Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?

Cevap : b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek

#2. ‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

Cevap : e. Kant

#3. Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

#4. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. John Stuart Mill

#5. İş etiği aşağıdaki grupların hangileri arasında yer almaz?

Cevap : c. Çalışanlarla hükümet arasında

#6. Tüketicinin, ithal ceviz satın almak istemediğini hissettiren bir ses tonuyla satıcıya “Cevizler ithal mi?” sorusuna; satıcının kendi malını satabilmek için “İthal ceviz istiyorsanız yan dükkanda bulabilirsiniz” demesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : c. Rakipleri kötüleme

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sorumluluk piramidi arasında yer almaz?

Cevap : d. Bireysel sorumluluk

#8. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

Cevap : c. Örgüt imajı

#9. “Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. Norm

#10. Örgütlerde etik davranış modelinde medya hangi etik konular arasında yer alır?

Cevap : e. Kültürel etkiler

#11. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

#12. İnsan beyni, beş duyu organı ile algılanan her şeyi kaydeder. Ancak her uyarıcının farkında olmaz. Farkında olmadan beyne ulaşan uyarıcıların işletmeciler tarafından kazanç amaçlı olarak kullanılması bir etik problemdir. Bu duruma literatürde ne ad verilir?

Cevap : c. Bilinçaltına yönelme

#13. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

#14. Serbest çalışan muhasebecilerle, bağımlı çalışan muhasebecilerin uyması gereken etik ilkeler farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi serbest ve bağımlı çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden birisi değildir?

Cevap : a. Kurumsal itibar

#15. Aşağıdakilerden hangisi, ihtiyaç duyan paydaşların isteklerine uygun muhasebe bilgilerinin taşıması gereken özelliklerden birisidir?

Cevap : e. Zamanlı olma

#16. İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara ............... denir.

Cevap : a. Yıldırma

#17. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir etik problemdir?

Cevap : d. Mobing

#18. Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Göreceli ahlak

#19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı olan temel görevleri arasında yer almaz?

Cevap : a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli

#20. Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1920-1950 arası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 5
Örgütlerde Etik Kavramının Önemi

Aşağıdakilerden hangisi etik konular arasında yer almaz?

a. Psikolojik taciz
b. Mali skandallar
c. Rüşvet
d. Sosyal sorumsuzluk
e. Adam kayırmacılık

Cevap : d. Sosyal sorumsuzluk

İş etiği aşağıdaki grupların hangileri arasında yer almaz?

a. İşletmeler arasında
b. Yöneticilerle çalışanlar arasında
c. Çalışanlarla hükümet arasında
d. Çalışanların kendi arasında
e. İşletme ile kamu yönetimi arasında

Cevap : c. Çalışanlarla hükümet arasında

Doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücü işletmelerin hangi etki alanına girer?

a. Ekonomik güç
b. Sosyal ve kültürel güç
c. Politik güç
d. Fiziksel çevre üzerindeki güç
e. Birey üzerindeki güç

Cevap : d. Fiziksel çevre üzerindeki güç

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?

a. Etik problemlerin çözümünü hafife almak
b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek
c. Keyfi ve haksız performans değerlendirme yapmak
d. Çalışanlara tüketicilerden farklı davranmak
e. Halkla ilişkiler gibi konuları etik açıdan incelemek

Cevap : b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek

Aşağıdakilerden hangisi etik davranış modelinde örgütsel etkiler başlığında yer almaz?

a. Etik kodlar
b. Örgüt kültürü
c. Rol modelleri
d. Ödüllendirme
e. Aile

Cevap : e. Aile

Örgütlerde etik davranış modelinde medya hangi etik konular arasında yer alır?

a. Bireysel faktörler
b. Örgütsel etkiler
c. Ekonomik etkiler
d. Yasal faktörler
e. Kültürel etkiler

Cevap : e. Kültürel etkiler

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

a. Toplumun mefaatlerini düşünmek
b. Müşterilerine karşı sorumluluk sahibi olmak
c. Yatırımcılara karşı sorumluluk sahibi olmak
d. Sanata ve eğitime katkıda bulunmak
e. Politika ile iç içe yer almak

Cevap : e. Politika ile iç içe yer almak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sorumluluk piramidi arasında yer almaz?

a. Gönüllü sorumluluk
b. Ahlaki sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Bireysel sorumluluk
e. Ekonomik sorumluluk

Cevap : d. Bireysel sorumluluk

Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

a. Gönüllü sorumluluk
b. Ahlaki sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Sosyal sorumluluk
e. Ekonomik sorumluluk

Cevap : b. Ahlaki sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı olan temel görevleri arasında yer almaz?

a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli
b. Satış sözleşmesinin koşullarına uyumlu olmak
c. Malları özelliklerini taşımalı tüketicilere doğruları anlatmalı
d. Yalandan kaçınmalı
e. Baskı ve zorlamadan kaçınmalı

Cevap : a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!