Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4

#1. Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

#2. Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

#3. Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

Cevap : a. İç sorumluluk

#4. İşletmelerin beş sosyal sorumluluk ilkesi olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Keith Davis

#5. “En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Jeremy Bentham

#6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzün etik sorunlarından birisi değildir?

Cevap : d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.

#7. “Sözleşmeye dayanan etik”, kavramını ilk kim kullanmıştır?

Cevap : c. Laura Nash

#8. Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Dış sorumluluk

#9. Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1920-1950 arası

#10. Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

Cevap : c. Rawls

#11. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

#12. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

#13. Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

Cevap : d. Hazcılık

#14. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

#15. Çevre analizi neden “karşılıklı etkileşimli süreç” anlamına gelmektedir?

Cevap : c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması

#16. Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

Cevap : b. Meta-etik düşünme

#17. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

Cevap : c. Örgüt imajı

#18. İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara ............... denir.

Cevap : a. Yıldırma

#19. “Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. İrade

#20. Aşağıdakilerden hangisi Peter French’in görüşlerinden birisi değildir?

Cevap : a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 4
İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün etik sorunlarından birisi değildir?

a. İşletmeler rasyoneldir.
b. İşletmeler kişiliği olmayan kurumlardır.
c. İşletmeler politik ve ekonomik grupların yönetimindedir.
d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.
e. İşletmelerin vicdanı vardır.

Cevap : d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.

“İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

a. Peter Drucker
b. Peter Senge
c. Frederic taylor
d. Adam Smith
e. Henry Fayol

Cevap : d. Adam Smith

Aşağıdakilerden hangisi Peter French’in görüşlerinden birisi değildir?

a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.
b. İşletmeler amaçlar yönünde davranmalıdır.
c. Bir işletmenin etik başarısı “ iç karar mekanizmaları”nı sağlıklı işletebilmesidir.
d. İç karar mekanizması çok önemlidir akış şemaları, politikalar ve prosedürlerden oluşur.
e. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları aynıdır.

Cevap : a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.

“Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

a. Liberal görüş
b. Etkilenenler görüşü
c. Taylorizm
d. “Görünmez el” görüşü
e. “Kâr odaklılık” görüşü

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

“Sözleşmeye dayanan etik”, kavramını ilk kim kullanmıştır?

a. Peter French
b. Kenneth Goodpaster
c. Laura Nash
d. John Matthews
e. Theodore Levitt

Cevap : c. Laura Nash

İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

a. İşletme her zaman önce kendini sorumlu görmelidir.
b. Ekonomik amaçlar ancak işletmedeki güven ortamı ile başarılabilir.
c. İşletmelerin çeşitli çıkar gruplarına karşı sosyal sorumluluk görevleri vardır.
d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.
e. Güvenli iş ortamı sağlayarak işletmeler, daha az yasal sorunlar yaşar.

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

İşletmelerin beş sosyal sorumluluk ilkesi olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Keith Davis
b. Peter French
c. Kenneth Goodpaster
d. John Matthews
e. Theodore Levitt

Cevap : a. Keith Davis

Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Strateji oluşturulması
c. Stratejilerin belirlenmesi
d. Strateji uygulaması
e. Stratejilerin denetimi

Cevap : b. Strateji oluşturulması

Çevre analizi neden “karşılıklı etkileşimli süreç” anlamına gelmektedir?

a. Planlama yapılması
b. Doğrusal süreç olması
c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması
d. Uygulama ve yönetim öncesi süreç olması
e. Politik ve ekonomik konuların işlenmesi

Cevap : c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması

Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.
b. Yüksek düzeyli etik değerler, liderin sonucudur.
c. Yüksek düzeyli etik değerler, işbirliğinin sonucudur.
d. Yüksek düzeyli etik değerler, strateji ve amaşların sonucudur.
e. Yüksek düzeyli etik değerler, işletme yapısının sonucudur.

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!