Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

#1. Kaynak ile gideceği yer arasında malzemelerin aktığı aracı sayısı tedarik zincirinde neyi işaret eder?

Cevap : A. Tedarik zinciri uzunluğunu

#2. Ana üretim programı (Master Production Schedule - MPS) hazırlanması aşamasında kullanılan “Yeni siparişlere açık stoklar” (Available to promise - ATP) kavramı ile ifade edilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

Cevap : C. Üretim tipi

#4. Malzemelerin dış tedarikçiden işletmeye ulaştırılmasına ne ad verilir?

Cevap : A. İç lojistik

#5. Aşağıdakilerden hangisi verilmesi planlanan siparişler için doğrudur?

Cevap : E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir parti büyüklüğü belirleme yöntemi değildir?

Cevap : D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)

#7. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetim kararlarından “Üretim ve depolama tesislerinin yerleşimi ve kapasiteleri” kararını kapsamaktadır?

Cevap : A. Tedarik zinciri stratejisi

#8. Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

Cevap : E. Proje tipi üretim

#9. Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

#10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

Cevap : B. Sinerji

#11. Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Proje tipi üretim

#12. Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

Cevap : D. Detaylı tasarım

#13. Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) başlıca çıktısıdır?

Cevap : A. Üretim ve satın alma emirleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

#15. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin çıkış nedenlerinden biri değildir?

Cevap : D. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya pazarlarının daralması

#16. Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

Cevap : A. Üretim

#17. Aşağıdakilerden hangisi temel tedarik zinciri kararlarından biri değildir?

Cevap : C. Tesis büyüklüğü kararları

#18. Aşağıdakilerden hangisi kapasite gereksinim planlamasının (CRP) temel girdisidir?

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı (MRP)

#19. Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

Cevap : A. Tesis yerleşimi

#20. Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

Cevap : C. Siparişe göre üretim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 7-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 7
Kalite Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi ürün kalitesinin en genel tanımıdır?

A. Uzun ömürlülük
B. Ucuzluk
C. Kullanım amacına uygunluk
D. Markasının olması
E. Sağlamlık

Cevap : C. Kullanım amacına uygunluk

Aşağıdakilerden hangisi, Garvin’in ürün için tanımladığı kalite boyutlarından değildir?

A. Performans
B. Güvenirlik
C. Uygunluk
D. Tamlık
E. Dayanıklılık

Cevap : D. Tamlık

Aşağıdakilerden hangisi hizmet için kalitenin boyutlarından değildir?

A. Dakiklik
B. Tamlık
C. Nezaket
D. Erişilebilirlik
E. Servis görebilirlik

Cevap : E. Servis görebilirlik

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen çabanın derecesini ifade eder?

A. Erişilebilirlik
B. Doğruluk
C. Tamlık
D. Duyarlılık
E. Nezaket

Cevap : D. Duyarlılık

Üretim sürecine bütünsel anlamda bakılması ve süreçteki değişkenliklerin ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması amacını güden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalite güvence sistemi
B. Kalite seferberliği
C. Toplam kalite kontrol
D. İşletme genelinde kalite kontrol
E. İstatistiksel kalite kontrol

Cevap : E. İstatistiksel kalite kontrol

PUKÖ çevrimi olarak bilinen problem çözme yaklaşımını kalite literatürüne kazandıran istatistikçi aşağıdakilerinden hangisidir?

A. Frederick W. Taylor
B. William E. Deming
C. Armond V. Feigenbaum
D. Joseph M. Juran
E. Philip Crosby

Cevap : B. William E. Deming

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin temel ögelerinden değildir?

A. Kalite ve müşteri tatmininin sağlanmasında üst yönetimin sorumluluğu
B. Kalitenin toplam kontrolünde muayene bölümünün etkinliği
C. İşletmenin tamamının müşteri isteklerini karşılanmasına yoğunlaşması
D. Sürekli gelişmenin alışkanlık olması adına işletme kültürünün oluşturulması
E. Problem çözümünde iş birliğinin sağlanması

Cevap : B. Kalitenin toplam kontrolünde muayene bölümünün etkinliği

Aşağıdakilerden hangisi önleme maliyeti bileşenlerindendir?

A. Ürün ve süreç tasarımı
B. Ölçü aletlerinin kontrolü
C. Ürün testi
D. Düşük derecelendirme
E. Yükümlülük

Cevap : A. Ürün ve süreç tasarımı

Üretim sürecinden alınan n birimlik örneklerdeki kusur sayısı ile ilgilenilmesi durumumda aşağıdaki kontrol grafiklerinden hangisi kullanılır?

A. p kontrol grafiği
B. np kontrol grafiği
C. c kontrol grafiği
D. u kontrol grafiği
E. z kontrol grafiği

Cevap : C. c kontrol grafiği

Üretilenlerin %12’sinin istenen özellikleri sağlamadığı bir lastik üretim sürecinden alınan 75 birimlik bir örnekte, hatalı lastik sayısı yaklaşık kaçtır?

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
E. 13

Cevap : A. 9

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!