Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 3

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 3

#1. Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

#2. Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?

#4. Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?

#5. Yukarıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

A. Örtüşme

#6. Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

#7. Yukarıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

E. Bağlam

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#9. Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

#10. Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

#12. Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

#15. Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

#16. Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#18. Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Simon-Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 3

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 3

 

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 3
Güdüler ve Duygular

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

A. Dürtü yaklaşımına tepki olarak geliştirilmiştir.
B. İhtiyaç kavramına dayanır.
C. Çevresel kaynaklıdır.
D. Doğuştan getirilir.
E. En önemli temsilcisi Hull’dır.

Cevap : D. Doğuştan getirilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

A. Fizyolojik değişiklikler, doğrudan duyguları ortaya çıkarır.
B. Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duyguları ortaya çıkarır.
C. Fizyolojik değişiklikler ve duygu aynı anda ortaya çıkar.
D. Duygu, çevresel ipuçlarını değerlendirme sonucu ortaya çıkar.
E. Duygu, kendine özgü fizyolojik tepki örüntüsüyle ortaya çıkar.

Cevap : B. Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duyguları ortaya çıkarır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. İnsan karmaşık varlıktır, aynı anda zıt duygular yaşayabilir.
B. Duygular, yoğunluklarına göre sınıflandırılabilirler.
C. Farklı duygular biraraya gelerek yeni bir duygu ortaya çıkar.
D. Birincil duyguların kombinasyonundan ikincil duygular ortaya çıkar.
E. Duygu çemberinde birbirine yakın olan duygular, benzer duygulardır.

Cevap : A. İnsan karmaşık varlıktır, aynı anda zıt duygular yaşayabilir.

Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Duyguların açıkça söylenmesi
B. Jest ve hareketler
C. Ses tonu
D. Konuşma tarzı
E. Yüz ifadesi

Cevap : E. Yüz ifadesi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. İnsan hayatında ihtiyaçlar belli bir sıra ile ortaya çıkarlar.
B. Biyolojik ihtiyaçlar öncelikli olarak doyurulması gereken ihtiyaçlardır.
C. Bir ihtiyaç doyurulmadan, başka türde bir ihtiyaç ortaya çıkmaz.
D. Aynı anda birden fazla türde ihtiyaç ortaya çıkabilir.
E. Her insan ihtiyaçlar hiyerarşisinde yukarı tırmanmak ister.

Cevap : D. Aynı anda birden fazla türde ihtiyaç ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Freud’un içgüdü yaklaşımı evrim kuramından etkilemiştir.
B. Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü olduğunu ileri sürmüştür.
C. Freud, yaşam ve ölümle ilgili içgüdülerin çatıştığını iddia etmiştir.
D. Freud’un yaklaşımında cinsel içgüdüler önemli bir yere sahiptir.
E. Freud’un yaklaşımında, içgüdülerin kökeni bilinçdışıdır.

Cevap : B. Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü olduğunu ileri sürmüştür.

Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

A. Freud’un içgüdü yaklaşımı
B. Dürtü azalması kuramı
C. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı
D. Özendiriciler yaklaşımı
E. Optimal uyarılma kuramı

Cevap : C. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

A. Ailevi sorumluluklarını bilmek
B. Büyüklere saygı göstermek
C. Geleneklere sahip çıkmak
D. Çocuklara iyi bir model olmak
E. Kendini olduğu gibi kabul etmek

Cevap : E. Kendini olduğu gibi kabul etmek

Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

A. Değer ihtiyaçları
B. Güvenlik ihtiyaçları
C. Kendini gerçekleştirme
D. Sevgi ve ait olma ihtiyacı
E. Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap : A. Değer ihtiyaçları

I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar.
II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar.
Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

A. James-Lange kuramı ——- Cannon-Bard kuramı
B. Cannon-Bard kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı
C. Bilişsel değerlendirme kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı
D. Cannon-Bard kuramı ——- James-Lange kuramı
E. İki faktörlü duygu kuramı ——- Bilişsel değerlendirme kuramı

Cevap : C. Bilişsel değerlendirme kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!