Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

#1. Ürünlerin satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

#2. “Sınırlı Karar Verme” hangisinde doğru tanımlanmıştır?

#3. Ürünün yapısı, kullanılması, korunması, perfromansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü hangisidir?

#4. Dağıtım görevinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmeye ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen “kültürel” bir faktördür?

#6. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım stratejilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden değildir?

#9. Pazar payının korunmaya çalışıldığı, rekabetin çok yoğun olduğu, mümkün olan her dağıtım noktasında var olunmaya çalışılan ürün yaşam evresi hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, müşterinin markada algıladığı toplam fayda içerisinde değildir?

#11. İşletmelerin demirbaşları sayılan, üretim sürecine girmemekle birlikte destek olan ürünler için hangi kavram kullanılır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın almada kullandıkları yöntemden birisi değildir?

#13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

#14. Benzer özelliklere sahip, aynı gruptaki müşterilere aynı tür marketlerde satılan, aynı fiyat aralığında olan, birbiri ile yakın olarak ilgili/ilişkili ürünler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

#15. Aşağıdakileren hangisi tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasına dahil olamaz?

#16. Genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

#17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımla ilgili faaliyetlerden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcı satın alma karar süreci adımlarından birisi değildir?

#20. Dikey pazarlama sistemlerinden hangisinde kanaldaki üyeler bağımsız kalmaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 7
Dağıtım Kanalları ve Lojistik

Ürünlerin tüketicilere doğru akışını sağlayan birbiri ile eşgüdümlü bir grup kişi ya da işletmeden oluşan sisteme ne ad verilir?

A. Tedarik zinciri
B. Lojistik
C. Dolaylı dağıtım
D. Dağıtım kanalı
E. Fiziksel dağıtım

Cevap : D. Dağıtım kanalı

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım stratejilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Kanal liderliği
B. Dağıtım yoğunluğu
C. Aracıların dizilişi
D. Dağıtım lojistiği
E. Kanal uzunluğu

Cevap : A. Kanal liderliği

Kanal üyelerinin tekliflerine yönelik enformasyonu iletişim kanalı ile duyurması dağıtım kanalında yerine getirilen hangi fonksiyondur?

A. Araştırma
B. Müzakereler
C. Pazarlama iletişimi
D. Hizmet sağlama
E. Taşıma

Cevap : C. Pazarlama iletişimi

Dağıtım görevinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmeye ne ad verilir?

A. İmalatçı
B. Satış temsilcisi
C. Şirket
D. Tedarikçi
E. Aracı

Cevap : E. Aracı

Yoğun dağıtım aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi için uygundur?

A. Kolayda ürünler
B. Özellikli ürünler
C. Beğenmeli ürünler
D. Aranan ürünler
E. Prestij ürünleri

Cevap : A. Kolayda ürünler

Genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

A. Kanal ayrımcılığı
B. Kanal motivasyonu
C. Kanal sorumsuzluğu
D. Kanal çatışması
E. Kanalda güç kullanma

Cevap : D. Kanal çatışması

Kanal amaçlarına ulaşmak için diğer kanal üyelerine rehberlik etme ve onların çabalarını koordine etme sorumluluğuna ne ad verilir?

A. Kanal yönetimi
B. Kanal liderliği
C. Kanal organizasyonu
D. Kanal denetimi
E. Kanal koordinasyonu

Cevap : B. Kanal liderliği

Dikey pazarlama sistemlerinden hangisinde kanaldaki üyeler bağımsız kalmaktadır?

A. Gönüllü zincirler
B. Sözleşmeli sistemler
C. Yönetilen sistemler
D. Franchise sistemler
E. Ortaklık sistemleri

Cevap : C. Yönetilen sistemler

Malın müşteriye geçişi sırasındaki süreye ne ad verilir?

A. Sipariş işleme süresi
B. Sipariş birleştirme süresi
C. Stok güvenilirliği
D. Teslim zamanı
E. Uygunluk

Cevap : D. Teslim zamanı

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımla ilgili faaliyetlerden biri değildir?

A. Taşıma
B. Sipariş işleme
C. Malzeme üretimi
D. Malzeme yönetimi
E. Stokta bulundurma

Cevap : C. Malzeme üretimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!