimcisinin bir kuşun sesini diğerlerinden ayırt edebilmesi
B. Kalabalık bir odada kişinin kendi adını duyunca başını çevirmesi
C. Pek çok ses arasında bir annenin kendi çocuğunun sesini ayırt etmesi
D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi
E. Bir müzisyenin orkestrada belirli bir enstrümanın sesini ayırt etmesi

Cevap : D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi

Aşağıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

A. Tamamlama
B. Renk benzerliği
C. Şekil benzerliği
D. Süreklilik
E. Yakınlık

Cevap : C. Şekil benzerliği

Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

A. Fi fenomeni
B. Stroboskopik hareket
C. Gerçek hareket
D. Otokinetik etki
E. Stereoskopik görme

Cevap : B. Stroboskopik hareket

Aşağıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 5

A. Yakınlık
B. Benzerlik
C. Tamamlama
D. Süreklilik
E. Şekil-zemin

Cevap : E. Şekil-zemin

Aşağıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 6

A. Örtüşme
B. Görsel alanda yükseklik
C. Kavuşma derecesi
D. Dokum gradyanı
E. Doğrusal perspektif

Cevap : A. Örtüşme

Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Algı, duyum sürecinin başka bir adıdır.
B. Algı, sadece uyarıcının yorumuna dayalıdır.
C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.
D. Algı, uyarıcı olmadan gerçekleşebilir.
E. Algı, nesnel bir süreçtir.

Cevap : C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.

Aşağıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 8

A. Güdüler
B. Tutumlar
C. Beklentiler
D. Kültür
E. Bağlam

Cevap : E. Bağlam

Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

A. Şekil değişmezliği
B. Parlaklık değişmezliği
C. Renk değişmezliği
D. Büyüklük değişmezliği
E. Derinlik algısı

Cevap : A. Şekil değişmezliği

Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

A. Doğrusal perspektif – Görsel alanda yükseklik
B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık
C. Kavuşma derecesi – Örtüşme
D. Göreli büyüklük – Retinal ayrıklık
E. Dokum gradyanı – Kavuşma derecesi

Cevap : B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!