Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-4

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-4

#1. İnsanların sağlıkla ilgili konulara bakış açıları ve davranış şekilleri büyük ölçüde sağlık iletişimi çalışmalarıyla şekillenmektedir. Dünyada ve ülkemizde sağlık alanında sosyal medyanın tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : C) Pasif ve dolaylı katılımı sağlamak

#2. Big Pharma nedir?

Cevap : C) Uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli

#3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın sağlık sektörü temsilcileri için önemli bir tutundurma aracı haline gelmesinde etkili olmamıştır?

Cevap : D) Kronik hastalıklardaki artış

#4. Haziran 2004 tarihinde ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde yer alan sağlık haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) yazılı basında 567 haberle en çok hangi sağlık haberlerine yer verildiğini tespit etti?

Cevap : C) Engellilerle ilgili

#5. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen “The Heart Truth” kampanyası dijital ortamların sosyal pazarlamada kullanımına kapsamlı bir örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bu kampanyanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : D) Meme kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmek

#6. "Gerçeklere dayalı ve doğru bir sağlık haberciliği için en önemli unsurlardan biri, haberin okura sunulduğu andan sonraki ……. sürecidir. Etkin bir …… süreci, konunun tüm taraflarının ortak ve birlikte davranmasıyla en iyi şekilde gerçekleşecektir." Yukarıdaki metindeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak karşılamaktadır?

Cevap : A) Denetim

#7. Aşağıdakilerden hangisi hasta ile hekimin iletişimi engelleyen sebeplerden biri değildir?

Cevap : C) Hasta ve hekim arasındaki simetrik iletişimin olması

#8. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın kullanımında dikkate alınması gereken önemli konulardan biri değildir?

Cevap : B) Sosyal medya uygulamalarının etkililiğinin saptanması için uluslararası düzeyde ölçeklendirmeler yapılması

#9. Harvard’lı bir üniversite öğrencisi olan Mark Zuckerberg’in 2004 yılında basit bir sanal okul yıllığı şeklinde tasarlanan Facebook, sanal kimlikler yerine gerçek kimliklerin paylaşımlarda bulunması aşağıdakilerden hangisinin doğuşuna sebep olmuştur?

Cevap : A) Facebook

#10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kanallarından biri değildir?

Cevap : D) Gazeteler

#11. Hekimlerin birbirleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak amacıyla, yalnızca hekimlerin üye olabildiği sosyal ağlar geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

Cevap : A) Doximity

#12. Sosyal medyanın oluşumunda katkısı oldukça büyük olan, ilk sanal ödeme sistemi PayPal’ın üç çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan sosyal medya kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) YouTube

#13. Travelbee’ye göre, hemşirenin bireyin bakım gereksinimlerini karşılama süreci kaç basamaktan oluşmaktadır?

Cevap : C) 5

#14. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarındaki mesajların özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Güvenilir ve nitelikli olmakta

#15. “1946 yılında kabul ettiği bir yasa ile Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını ……………… kapsamında değerlendirmiştir”. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Temel insan hakları

#16. ABD’de 1950’li yıllardan itibaren doktorları konu alan televizyon programları yayınlanmaktadır, 1952 yılında yayınlanan …….. adlı program bu alandaki ilk program olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimdir?

Cevap : A) City Hospital

#17. Aşağıdakilerden hangisi medyada sağlık konulu metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan kavramlardan biri değildir?

Cevap : D) Dezenformasyon

#18. Aşağıdakilerden hangisi hasta ile sağlık personeli iletişimindeki davranışlardan biri değildir?

Cevap : B) Girişken olma

#19. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişim kavramının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Her durumda geribildirim gerçekleşmemektedir.

#20. 2012 yılında sosyal medya faaliyetlerinin kendini ifade etme ve topluluk deneyimlerinin paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlenmiştir. HRI (Health Research Institute) tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD’deki hedef kitlenin kaçta kaçı sağlıkla ilgili konularda sosyal medyayı kullanmaktadır?

Cevap : E) 1/3

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-4

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kanallarından biri değildir?

A) Bloglar
B) Video ve resim paylaşım siteleri
C) Microbloglar
D) Gazeteler
E) Wikiler

Cevap : D) Gazeteler

2. Harvard’lı bir üniversite öğrencisi olan Mark Zuckerberg’in 2004 yılında basit bir sanal okul yıllığı şeklinde tasarlanan Facebook, sanal kimlikler yerine gerçek kimliklerin paylaşımlarda bulunması aşağıdakilerden hangisinin doğuşuna sebep olmuştur?

A) Facebook
B) YouTube
C) Podcastler
D) Twitter
E) Instagram

Cevap : A) Facebook

3. Sosyal medyanın oluşumunda katkısı oldukça büyük olan, ilk sanal ödeme sistemi PayPal’ın üç çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan sosyal medya kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Google
B) Podcastler
C) YouTube
D) Instagram
E) Twitter

Cevap : C) YouTube

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarındaki mesajların özelliklerinden biri değildir?

A) Kullanıcılara kendi rızaları doğrultusunda, hızlı bir şekilde iletilmekte
B) Güvenilir ve nitelikli olmakta
C) Ortak etkileşim ortamı yaratılmakta
D) Oluşturulmak istenen sosyal etki daha hızlı olmakta
E) Sosyal etki kalıcı olmakta

Cevap : B) Güvenilir ve nitelikli olmakta

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın sağlık sektörü temsilcileri için önemli bir tutundurma aracı haline gelmesinde etkili olmamıştır?

A) Televizyon reklamlarındaki kısıtlamalar
B) Gazetelerdeki tanıtım faaliyetleri
C) Düşük maliyetli oluşu
D) Kronik hastalıklardaki artış
E) Hedef kitlelerin genişlemesi

Cevap : D) Kronik hastalıklardaki artış

6. 2012 yılında sosyal medya faaliyetlerinin kendini ifade etme ve topluluk deneyimlerinin paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlenmiştir. HRI (Health Research Institute) tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD’deki hedef kitlenin kaçta kaçı sağlıkla ilgili konularda sosyal medyayı kullanmaktadır?

A) 1/4
B) 2/4
C) 2/5
D) 1/5
E) 1/3

Cevap : E) 1/3

7. Hekimlerin birbirleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak amacıyla, yalnızca hekimlerin üye olabildiği sosyal ağlar geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Doximity
B) LifeMD
C) PWC
D) Health MD
E) American Life

Cevap : A) Doximity

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın kullanımında dikkate alınması gereken önemli konulardan biri değildir?

A) Hedef kitlenin demografik özellikleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
B) Sosyal medya uygulamalarının etkililiğinin saptanması için uluslararası düzeyde ölçeklendirmeler yapılması
C) Sosyal medya eğilimlerinin takip edilmesi
D) Kullanıcı katkılı içeriklerin tercih edilmesi
E) Birden fazla araç kullanarak çok yönlü stratejiler geliştirilmesi

Cevap : B) Sosyal medya uygulamalarının etkililiğinin saptanması için uluslararası düzeyde ölçeklendirmeler yapılması

9. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen “The Heart Truth” kampanyası dijital ortamların sosyal pazarlamada kullanımına kapsamlı bir örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bu kampanyanın amaçlarından biri değildir?

A) Kalp hastalıkları ile ilgili kadınların farkındalığını arttırmak
B) Bireysel olarak risklerini belirlemelerini sağlamak
C) Doktor ile görüşmeleri konusunda cesaretlendirmek
D) Meme kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmek
E) Kampanyayı sosyal medyadan kadınlara duyurmak

Cevap : D) Meme kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmek

10. İnsanların sağlıkla ilgili konulara bakış açıları ve davranış şekilleri büyük ölçüde sağlık iletişimi çalışmalarıyla şekillenmektedir. Dünyada ve ülkemizde sağlık alanında sosyal medyanın tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Tek sesliliği sağlamak
B) Yaygın etki ve davranış değişikliği yaratmak
C) Pasif ve dolaylı katılımı sağlamak
D) Erişilebilirliği kolaylaştırmak
E) Geleneksel halk sağlığı kampanyaları üzerinde farkındalık yaratmak

Cevap : C) Pasif ve dolaylı katılımı sağlamak

11. Aşağıdakilerden hangisi medyada sağlık konulu metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A) Tıbbileştirme
B) Bireyselleştirme
C) Yaşam tarzı önerileri
D) Dezenformasyon
E) Bilinçlendirme, bilgilendirme

Cevap : D) Dezenformasyon

12. “Gerçeklere dayalı ve doğru bir sağlık haberciliği için en önemli unsurlardan biri, haberin okura sunulduğu andan sonraki ……. sürecidir. Etkin bir …… süreci, konunun tüm taraflarının ortak ve birlikte davranmasıyla en iyi şekilde gerçekleşecektir.”
Yukarıdaki metindeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak karşılamaktadır?

A) Denetim
B) Kucaklama
C) Restorasyon
D) Enformasyon
E) Sağlık

Cevap : A) Denetim

13. Big Pharma nedir?

A) Panoptikte gözetleyen
B) Bürokratlar
C) Uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli
D) Sağlık programlarının ilk temsilcisi
E) Uluslararası bir sağlık kuruluşu

Cevap : C) Uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli

14. ABD’de 1950’li yıllardan itibaren doktorları konu alan televizyon programları yayınlanmaktadır, 1952 yılında yayınlanan …….. adlı program bu alandaki ilk program olarak kabul edilmektedir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimdir?

A) City Hospital
B) Dr. Oz Show
C) Dr. House
D) The Doctors
E) Oprah Winfrey Show

Cevap : A) City Hospital

15. Haziran 2004 tarihinde ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde yer alan sağlık haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) yazılı basında 567 haberle en çok hangi sağlık haberlerine yer verildiğini tespit etti?

A) Hastanelerle ilgili
B) Hastalarla İlgili
C) Engellilerle ilgili
D) İlaçlarla ilgili
E) Akıl hastalıklarıyla ilgili

Cevap : C) Engellilerle ilgili

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık İletişimi Final Deneme Sınavı-4

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: