Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 8

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Borsada işlem gören bir işletmenin denetimini yapan denetçinin yargısına göre, denetlenen döneme ait finansal tabloların denetim sürecinde en çok önem taşıyan konular, denetçi raporunun hangi paragrafında açıklanmalıdır?

Cevap : b. Kilit denetim konuları

#2. Denetçi, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememiş ve bu durumun finansal tablolara üzerinde olası etkilerinin önemli ancak yaygın olmayacağı sonucuna varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : e. Şartlı olumlu görüş

#3. Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : a. Olumsuz görüş

#4. Denetimin tamamlanması evresinde incelenmesi gereken, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.

#5. Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularından biri olamaz?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı

#6. Denetim sürecinde toplanan denetim kanıtlarının, denetçinin görüşüne dayanak oluşturmak için “yeterli ve uygun” olup olmadığı, denetçi raporunun hangi bölümünde ifade edilir?

Cevap : c. Görüşün dayanağı

#7. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesinde gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet değildir?

Cevap : e. Uygunluk testlerinin yapılması

#8. Eğer denetçi finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olduğuna ama bu yanlışın yaygın olmayan bir etkisi olduğu yönündeyse, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : b. Şartlı olumlu görüş

#9. Denetçi raporunda başlık ve muhatabın yer aldığı başlangıçtan sonra yer alan ilk bölüm aşağıdakilerden hanisidir?

Cevap : c. Görüş

#10. Hangi görüşü içeren denetçi raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -8
Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Borsada işlem gören bir işletmenin denetimini yapan denetçinin yargısına göre, denetlenen döneme ait finansal tabloların denetim sürecinde en çok önem taşıyan konular, denetçi raporunun hangi paragrafında açıklanmalıdır?

a. Görüşün dayanağı
b. Kilit denetim konuları
c. Diğer hususlar
d. Dikkat çekilen hususlar
e. Görüş

Cevap : b. Kilit denetim konuları

Denetçi, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememiş ve bu durumun finansal tablolara üzerinde olası etkilerinin önemli ancak yaygın olmayacağı sonucuna varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Olumlu görüş
b. Olumsuz görüş
c. Görüş bildirmekte kaçınma
d. Şartlı olumsuz görüş
e. Şartlı olumlu görüş

Cevap : e. Şartlı olumlu görüş

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Olumsuz görüş
b. Şartlı olumsuz görüş
c. Şartlı olumlu görüş
d. Görüş bildirmekten kaçınma
e. Olumlu görüş

Cevap : a. Olumsuz görüş

Denetimin tamamlanması evresinde incelenmesi gereken, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.
b. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durum olası yükümlülük ya da taahhütlerden kaynaklanabilir.
c. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumların çoğunun doğrudan işletme kayıtlarında bulunmaması gibi nedenlerle, denetim sürecinin sonunda denetçinin özellikle bu durumları ortaya çıkartacak incelemeler yapması gerekmektedir.
d. Belirsizliğin etkisinin büyüklüğünü değerlendiren denetçi, yargısına bağlı olarak, raporunda olumlu görüşten farklı bir görüş açıklayabilir.
e. Denetçi belirsizlik taşıyan durumun işletmenin sürekliliği esası üzerindeki etkisini özellikle göz önünde bulundurmalıdır.

Cevap : a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularından biri olamaz?

a. Ciddi riskli belirlenen bir alan
b. Yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri
c. Dönem içinde gerçekleşen önemli işlemlerin denetime olan etkileri
d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı
e. Önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen bir alan

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı

Denetim sürecinde toplanan denetim kanıtlarının, denetçinin görüşüne dayanak oluşturmak için “yeterli ve uygun” olup olmadığı, denetçi raporunun hangi bölümünde ifade edilir?

a. Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler
b. Görüş
c. Görüşün dayanağı
d. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
e. Diğer hususlar

Cevap : c. Görüşün dayanağı

Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesinde gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet değildir?

a. Analitik yordamların uygulanması
b. Yönetimden beyan mektubu alınması
c. İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilesi
d. Denetim kalitesine yönelik gözden geçirmelerin yapılması
e. Uygunluk testlerinin yapılması

Cevap : e. Uygunluk testlerinin yapılması

Eğer denetçi finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olduğuna ama bu yanlışın yaygın olmayan bir etkisi olduğu yönündeyse, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Görüş bildirmekten kaçınma
b. Şartlı olumlu görüş
c. Olumlu görüş
d. Şartlı olumsuz görüş
e. Olumsuz görüş

Cevap : b. Şartlı olumlu görüş

Denetçi raporunda başlık ve muhatabın yer aldığı başlangıçtan sonra yer alan ilk bölüm aşağıdakilerden hanisidir?

a. Görüşün dayanağı
b. Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumlulukları
c. Görüş
d. Bağımsız denetçinin finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları
e. Kilit denetim konuları

Cevap : c. Görüş

Hangi görüşü içeren denetçi raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

a. Olumlu görüş
b. Şartlı olumlu görüş
c. Şartlı olumsuz görüş
d. Görüş bildirmekten kaçınma
e. Olumsuz görüş

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!