Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

#1. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

Cevap : d. Adam Smith

#2. “Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. İrade

#3. Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

Cevap : a. İç sorumluluk

#4. “Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

#5. İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Kant yaklaşımı

#6. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

#7. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. John Stuart Mill

#8. Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

#9. Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

Cevap : b. Strateji oluşturulması

#10. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

#11. Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Dış sorumluluk

#12. “Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. Norm

#13. Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

#14. Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Göreceli ahlak

#15. ‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

Cevap : e. Kant

#16. İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

Cevap : c. 1900-1920 arası

#17. İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

#18. .................., belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

Cevap : b. Meslek ahlakı

#19. Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

#20. İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 3
İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

a. Metafizik düşünme
b. Meta-etik düşünme
c. Objektif düşünme
d. Epistemolojik düşünme
e. Etimolojik düşünme

Cevap : b. Meta-etik düşünme

Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

a. Teleolojik ahlak
b. Deontolojik ahlak
c. Tanımlayıcı ahlak
d. Erdem ahlakı
e. Faydacı ahlak

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

a. Faydacılık
b. Görecelilik
c. Kuralcılık
d. Hazcılık
e. Eylemcilik

Cevap : d. Hazcılık

‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

a. Aristippos
b. Sidgwick
c. Bentham
d. Epikuros
e. Kant

Cevap : e. Kant

Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

a. Faydacı ahlak teorisi
b. Kant ahlakı
c. Adalet teorisi
d. Haklar teorisi
e. Erdem ahlakı

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Meta ahlak
b. Göreceli ahlak
c. Ahlaki egoizm
d. Tanımlayıcı ahlak
e. Kant ahlakı

Cevap : b. Göreceli ahlak

Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

a. Sidgwick
b. Kant
c. Rawls
d. Aristotle
e. Anscombe

Cevap : c. Rawls

Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Manuel G. Velasquez
c. Immanuel Kant
d. John Stuart Mill
e. Jose Lopez

Cevap : d. John Stuart Mill

“En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Henry Ford
c. Norman Bowie
d. Aquino’lu Thomas
e. John Rawls

Cevap : a. Jeremy Bentham

“Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

a. Ahlak
b. Norm
c. Etik
d. Erdem
e. Betimleme

Cevap : b. Norm

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!