Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme 6

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 6

#1. Bir ürünün sipariş verilmesi ile teslimatı arasında geçen süre (tedarik süresi) dört gün sürmektedir. Eğer ürünün günlük talebi 10 birim ise yeniden sipariş verme noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. 40

#2. Aşağıdakilerden hangisi ürün kalitesinin en genel tanımıdır?

Cevap : C. Kullanım amacına uygunluk

#3. “Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

Cevap : B. Esneklik

#4. Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

#5. I. Şirketin çalışma alanı nedir? II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır? III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir? Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

Cevap : D. I ve III

#6. Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

#7. Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

Cevap : D. Aşama IV

#8. İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

Cevap : C. 20

#9. Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

#10. Aşağıdakilerden hangisi, Garvin’in ürün için tanımladığı kalite boyutlarından değildir?

Cevap : D. Tamlık

#11. ABC analizinde ürünlerin sınıflanması aşağıdaki hangi kritere göre yapılmaktadır?

Cevap : E. Toplam stok içindeki birikimli maliyet yüzdelerine göre

#12. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen çabanın derecesini ifade eder?

Cevap : D. Duyarlılık

#13. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

Cevap : E. İşletme Stratejisi

#14. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

#15. Bir stok modelinde sipariş verme maliyeti %50 azaltılır, stokta bulundurma gideri ikiye katlanır ve talep düzeyi % 400 artırılırsa EOQ değeri ne olur?

Cevap : E. Değişmez.

#16. Üretim sürecine bütünsel anlamda bakılması ve süreçteki değişkenliklerin ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması amacını güden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. İstatistiksel kalite kontrol

#17. Aşağıdaki stok sistemlerinden hangisi stok düzeyinin gözden geçirilmesinde sabit zaman aralıklarını (örneğin haftalık) kullanarak stok düzeyi belli bir değerin altına indiğinde yeni bir sipariş verilmesini önermektedir?

Cevap : D. Devresel gözden geçirme

#18. Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. 3

#19. Aşağıdakilerden hangisi Japoncada kart anlamına gelen ve JIT sisteminde bilgi iletişim aracı olarak kullanılan araçtır?

Cevap : C. Kanban

#20. Aşağıdakilerden hangisi hizmet için kalitenin boyutlarından değildir?

Cevap : E. Servis görebilirlik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 6

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 6-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 6
Üretim ve Kaynak Planlaması

Bir imalat işletmesindeki üretim kaynakları planlaması sistemi için en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)
E. Taslak kapasite planlaması (RCCP)

Cevap : D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)

Kapalı çevrim MRP sisteminin ortaya çıkışı hangi tekniğin gelişmesiyle mümkün olmuştur?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Üretim kaynakları planlaması (MRP II)
E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Cevap : E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

MRP II kısaltması aşağıdaki sistemlerin hangisi için kullanılır?

A. Üretim kaynakları planlaması
B. Ana üretim programlama
C. Malzeme listesi
D Malzeme gereksinim planlaması
E. Taslak kapasite planlaması

Cevap : A. Üretim kaynakları planlaması

Aşağıdakilerden hangisi ana üretim programlamanın (MPS) temel girdisi değildir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı
C. Üretim ve satış planı
D.Stok kayıtları
E. Kestirilen talep

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)
B. Ana üretim programı (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Stok kayıtları dosyası
E. Ürün ağacı

Cevap : A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) başlıca çıktısıdır?

A. Üretim ve satın alma emirleri
B.Ürün ağacı
C. Malzeme listesi
D. Teslim alınan siparişler
E. Ana üretim programı

Cevap : A. Üretim ve satın alma emirleri

Aşağıdakilerden hangisi verilmesi planlanan siparişler için doğrudur?

A. Eldeki stok düzeyi ve net gereksinim değerinin toplamıdır.
B. Net gereksinim değerinden teslim alınması planlanan siparişlerin düşülmesiyle elde edilir.
C. Brüt gereksinim ve verilen siparişlerin toplamından oluşur.
D Eldeki stok düzeyi ve teslim alınması planlanan siparişler.
E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Cevap : E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bir parti büyüklüğü belirleme yöntemi değildir?

A. Sabit sipariş miktarı (FOQ)
B. Ekonomik sipariş miktarı (EOQ)
C. Parça-dönem algoritması (PPA)
D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)
E. En düşük birim maliyet (LUC)

Cevap : D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)

Aşağıdakilerden hangisi kapasite gereksinim planlamasının (CRP) temel girdisidir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı (MRP)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Ana üretim programı (MPS)
E. Taslak kapasite planı (RCCP)

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı (MRP)

Ana üretim programı (Master Production Schedule – MPS) hazırlanması aşamasında kullanılan “Yeni siparişlere açık stoklar” (Available to promise – ATP) kavramı ile ifade edilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ana üretim programına göre bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki kesinleştirilmiş siparişlere eşittir.
B. Eldeki stoklar ile kesinleştirilmiş siparişlerin toplamından kestirilen talep değerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
C. İlgili dönemdeki ana üretim programı miktarı ile kesinleştirilmiş siparişler arasındaki farktır.
D. Bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki dönemlere ilişkin kestirilen sipariş değerlerine eşittir.
E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Cevap : E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!