Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Ünite 3

İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

#1. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. John Stuart Mill

#2. Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Göreceli ahlak

#3. Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

Cevap : d. Hazcılık

#4. Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

Cevap : b. Meta-etik düşünme

#5. “Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. Norm

#6. ‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

Cevap : e. Kant

#7. “En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Jeremy Bentham

#8. Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

#9. Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

#10. Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

Cevap : c. Rawls

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 3
İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

a. Metafizik düşünme
b. Meta-etik düşünme
c. Objektif düşünme
d. Epistemolojik düşünme
e. Etimolojik düşünme

Cevap : b. Meta-etik düşünme

Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

a. Teleolojik ahlak
b. Deontolojik ahlak
c. Tanımlayıcı ahlak
d. Erdem ahlakı
e. Faydacı ahlak

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

a. Faydacılık
b. Görecelilik
c. Kuralcılık
d. Hazcılık
e. Eylemcilik

Cevap : d. Hazcılık

‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

a. Aristippos
b. Sidgwick
c. Bentham
d. Epikuros
e. Kant

Cevap : e. Kant

Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

a. Faydacı ahlak teorisi
b. Kant ahlakı
c. Adalet teorisi
d. Haklar teorisi
e. Erdem ahlakı

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Meta ahlak
b. Göreceli ahlak
c. Ahlaki egoizm
d. Tanımlayıcı ahlak
e. Kant ahlakı

Cevap : b. Göreceli ahlak

Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

a. Sidgwick
b. Kant
c. Rawls
d. Aristotle
e. Anscombe

Cevap : c. Rawls

Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Manuel G. Velasquez
c. Immanuel Kant
d. John Stuart Mill
e. Jose Lopez

Cevap : d. John Stuart Mill

“En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Henry Ford
c. Norman Bowie
d. Aquino’lu Thomas
e. John Rawls

Cevap : a. Jeremy Bentham

“Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

a. Ahlak
b. Norm
c. Etik
d. Erdem
e. Betimleme

Cevap : b. Norm

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!