auzefSağlık İletişimiSağlık Yönetimi

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-3

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-3

#1. Türkiye’de sağlık haberciliğinin doğru bilgilendirme ve etik kurallara uyması ile ilgili faaliyet gösteren önemli iki sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) ESAM ve TBB

#2. 2009 yılında “domuz gribi” haberleriyle ortaya çıkan kaosa müdahale etmek için, yayın kuruluşlarına sorumluluklarının hatırlatıldığı açıklama yayınlayan kurumun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) RTÜK

#3. “Sağlığı geliştirmek yalnız sağlık sektörüne ait bir sorumluluk olmaktan çıkarılmış, sağlık için ön koşullar ve sağlığı geliştirme amaçlı politik araçlar belirlenmiştir.” Yukarıdaki ifade ile ‘sağlık’ ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu ifade hangi toplantı sonucunda edinilen bir kazanımdır?

Cevap : A) Ottowa Şartı

#4. Aşağıdakilerden hangisi medyada savunuculuğun adımlarından biri değildir?

Cevap : A) Bireysel sorunlara odaklanılmalı

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık haberciliği türü olmamalıdır?

Cevap : B) ilaç ve hekim gizli reklamları

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal pazarlama kampanya türlerinden değildir?

Cevap : E) Dikkat çekici Kampanyalar

#7. Türkiye’de sağlık konulu yayıncılığın miladı olarak 1980’li yıllar ve daha özelinde ise 1988 yılında TRT ekranlarına en önemli haber olarak yansıyan haber aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Mucize İlaç: Zakkum

#8. Kızılay’ın yapmış olduğu kan bağışlama kampanyası hangi çerçevede değerlendirilebilir bir kampanyadır?

Cevap : C) Eylem Kampanyaları

#9. Dünya Sağlık Örgütü’nün 28-30 Mayıs 1998’de Moskova’da düzenlediği “Sağlık İçin İletişim” konulu toplantıda bu konular görüşülmüş ve sonuç bildirisinde sağlık muhabirleri için haber yaparken dikkat etmeleri gereken prensipler 9 madde halinde özetlenmiş ve duyurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biri değildir?

Cevap : E) Her ne olursa olsun haberi yayınlamaktan vazgeçme,

#10. Sağlık okuryazarlığı tanımını 1974 yılında ilk defa yapan yazar kimdir?

Cevap : C) Simonds

#11. Bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sağlık okuryazarlığı

#12. Koçak ve Bulduklu (2010)’nun yaptıkları sağlık programları üzerine bir akademik çalışmada, bu programları oldukça sık izleyen yaşlıların temel izleme motivasyonu aşağıdakilerden hangisi olarak saptanmıştır?

Cevap : A) enformasyon edinme

#13. American Cancer Society’nin yayınlamış olduğu bir videoda sigaranın ölümcül olduğuna dikkat çekilmektedir. Sigaranın zararına dikkat çeken videonun sloganı ise “ her gün bin kişi sigarayı bırakmaktadır: Ölerek. Bu da her iki dolu jumbo jetin çakılması ve hiç kurtulan olmamasına eşittir”. Bu örnek aşağıdaki hangi kavrama bir örnek teşkil eder?

Cevap : B) Yaratıcı epidemiyoloji

#14. 1990’lı yıllarda Türkiye’de televizyonda hangi programlarla sağlık konusu sıklıkla yer bulmaya başlamıştır?

Cevap : B) Sabah kuşaklarındaki kadın programları

#15. “1946 yılında kabul ettiği bir yasa ile Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını ……………… kapsamında değerlendirmiştir”. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Temel insan hakları

#16. Medyada savunuculuk konusuna akademik ilgi hangi yıllarda artış göstermiştir?

Cevap : B) 1990

#17. “Kitle iletişim kanalları, doğru sağlık enformasyonunu taşıyan kanallar olabileceği gibi, yanlış veya …… ……… taşıyıcısı da olabilmektedirler. Bu açıdan, kitle iletişim araçlarının sağlık alanındaki işlevsel gücünün bireylerde olumlu tutum geliştirebildiği gibi olumsuz tutum da geliştirdiği bilinmektedir. “ Yukarıdaki boşluktaki alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) kurgulanmış enformasyon

#18. “Sağlık hakkı 2. Kuşak haklar (ekonomik ve sosyal haklar) listesine giren bir insan hakkıdır.” Yukarıda belirtilen “2. Kuşak haklar” ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi kastedilmektedir?

Cevap : B) Kişilerin tek başına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan, devletin olumlu bir edimde bulunarak, hakkın gerçekleşmesine aktif olarak katılma gerekliliği olan haklardır.

#19. 1991 yılında kurulan hangi dernek sağlık gazeteciliğinin bir uzmanlık dalı olarak görülmesini sağlamıştır?

Cevap : E) ESAM-DER

#20. Etkin bir sağlık okuryazarlığının sağlanması için aşağıdakilerden hangi yetinin kazanılması önemli değildir?

Cevap : C) Akıllı Telefona kullanabiliyor olmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-3

1. “1946 yılında kabul ettiği bir yasa ile Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını ……………… kapsamında değerlendirmiştir”.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilerarası iletişim
B) Bireysel özgürlükler
C) Temel insan hakları
D) Tıbbi terimler
E) Hiçbiri

Cevap : C) Temel insan hakları

2. “Sağlık hakkı 2. Kuşak haklar (ekonomik ve sosyal haklar) listesine giren bir insan hakkıdır.”
Yukarıda belirtilen “2. Kuşak haklar” ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi kastedilmektedir?

A) İkinci derecede önemli olan haklar
B) Kişilerin tek başına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan, devletin olumlu bir edimde bulunarak, hakkın
gerçekleşmesine aktif olarak katılma gerekliliği olan haklardır.
C) Kişilerin tek başına gerçekleştirebilecekleri, desteğin gerekmediği haklar.
D) Sonradan kazanılmış haklar
E) Bir başkası tarafından verilen haklar.

Cevap : B) Kişilerin tek başına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan, devletin olumlu bir edimde bulunarak, hakkın gerçekleşmesine aktif olarak katılma gerekliliği olan haklardır.

3. “Sağlığı geliştirmek yalnız sağlık sektörüne ait bir sorumluluk olmaktan çıkarılmış, sağlık için ön koşullar ve sağlığı geliştirme amaçlı politik araçlar belirlenmiştir.”
Yukarıdaki ifade ile ‘sağlık’ ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu ifade hangi toplantı sonucunda edinilen bir kazanımdır?

A) Ottowa Şartı
B) Paris Görüşmesi
C) Moskova Anlaşması
D) İstanbul Şartı
E) Boston Toplantısı

Cevap : A) Ottowa Şartı

4. Dünya Sağlık Örgütü’nün 28-30 Mayıs 1998’de Moskova’da düzenlediği “Sağlık İçin İletişim” konulu toplantıda bu konular görüşülmüş ve sonuç bildirisinde sağlık muhabirleri için haber yaparken dikkat etmeleri gereken prensipler 9 madde halinde özetlenmiş ve duyurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biri değildir?

A) Umut verme (özellikle mucizevi tedaviden bahsetme),
B) Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
C) Araştır, doğruyu bul,
D) Kararsız kalırsan haberden vazgeç,
E) Her ne olursa olsun haberi yayınlamaktan vazgeçme,

Cevap : E) Her ne olursa olsun haberi yayınlamaktan vazgeçme,

5. Sağlık okuryazarlığı tanımını 1974 yılında ilk defa yapan yazar kimdir?

A) Adorno
B) Weber
C) Simonds
D) Harris
E) Gerbner

Cevap : C) Simonds

6. 2009 yılında “domuz gribi” haberleriyle ortaya çıkan kaosa müdahale etmek için, yayın kuruluşlarına sorumluluklarının hatırlatıldığı açıklama yayınlayan kurumun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazeteciler Çemiyeti
B) Türkiye Gazeteciler Sendikası
C) RTÜK
D) ESAM
E) TRT

Cevap : C) RTÜK

7. Bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuryazarlık
B) Sağlık okuryazarlığı
C) Medya okuryazarlığı
D) Dezenformasyon
E) Mezenformasyon

Cevap : B) Sağlık okuryazarlığı

8. Türkiye’de sağlık haberciliğinin doğru bilgilendirme ve etik kurallara uyması ile ilgili faaliyet gösteren önemli iki sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) TOGEV ve Yeşilay
B) LÖSEV VE TOGEV
C) Türk Kalp Vakfı ve Kızılay
D) RTÜK ve TGC
E) ESAM ve TBB

Cevap : E) ESAM ve TBB

9. Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık haberciliği türü olmamalıdır?

A) Magazin niteliğinde sağlık haberleri
B) ilaç ve hekim gizli reklamları
C) Köşe Yazıları
D) Okur mektupları
E) Sağlıkla ilgili haberler

Cevap : B) ilaç ve hekim gizli reklamları

10. Etkin bir sağlık okuryazarlığının sağlanması için aşağıdakilerden hangi yetinin kazanılması önemli değildir?

A) Sağlık personeli ile etkin bir iletişim kurmak
B) Medya Okuryazarlığı
C) Akıllı Telefona kullanabiliyor olmak
D) Okuryazarlığa sahip olmak
E) Reçete okuyabilme yetisine sahip olmak

Cevap : C) Akıllı Telefona kullanabiliyor olmak

11. “Kitle iletişim kanalları, doğru sağlık enformasyonunu taşıyan kanallar olabileceği gibi, yanlış veya …… ……… taşıyıcısı da olabilmektedirler. Bu açıdan, kitle iletişim araçlarının sağlık alanındaki işlevsel gücünün bireylerde olumlu tutum geliştirebildiği gibi olumsuz tutum da geliştirdiği bilinmektedir. “
Yukarıdaki boşluktaki alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) geleneksel düşüncenin
B) dedikonun
C) kurgulanmış enformasyon
D) kavramsal bilginin
E) olumlu iletilerin

Cevap : C) kurgulanmış enformasyon

12. Koçak ve Bulduklu (2010)’nun yaptıkları sağlık programları üzerine bir akademik çalışmada, bu programları oldukça sık izleyen yaşlıların temel izleme motivasyonu aşağıdakilerden hangisi olarak saptanmıştır?

A) enformasyon edinme
B) Zaman geçirme
C) Sohbet konusu üretebilme
D) Yanlışları belirleyebilme
E) Yalnızlıklarıyla başedebilme

Cevap : A) enformasyon edinme

13. Türkiye’de sağlık konulu yayıncılığın miladı olarak 1980’li yıllar ve daha özelinde ise 1988 yılında TRT ekranlarına en önemli haber olarak yansıyan haber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laparoskopik cerrahi
B) Obezite ile mücadelede devrim
C) Hepatit salgını
D) Mucize İlaç: Zakkum
E) Tüp bebekte mucize çözümler

Cevap : D) Mucize İlaç: Zakkum

14. 1991 yılında kurulan hangi dernek sağlık gazeteciliğinin bir uzmanlık dalı olarak görülmesini sağlamıştır?

A) TOGEV
B) TGC
C) ÇGD
D) TGS
E) ESAM-DER

Cevap : E) ESAM-DER

15. 1990’lı yıllarda Türkiye’de televizyonda hangi programlarla sağlık konusu sıklıkla yer bulmaya başlamıştır?

A) Gece kuşaklarındaki tartışma programları
B) Sabah kuşaklarındaki kadın programları
C) Hafta sonu life style programları
D) Haberler
E) Çocuk programları

Cevap : B) Sabah kuşaklarındaki kadın programları

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-3

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: