Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

Cevap : B. Sinerji

#2. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

Cevap : C. Üretim makinelerinin seçimi

#3. Aşağıdakilerden hangisi hizmet için kalitenin boyutlarından değildir?

Cevap : E. Servis görebilirlik

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri stok bulundurmaya yönelten nedenler biri değildir?

Cevap : B. Raf ömürleri kısa ürünler bulundurmak

#5. Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Gereksinim Planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

Cevap : A. Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP)

#6. Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

Cevap : A. Üretim

#7. Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

Cevap : C. Siparişe göre üretim

#8. Aşağıdakilerden hangisi, Garvin’in ürün için tanımladığı kalite boyutlarından değildir?

Cevap : D. Tamlık

#9. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen çabanın derecesini ifade eder?

Cevap : D. Duyarlılık

#10. Bir otomobil servisinde kullanılan filtre için haftalık talebin 50 adet ve sipariş verme maliyetinin de sipariş başına 8 T/sipariş olduğu bilinmektedir. Filtrenin bir yıl stokta bulundurulması gideri 4 T/adet iken stok dışı kalınmasına izin verilmemektedir. Filtrenin sipariş büyüklüğü için Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) yöntemi kullanılması durumunda hangi sıklıkta sipariş verilmelidir? (Bir yıl 50 hafta kabul edilecektir.)

Cevap : B. İki haftada bir sipariş verilmeli.

#11. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) modelinin altında yatan temel varsayımlardan biridir?

Cevap : A. Malzeme, temin süresinin hemen sonunda tek seferde teslim alınır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecini başlatan faaliyettir?

Cevap : A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı

#13. Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Proje tipi üretim

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir stok sistemi için karar değişkeni olamaz?

Cevap : E. Talep düzeyi

#15. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C’sinden biri değildir?

Cevap : D. Müşteri odaklılık

#16. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

#17. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tasarımın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız

#18. Üretim sürecine bütünsel anlamda bakılması ve süreçteki değişkenliklerin ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması amacını güden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. İstatistiksel kalite kontrol

#19. Aşağıdakilerden hangisi ürün kalitesinin en genel tanımıdır?

Cevap : C. Kullanım amacına uygunluk

#20. Ürünün yapısı ya da şeklinden daha çok işlevine odaklanan tasarım yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Değer analizi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

İŞL303U Üretim Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 6
Üretim ve Kaynak Planlaması

Bir imalat işletmesindeki üretim kaynakları planlaması sistemi için en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)
E. Taslak kapasite planlaması (RCCP)

Cevap : D. Malzeme gereksinim planlaması (MRP)

Kapalı çevrim MRP sisteminin ortaya çıkışı hangi tekniğin gelişmesiyle mümkün olmuştur?

A. Kaynak planlaması (RP)
B. Ana üretim programlama (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Üretim kaynakları planlaması (MRP II)
E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Cevap : E. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

MRP II kısaltması aşağıdaki sistemlerin hangisi için kullanılır?

A. Üretim kaynakları planlaması
B. Ana üretim programlama
C. Malzeme listesi
D Malzeme gereksinim planlaması
E. Taslak kapasite planlaması

Cevap : A. Üretim kaynakları planlaması

Aşağıdakilerden hangisi ana üretim programlamanın (MPS) temel girdisi değildir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı
C. Üretim ve satış planı
D.Stok kayıtları
E. Kestirilen talep

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) temel girdisi değildir?

A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)
B. Ana üretim programı (MPS)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Stok kayıtları dosyası
E. Ürün ağacı

Cevap : A. Kapasite gereksinim planlaması (CRP)

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının (MRP) başlıca çıktısıdır?

A. Üretim ve satın alma emirleri
B.Ürün ağacı
C. Malzeme listesi
D. Teslim alınan siparişler
E. Ana üretim programı

Cevap : A. Üretim ve satın alma emirleri

Aşağıdakilerden hangisi verilmesi planlanan siparişler için doğrudur?

A. Eldeki stok düzeyi ve net gereksinim değerinin toplamıdır.
B. Net gereksinim değerinden teslim alınması planlanan siparişlerin düşülmesiyle elde edilir.
C. Brüt gereksinim ve verilen siparişlerin toplamından oluşur.
D Eldeki stok düzeyi ve teslim alınması planlanan siparişler.
E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Cevap : E. Teslim alınması planlanan siparişin tedarik süresi gözetilerek zamanlanması ile elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bir parti büyüklüğü belirleme yöntemi değildir?

A. Sabit sipariş miktarı (FOQ)
B. Ekonomik sipariş miktarı (EOQ)
C. Parça-dönem algoritması (PPA)
D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)
E. En düşük birim maliyet (LUC)

Cevap : D. Tedarik zinciri yöntemi (SCM)

Aşağıdakilerden hangisi kapasite gereksinim planlamasının (CRP) temel girdisidir?

A. Müşteri siparişleri
B. Malzeme gereksinim planı (MRP)
C. Malzeme listesi (BOM)
D Ana üretim programı (MPS)
E. Taslak kapasite planı (RCCP)

Cevap : B. Malzeme gereksinim planı (MRP)

Ana üretim programı (Master Production Schedule – MPS) hazırlanması aşamasında kullanılan “Yeni siparişlere açık stoklar” (Available to promise – ATP) kavramı ile ifade edilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ana üretim programına göre bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki kesinleştirilmiş siparişlere eşittir.
B. Eldeki stoklar ile kesinleştirilmiş siparişlerin toplamından kestirilen talep değerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
C. İlgili dönemdeki ana üretim programı miktarı ile kesinleştirilmiş siparişler arasındaki farktır.
D. Bir sonraki üretim partisinin tamamlanacağı zamana kadarki dönemlere ilişkin kestirilen sipariş değerlerine eşittir.
E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Cevap : E. Eldeki stoklar ile üretimi programlanmış miktarların toplamının, henüz bir siparişe tahsis edilmemiş kısmıdır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!