Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 2

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 2

#1. Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

#2. Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

#3. Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

Cevap : C. Şartlı görüş

#4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

Cevap : D. Satış faturası

#5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartları grubuna giren bir standarttır?

Cevap : A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi

#6. Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

Cevap : A. Planlama

#7. Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirme standardı gereğince bir görüş bildirme biçimi değildir?

Cevap : D. Şartlı olumsuz görüş bildirme

#8. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ilk önemlilik belirlemesinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

Cevap : B. Düzeltme kayıtlarının sayısı

#9. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi denetim sürecinin planlama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken ilk faaliyettir?

Cevap : E. Müşteri işletmeyi tanıma

#10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

#11. Önemli yanlışlık riskinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A. Doğal Risk X Kontrol Riski

#12. İşletme de hiçbir kontrol mekanizması olmadığı varsayımı altında, işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar bulunması riskine ne ad verilir?

Cevap : C. Doğal Risk

#13. Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

#14. Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

Cevap : E. Bağımsız denetçi

#15. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standardı değildir?

Cevap : E. Kişilik standardı

#16. Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#17. Denetçinin uyguladığı denetim yordamlarının, finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkartamaması riskine ne ad verilir?

Cevap : D. Bulma riski

#18. Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

#19. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda ileri sürülen bir yönetim beyanı değildir?

Cevap : C. Kişilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -2
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standardı değildir?

A. Eğitim ve yeterlilik standardı
B. Kanıt toplama standardı
C. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı
D. Tam açıklama standardı
E. Kişilik standardı

Cevap : E. Kişilik standardı

Denetçi olabilmek için dört yıllık üniversite mezunu olmak gerektiğini emreden standart hangisidir?

A. Mesleki dikkat ve özen standardı
B. Bağımsızlık standardı
C. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardı
D. Eğitim ve yeterlilik standardı
E. Görüş bildirme standardı

Cevap : D. Eğitim ve yeterlilik standardı

Denetçinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilgili kuralları belirleyen standart grubu hangisidir?

A. Raporlama standartları
B. Çalışma alanı standartları
C. Genel standartlar
D. Kanıt toplama standartları
E. Mesleki dikkat ve özen standartları

Cevap : C. Genel standartlar

Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartları grubuna giren bir standarttır?

A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi
B. Bağımsızlık standardı
C. Uygunluk standardı
D. Tutarlılık standardı
E. Tam açıklama standardı

Cevap : A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi

İç kontrolün incelenmesi standardı hangi grup standartlar içerisine girer?

A. Genel standartlar
B. Çalışma alanı standartları
C. Raporlama standartları
D. Kişilik standartları
E. Kanıt toplama standartları

Cevap : B. Çalışma alanı standartları

Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirme standardı gereğince bir görüş bildirme biçimi değildir?

A. Olumsuz görüş bildirme
B. Görüş bildirmekten kaçınma biçiminde görüş bildirme
C. Olumlu görüş bildirme
D. Şartlı olumsuz görüş bildirme
E. Şartlı olumlu görüş bildirme

Cevap : D. Şartlı olumsuz görüş bildirme

Meslek yasamız ve bağlı yönetmeliklerde aşağıdaki hangi standartla ilgili hüküm yoktur?

A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı
B. Eğitim ve yeterlilik standardı
C. Bağımsızlık
D. Mesleki dikkat ve özen standardı
E. Görüş bildirme standardı

Cevap : A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı

Aşağıdakilerden hangisi TÜRMOB tarafından yayınlanan mesleki etik kurallarından biri değildir?

A. Dürüstlük
B. Tarafsızlık
C. Mesleki yeterlilik ve özen
D. Gizlilik
E. Reklam yasağı

Cevap : E. Reklam yasağı

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda ileri sürülen bir yönetim beyanı değildir?

A. Gerçeklik
B. Bütünlük
C. Kişilik
D. Sahiplik
E. Tam açıklama

Cevap : C. Kişilik

Denetçinin direkt finansal tablolardaki tutarların doğruluğunu araştırmak için kullandığı testlere ne ad verilir?

A. Tözel testler
B. Kontrol testleri
C. Gerçeklik testleri
D. Uygunluk testleri
E. Bütünlük testleri

Cevap : A. Tözel testler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!