Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 6

Üretim ve Kaynak Planlaması

#1. Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) başlıca çıktısıdır?

Cevap : A. Üretim ve satın alma emirleri

#2. Kapalı çevrim MRP sisteminin ortaya çıkışı hangi tekniğin gelişmesiyle mümkün olmuştur?

Cevap : E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

#3. Aşağıdakilerden hangisi kapasite gereksinim planlamasının (CRP) temel girdisidir?

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı (MRP)

#4. Aşağıdakilerden hangisi ana üretim programlamanın (MPS) temel girdisi değildir?

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı

#5. MRP II kısaltması aşağıdaki sistemlerin hangisi için kullanılır?

Cevap : A. Üretim kaynakları planlaması

#6. Bir imalat işletmesindeki üretim kaynakları planlaması sistemi için en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)

#7. Aşağıdakilerden hangisi verilmesi planlanan siparişler için doğrudur?

Cevap : E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

Cevap : A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir parti büyüklüğü belirleme yöntemi değildir?

Cevap : D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)

#10. Ana üretim programı (Master Production Schedule - MPS) hazırlanması aşamasında kullanılan “Yeni siparişlere açık stoklar” (Available to promise - ATP) kavramı ile ifade edilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Üretim ve Kaynak Planlaması

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim ve Kaynak Planlaması

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim ve Kaynak Planlaması

Üretim ve Kaynak Planlaması

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 6
Üretim ve Kaynak Planlaması

Bir imalat işletmesindeki üretim kaynakları planlaması sistemi için en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)
E. Taslak kapasite planlaması (RCCP)

Cevap : D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)

Kapalı çevrim MRP sisteminin ortaya çıkışı hangi tekniğin gelişmesiyle mümkün olmuştur?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Üretim kaynakları planlaması (MRP II)
E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Cevap : E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

MRP II kısaltması aşağıdaki sistemlerin hangisi için kullanılır?

A. Üretim kaynakları planlaması
B. Ana üretim programlama
C. Malzeme listesi
D Malzeme gereksinim planlaması
E. Taslak kapasite planlaması

Cevap : A. Üretim kaynakları planlaması

Aşağıdakilerden hangisi ana üretim programlamanın (MPS) temel girdisi değildir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı
C. Üretim ve satış planı
D.Stok kayıtları
E. Kestirilen talep

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)
B. Ana üretim programı (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Stok kayıtları dosyası
E. Ürün ağacı

Cevap : A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) başlıca çıktısıdır?

A. Üretim ve satın alma emirleri
B.Ürün ağacı
C. Malzeme listesi
D. Teslim alınan siparişler
E. Ana üretim programı

Cevap : A. Üretim ve satın alma emirleri

Aşağıdakilerden hangisi verilmesi planlanan siparişler için doğrudur?

A. Eldeki stok düzeyi ve net gereksinim değerinin toplamıdır.
B. Net gereksinim değerinden teslim alınması planlanan siparişlerin düşülmesiyle elde edilir.
C. Brüt gereksinim ve verilen siparişlerin toplamından oluşur.
D Eldeki stok düzeyi ve teslim alınması planlanan siparişler.
E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Cevap : E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bir parti büyüklüğü belirleme yöntemi değildir?

A. Sabit sipariş miktarı (FOQ)
B. Ekonomik sipariş miktarı (EOQ)
C. Parça-dönem algoritması (PPA)
D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)
E. En düşük birim maliyet (LUC)

Cevap : D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)

Aşağıdakilerden hangisi kapasite gereksinim planlamasının (CRP) temel girdisidir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı (MRP)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Ana üretim programı (MPS)
E. Taslak kapasite planı (RCCP)

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı (MRP)

Ana üretim programı (Master Production Schedule – MPS) hazırlanması aşamasında kullanılan “Yeni siparişlere açık stoklar” (Available to promise – ATP) kavramı ile ifade edilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ana üretim programına göre bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki kesinleştirilmiş siparişlere eşittir.
B. Eldeki stoklar ile kesinleştirilmiş siparişlerin toplamından kestirilen talep değerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
C. İlgili dönemdeki ana üretim programı miktarı ile kesinleştirilmiş siparişler arasındaki farktır.
D. Bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki dönemlere ilişkin kestirilen sipariş değerlerine eşittir.
E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Cevap : E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!