Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 5

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 5

#1. Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

#2. Üzerinde çalışılan özelliğin sonuçları sayısal değerlere sahip değilse araştırma değişkeni için ne ad verilir?

#3. y=23+(7,23)x olarak verilen basit doğrusal regresyon denkleminde regresyon doğrusunun eğimi hangi değere eşittir?

#4. Basit doğrusal regresyon denklemi parametre tahminlerini bulmak için kullanılan eşitlikler hangi teknik yardımı ile geliştirilmiştir?

#5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken sürekli bir değişkendir?

#6. Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=-15+(4,50)x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre y’in değeri 8,55 olursa x’nin değeri ne olur?

#7. Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

Cevap : e. 92,85

#8. Bir bilimsel araştırma projesi için altı bilim adamı arasından bir proje sorumlusu ve bir araştırmacı kaç farklı şekilde seçilebilir?

#9. Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

#10. Bir binom denemesinde deneme sayısı 5 ve tek bir denemede ilgilenilen sonucun gerçekleşme olasılığı 0,40 ise bu 5 denemede ilgilenilen sonuç sayısının 3 olma olasılığı kaçtır?

#11. Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde korelasyon katsayısı -1 olacaktır?

b)

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min

#12. Bir bankanın müşterilerinin %40’ının vadesiz hesabı bulunmaktadır. Vadesiz hesabı bulunan müşterilerin %30’unun yatırım hesabı bulunduğuna göre, bu banka müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin hem vadesiz hem de yatırım hesabı bulunması olasılığı kaçtır?

#13. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde veri toplama kaynağı bulunmamaktadır?

#14. Evren beta değerini tahmin etmek için kullanılan b regresyon katsayısının değeri 5,23 ve bu katsayının standart hata değeri Sb=1,635 olarak verildiğinde sıfır hipotezini test etmek için kullanılan test istatistiği t hangi değere eşittir?

a. 3,198

#15. Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi, eldeki mevcut bilgilere dayalı olarak hesaplanan olasılık yaklaşımını ifade eder?

#17. X: “İstatistik dersi final sınavında, öğrencilerin cevapladığı soru sayısı” rassal değişkeni ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

#18. Tabloda verilen gruplandırılmış seri için çizilenden az birikimli frekans poligonu hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8b-min

#19. Yukarıdaki tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 119,56

#20. Aşağıda verilen gruplandırılmış seride 50 ile 60 arasında değere sahip birimlerin oranı nedir?

Cevap : d. 0,233

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 5

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 5
Olasılık Kuramı

Aşağıdakilerden hangisi, eldeki mevcut bilgilere dayalı olarak hesaplanan olasılık yaklaşımını ifade eder?

a. Deneysel Olasılık
b. Objektif Olasılık
c. Klasik Olasılık
d. Öznel olasılık
e. Nesnel Olasılık

Cevap : d. Öznel olasılık

A olayının gerçekleşme olasılığı 0,30, B olayının gerçekleşme olasılığı 0,45’dir. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı 0,50 olduğuna göre, A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı kaçtır?

a. 0,05
b. 0,10
c. 0,15
d. 0,20
e. 0,25

Cevap : e. 0,25

Bir bankanın müşterilerinin %40’ının vadesiz hesabı bulunmaktadır. Vadesiz hesabı bulunan müşterilerin %30’unun yatırım hesabı bulunduğuna göre, bu banka müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin hem vadesiz hem de yatırım hesabı bulunması olasılığı kaçtır?

a. 0,10
b. 0,12
c. 0,38
d. 0,70
e. 0,75

Cevap : b. 0,12

Bir alışveriş merkezi müşterilerinin %40’ı yaptığı alışverişlerde nakit para, %60’ı ise kredi kartı kullanmaktadır. Nakit para kullananların %30’unun, kredi kartı kullananların ise %60’ının yaptığı alışveriş 50 TL’nin üzerindedir. Bu alışveriş merkezi müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin yaptığı alışverişin 50 TL’nin üzerinde olduğu bilindiğine göre, bu müşterinin alışverişinde nakit para kullanmış olma olasılığı kaçtır?

a. 0,12
b. 0,25
c. 0,36
d. 0,48
e. 0,75

Cevap : b. 0,25

Bir bilimsel araştırma projesi için altı bilim adamı arasından bir proje sorumlusu ve bir araştırmacı kaç farklı şekilde seçilebilir?

a. 4
b. 6
c. 10
d. 15
e. 30

Cevap : e. 30

Bir lojistik firmasının 8 adet kamyonu bulunmaktadır. Firmanın ilgili sorumlusu, şehir dışına nakliyat yapmak üzere bu 8 kamyondan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir?

a. 24
b. 27
c. 56
d. 336
e. 512

Cevap : c. 56

X: “İstatistik dersi final sınavında, öğrencilerin cevapladığı soru sayısı” rassal değişkeni ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. X, bir kesikli rassal değişkendir.
b. X rassal değişkeni, -∞ ile +∞ aralığında sürekli değerler alır.
c. X’in olası tek bir değeri için olasılık hesaplanamaz.
d. X’in olası değerleri, bir sayı aralığı üzerinde ve sonsuz sayıdadır.
e. X, normal dağılıma sahiptir.

Cevap : a. X, bir kesikli rassal değişkendir.

Bir rassal değişkenin alabileceği değerler; 1, 4, 7 ve bu değerleri alması olasılıkları sırasıyla 0,2, 0,7 ve 0,1 olduğuna göre, bu olasılık dağılımının aritmetik ortalaması ve varyansı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. µ=3,3; s2=2,61
b. µ=3,3; s2=1,62
c. µ=3,7; s2=2,61
d. µ=3,7; s2=1,62
e. µ=4; s2=2,61

Cevap : c. µ=3,7; s2=2,61

Bir binom denemesinde deneme sayısı 5 ve tek bir denemede ilgilenilen sonucun gerçekleşme olasılığı 0,40 ise bu 5 denemede ilgilenilen sonuç sayısının 3 olma olasılığı kaçtır?

a. 0,77
b. 0,54
c. 0,46
d. 0,23
e. 0,11

Cevap : d. 0,23

Normal dağılıma sahip bir rassal değişkenin aritmetik ortalaması 40 ve standart sapması 6 ise bu rassal değişkenin 37 ile 52 arasında olma olasılığı kaçtır?

a. 0,1915
b. 0,2857
c. 0,3313
d. 0,4772
e. 0,6687

Cevap : e. 0,6687

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!