Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 7

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : B. Marka

#2. Dupont’un ham madde, endüstriyel kimyasallar, tarım kimyasalları, ilaç ürünleri gibi çok çeşitli ürünler üretmesi küresel stratejilerden hangisini uyguladığını göstermektedir?

Cevap : A. Sınır ötesi küresel strateji

#3. Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabetin ön plana çıkardığı unsurlardan biri değildir?

Cevap : B. Arz değişikliği

#4. “Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

Cevap : D. Otomotiv

#5. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : C. Adil rekabet

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

#8. İşletmelerin yaşadığı büyüme evrelerinin hangisinde işletme bürokratik kurallardan ortak değerlere göre kendi kendine yönetim anlayışına ve takım çalışmasına geçiş yapar?

Cevap : C. İşletmenin dinozorlaşması

#9. Aşağıdakilerden hangisi satın almaların başarısız olduğuna işaret eder?

Cevap : E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

#10. Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

Cevap : D. Kolayda mallar

#11. İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sentetik

#12. Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

#13. İki ya da daha fazla ülkede pazarlama, üretim, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunan, bir merkezden yönetilen, yurt dışı gelirleri toplam gelirlerinin %2530’ini oluşturan işletmelere ne ad verilir?

Cevap : E. Çok uluslu işletmeler

#14. Aşağıdakilerden hangisi başka işletmelere iştirak amacının yanı sıra birtakım üretim ve hizmet etkinliğinde bulunan holding türüdür?

Cevap : B. Karma holding

#15. Küreselleşmenin birinci döneminde aşağıdaki icatlardan hangisi etkili olmuştur?

Cevap : D. Telgrafın bulunması

#16. Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Örgüt

#17. Aşağıdakilerden hangisinde birleşen şirketler arasında fiili ya da potansiyel satıcı-alıcı ilişkisi bulunur?

Cevap : A. Yatay birleşme

#18. Küreselleşmenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

Cevap : A. Değişim ve gelişim

#19. “Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

#20. Aşağıdakilerden hangisi satın almalarda risklerin artmasına neden olur?

Cevap : C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 7

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 7-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -7
Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

Küreselleşmenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A. Değişim ve gelişim
B. Sermaye
C. Ülkeler
D. Ürünler
E. Savaşlar

Cevap : A. Değişim ve gelişim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A. IMF
B. Dünya Bankası
C. OPEC
D. Dünya Ticaret Örgütü
E. GATT

Cevap : C. OPEC

Küreselleşmenin birinci döneminde aşağıdaki icatlardan hangisi etkili olmuştur?

A. Telefonun bulunması
B. Elektriğin bulunması
C. Tekerleğin bulunması
D. Telgrafın bulunması
E. Uçağın bulunması

Cevap : D. Telgrafın bulunması

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

A. Bilgi toplumunun oluşması
B. Ürün yaşam süresinin uzaması
C. Sermayenin küreselleşmesi
D. Küresel rekabetin oluşması
E. Hizmet sektörünün önem kazanması

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

İki ya da daha fazla ülkede pazarlama, üretim, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunan, bir merkezden yönetilen, yurt dışı gelirleri toplam gelirlerinin %2530’ini oluşturan işletmelere ne ad verilir?

A. Ulus ötesi işletmeler
B. Ulusal işletmeler
C. Uluslararası işletmeler
D. Küresel işletmeler
E. Çok uluslu işletmeler

Cevap : E. Çok uluslu işletmeler

Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

A. İkinci
B. Üçüncü
C. Dördüncü
D. Birinci
E. Beşinci

Cevap : D. Birinci

Dupont’un ham madde, endüstriyel kimyasallar, tarım kimyasalları, ilaç ürünleri gibi çok çeşitli ürünler üretmesi küresel stratejilerden hangisini uyguladığını göstermektedir?

A. Sınır ötesi küresel strateji
B. Korumalı nişler stratejisi
C. Küresel odaklanma stratejisi
D. Ulusal odaklanma stratejisi
E. Yerel odaklanma stratejisi

Cevap : A. Sınır ötesi küresel strateji

Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

A. Üretim amaçları
B. Finansal amaçlar
C. Pazarlama amaçları
D. Araştırma geliştirme (ar-ge) amaçları
E. Kârlılık

Cevap : C. Pazarlama amaçları

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabetin ön plana çıkardığı unsurlardan biri değildir?

A. Fiyat ve kalite ilişkisi
B. Arz değişikliği
C. Yenilik yapma
D. Değişen şartlara uyum
E. Talep değişikliğine uyum

Cevap : B. Arz değişikliği

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

A. İş gücü maliyeti
B. Sermaye maliyeti
C. Yenilik ve yaratıcılık
D. Örgüt yapısı
E. Devletin ekonomideki yeri

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!