Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 5

Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetime

#1. İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Doğal risk

#2. Aşağıdakilerden hangisi genel kontrollerin alanına girmez?

Cevap : c. Bilgi işleme Kontrolleri

#3. Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. İşletim sistemi

#4. Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

Cevap : d. Anında işlem

#5. BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. İşletmedeki BT yapısını anlamak

#6. Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

#7. 4 7 6 3 1 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. 6

#8. Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

#9. Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı

#10. Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -5
Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim

BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapıyı anlamak
b. İşletmedeki BT yapısını anlamak
c. Risk analizlerini yapmak
d. Bilgisayar donanımını incelemek
e. Tözel testleri gerçekleştirmek

Cevap : b. İşletmedeki BT yapısını anlamak

Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Donanım
b. Yazılım
c. Kontrol programları
d. İşletim sistemi
e. Kullanıcılar

Cevap : d. İşletim sistemi

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Veri ve bilgi
b. Sistem yazılımı
c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı
d. Yorum ve doğrudan işlem
e. Uygulama yazılımı

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

a. Veri girişi
b. Çıktıların alınması
c. Donanım
d. Anında işlem
e. Bellek kapasitesi

Cevap : d. Anında işlem

Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

a. Bilginin zamanlılığını sağlar.
b. Bilginin elde edilebilirliğini ve doğruluğunu artırır.
c. Bilginin ek analizlerini kolaylaştırır.
d. Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama riskini azaltır.
e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bilgisayarın çevresinden denetim
b. Bilgisayarın içinden denetim
c. Bilgisayarla denetim
d. İç denetim
e. Dış denetim

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kontrol riski
b. Denetim riski
c. Alfa risk
d. Doğal risk
e. Bulma riski

Cevap : d. Doğal risk

Aşağıdakilerden hangisi genel kontrollerin alanına girmez?

a. Örgütsel Kontroller
b. İşletim Sistemi Kontrolleri
c. Bilgi işleme Kontrolleri
d. Sistem Geliştirme Kontrolleri
e. Sistem Bakım Kontrolleri

Cevap : c. Bilgi işleme Kontrolleri

4 7 6 3 1 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

a. 6
b. 49
c. 4
d. 5
e. 55

Cevap : a. 6

Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Girdi-Çıktı-Bilgi işleme
b. Bilgi işleme-Girdi-Çıktı
c. Çıktı-Bilgi işleme-Girdi
d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı
e. Girdi-Bilgi işleme-Kontrol

Cevap : d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!