Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 1

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 1

#1. Denetim ------------ kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : d. Yönetsel

#2. Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

#3. Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

#4. Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

Cevap : e. Hepsi

#5. Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Önemlilik eşiği

#6. Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

Cevap : d. Anında işlem

#7. Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

#8. Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

#9. İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

Cevap : b. Etkinlik denetimi

#10. İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

#11. İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Doğal risk

#12. Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

Cevap : a. % 4 – %6

#13. Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

#14. “İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : b. IIA

#15. Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

#16. Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

#18. “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Raporlama standartları

#19. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

Cevap : b. Kanıt toplama

#20. Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -5
Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim

BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapıyı anlamak
b. İşletmedeki BT yapısını anlamak
c. Risk analizlerini yapmak
d. Bilgisayar donanımını incelemek
e. Tözel testleri gerçekleştirmek

Cevap : b. İşletmedeki BT yapısını anlamak

Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Donanım
b. Yazılım
c. Kontrol programları
d. İşletim sistemi
e. Kullanıcılar

Cevap : d. İşletim sistemi

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Veri ve bilgi
b. Sistem yazılımı
c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı
d. Yorum ve doğrudan işlem
e. Uygulama yazılımı

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

a. Veri girişi
b. Çıktıların alınması
c. Donanım
d. Anında işlem
e. Bellek kapasitesi

Cevap : d. Anında işlem

Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

a. Bilginin zamanlılığını sağlar.
b. Bilginin elde edilebilirliğini ve doğruluğunu artırır.
c. Bilginin ek analizlerini kolaylaştırır.
d. Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama riskini azaltır.
e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bilgisayarın çevresinden denetim
b. Bilgisayarın içinden denetim
c. Bilgisayarla denetim
d. İç denetim
e. Dış denetim

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kontrol riski
b. Denetim riski
c. Alfa risk
d. Doğal risk
e. Bulma riski

Cevap : d. Doğal risk

Aşağıdakilerden hangisi genel kontrollerin alanına girmez?

a. Örgütsel Kontroller
b. İşletim Sistemi Kontrolleri
c. Bilgi işleme Kontrolleri
d. Sistem Geliştirme Kontrolleri
e. Sistem Bakım Kontrolleri

Cevap : c. Bilgi işleme Kontrolleri

4 7 6 3 1 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

a. 6
b. 49
c. 4
d. 5
e. 55

Cevap : a. 6

Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Girdi-Çıktı-Bilgi işleme
b. Bilgi işleme-Girdi-Çıktı
c. Çıktı-Bilgi işleme-Girdi
d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı
e. Girdi-Bilgi işleme-Kontrol

Cevap : d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!