Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

Cevap : A. Tesis yerleşimi

#2. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin temel ögelerinden değildir?

Cevap : B. Kalitenin toplam kontrolünde muayene bölümünün etkinliği

#3. PUKÖ çevrimi olarak bilinen problem çözme yaklaşımını kalite literatürüne kazandıran istatistikçi aşağıdakilerinden hangisidir?

Cevap : B. William E. Deming

#4. Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Pazarlama

#5. Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

Cevap : C. Üretim tipi

#6. Aşağıdaki stok sistemlerinden hangisi stok düzeyinin gözden geçirilmesinde sabit zaman aralıklarını (örneğin haftalık) kullanarak stok düzeyi belli bir değerin altına indiğinde yeni bir sipariş verilmesini önermektedir?

Cevap : D. Devresel gözden geçirme

#7. Aşağıdakilerden hangisi Japoncada kart anlamına gelen ve JIT sisteminde bilgi iletişim aracı olarak kullanılan araçtır?

Cevap : C. Kanban

#8. Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Esnek üretim

#9. Üretilenlerin %12’sinin istenen özellikleri sağlamadığı bir lastik üretim sürecinden alınan 75 birimlik bir örnekte, hatalı lastik sayısı yaklaşık kaçtır?

Cevap : A. 9

#10. Bir ürünün sipariş verilmesi ile teslimatı arasında geçen süre (tedarik süresi) dört gün sürmektedir. Eğer ürünün günlük talebi 10 birim ise yeniden sipariş verme noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. 40

#11. ABC analizinde ürünlerin sınıflanması aşağıdaki hangi kritere göre yapılmaktadır?

Cevap : E. Toplam stok içindeki birikimli maliyet yüzdelerine göre

#12. Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

Cevap : D. Detaylı tasarım

#13. Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

#14. Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

#15. Üretim sürecinden alınan n birimlik örneklerdeki kusur sayısı ile ilgilenilmesi durumumda aşağıdaki kontrol grafiklerinden hangisi kullanılır?

Cevap : C. c kontrol grafiği

#16. Aşağıdakilerden hangisi önleme maliyeti bileşenlerindendir?

Cevap : A. Ürün ve süreç tasarımı

#17. Bir stok modelinde sipariş verme maliyeti %50 azaltılır, stokta bulundurma gideri ikiye katlanır ve talep düzeyi % 400 artırılırsa EOQ değeri ne olur?

Cevap : E. Değişmez.

#18. Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

#19. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

#20. Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

Cevap : E. Proje tipi üretim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 5
Stok Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri stok bulundurmaya yönelten nedenler biri değildir?

A. Talepte yaşanabilecek değişimlere cevap verebilmek
B. Raf ömürleri kısa ürünler bulundurmak
C. Tedarikçilerden kaynaklanan problemlere karşı koruma sağlamak
D. Farklı ürünlerin aynı tesiste üretilebilmesini sağlamak
E. Stoktan teslim gibi bir imajla rekabet gücünü artırmak

Cevap : B. Raf ömürleri kısa ürünler bulundurmak

Aşağıdaki stok sistemlerinden hangisi stok düzeyinin gözden geçirilmesinde sabit zaman aralıklarını (örneğin haftalık) kullanarak stok düzeyi belli bir değerin altına indiğinde yeni bir sipariş verilmesini önermektedir?

A. Gözle kontrol sistemi
B. İki kutu (Two-bin) sistemi
C. Sürekli gözden geçirme
D. Devresel gözden geçirme
E. Tam zamanında üretim

Cevap : D. Devresel gözden geçirme

Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Gereksinim Planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

A. Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP)
B. Ana Üretim Programı (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D. Stok kayıtları dosyası
E. Ürün ağacı

Cevap : A. Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP)

Aşağıdakilerden hangisi Japoncada kart anlamına gelen ve JIT sisteminde bilgi iletişim aracı olarak kullanılan araçtır?

A. Muda
B. Muteki
C. Kanban
D. Manga
E. Cartoon

Cevap : C. Kanban

Aşağıdakilerden hangisi bir stok sistemi için karar değişkeni olamaz?

A. Ekonomik sipariş miktarı
B. Sipariş verme noktası
C. Emniyet stoğu düzeyi
D. Sonradan karşılama miktarı
E. Talep düzeyi

Cevap : E. Talep düzeyi

Bir ürünün sipariş verilmesi ile teslimatı arasında geçen süre (tedarik süresi) dört gün sürmektedir. Eğer ürünün günlük talebi 10 birim ise yeniden sipariş verme noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A. 10
B. 20
C. 40
D. 100
E. 400

Cevap : C. 40

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) modelinin altında yatan temel varsayımlardan biridir?

A. Malzeme, temin süresinin hemen sonunda tek seferde teslim alınır.
B. Talep düzeni, sipariş dönemi boyunca normal dağılım özelliği gösterir.
C. Birim başına satın alma fiyatı, sipariş verilen miktara bağlı olarak değişir.
D. Tedarik süresi sipariş verilen malzemenin miktarına bağlı olarak değişkendir.
E. Elde bulundurma maliyeti hesaplanırken, ortalama talep düzeyi dikkate alınır.

Cevap : A. Malzeme, temin süresinin hemen sonunda tek seferde teslim alınır.

Bir stok modelinde sipariş verme maliyeti %50 azaltılır, stokta bulundurma gideri ikiye katlanır ve talep düzeyi % 400 artırılırsa EOQ değeri ne olur?

A. İkiye katlanır.
B. Üçe katlanır.
C. Dörde katlanır.
D. Yarı yarıya azalır.
E. Değişmez.

Cevap : E. Değişmez.

Bir otomobil servisinde kullanılan filtre için haftalık talebin 50 adet ve sipariş verme maliyetinin de sipariş başına 8 T/sipariş olduğu bilinmektedir. Filtrenin bir yıl stokta bulundurulması gideri 4 T/adet iken stok dışı kalınmasına izin verilmemektedir. Filtrenin sipariş büyüklüğü için Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) yöntemi kullanılması durumunda hangi sıklıkta sipariş verilmelidir? (Bir yıl 50 hafta kabul edilecektir.)

A. Her hafta sipariş verilmeli.
B. İki haftada bir sipariş verilmeli.
C. Üç haftada bir sipariş verilmeli.
D. Dört haftada bir sipariş verilmeli.
E. Yirmi beş günde bir sipariş verilmeli.

Cevap : B. İki haftada bir sipariş verilmeli.

ABC analizinde ürünlerin sınıflanması aşağıdaki hangi kritere göre yapılmaktadır?

A. Sipariş verme maliyetine göre
B. Alfabetik sıraya (harf sırası) göre
C. Elde bulundurma maliyetlerine göre
D. Malzemelerin birim fiyat değerlerine göre
E. Toplam stok içindeki birikimli maliyet yüzdelerine göre

Cevap : E. Toplam stok içindeki birikimli maliyet yüzdelerine göre

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!