Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 4

İç Denetim İşletme

#1. “Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

#2. “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ------------ ve --------bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

#3. İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

#4. Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

#5. Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

#6. “İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : b. IIA

#7. Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

Cevap : e. Hepsi

#8. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

#9. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Cevap : d. İç Denetçi

#10. Denetim ------------ kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : d. Yönetsel

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İç Denetim İşletme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İç Denetim İşletme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -4
İç Denetim İşletme

“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ———— ve ——–bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tarafsız, Özenli
b. Bağımsız, Nesnel
c. Disiplinli, Sistematik
d. Tarafsız, Disiplinli
e. Nesnel, Sistematik

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a. Tarafsız ve Sistematik
b. Danışmanlık ve Değer katmak
c. Güvence ve Danışmanlık
d. Disiplin ve Güvence
e. Bağımsızlık ve Sistematiklik

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a. İç Denetim Komitesi
b. Genel Müdür
c. Yönetim Kurulu Başkanı
d. İç Denetçi
e. Dış Denetçi

Cevap : d. İç Denetçi

Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

a. Yöneticiler, Sektör Sorumluları, Sigortacılar
b. Sigortacılar, Müdürler, Danışmanlar
c. Danışmanlar, Yöneticiler, Kullanıcı
d. Çalışanlar, Dış Denetçi, Yöneticiler
e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

“Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

a. Danışmanlık Hizmetleri
b. Güvence Hizmetleri
c. Sigorta Hizmetleri
d. Güvenlik Hizmetleri
e. Temizlik Hizmetleri

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

Denetim ———— kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

a. Katı
b. İşlevsel
c. Yumuşak
d. Yönetsel
e. Operasyonel

Cevap : d. Yönetsel

Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

a. İşlem ve hata odaklı
b. Sadece yönetim yaklaşımı odaklı
c. İletişim odaklı yaklaşım
d. Sonuç odaklı yaklaşım
e. Süreç odaklı yaklaşım

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

“İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

a. IFAC
b. IIA
c. INTOSAI
d. IMF
e. OECD

Cevap : b. IIA

Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

a. İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak
b. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak
c. İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak
d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak
e. Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

a. İç denetimin örgüt yapısındaki konumu
b. İç denetim işlevinin kapsamı
c. İç denetimin teknik yeterliliği
d. Mesleki özen
e. Heps

Cevap : e. Heps

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!